Annat trevligt 

Ötökkätieto.fi är en sida om trädgårdens insekter, nyttiga och skadliga. Sidan är skapad av biologen Leena Luoto.

Blomsterodlingens vänner är en förening för trädgårdsintresserade.

Nyttoväxtföreningen, Hyötykasviyhdistys, främjar ekologisk nyttoväxtodling.

Maatiainen - Det lantliga kulturarvet, är en ideel förening som vill bevara gamla nytto- och prydnadsväxter.

Odla.nu: svensk portal med mycket trädgårdsinformation och ett jätte bra forum.

Kotipuutarha: trädgårdstidning av kvalitet på finska. Utgivaren är Trädgårdsförbundet, som har en informativ hemsida.

Allt om trädgård: svensk trädgårdstidning, mångsidig och vacker. 

 

 

PUBLIKATIONER OCH LÄNKAR

Koloniträdgårdsförbundet: www.siirtolapuutarhaliitto.fi

Helsingforsregionens koloniträdgårdar: www.helsinginsiirtolapuutarhat.fi

Byggverket

Om stadens parker: Vihreät sylit: Helsingfors parker

PUBLIKATIONER PÅ SVENSKA

Lundén, Ossian 1928. Brunakärr koloniträdgård 1918-1928: En tioårshistorik över Helsingfors´ första koloniträdgård. Helsingfors, Brunakärr koloniträdgårsdförening r.f.

Eklund, Bengt 1998. Brunakärr koloniträdgård 80 år: En historik sammanställd av Bengt Eklund. Helsingfors, Brunakärr koloniträdgårsdförening r.f.

Curatio Byggnadsvårdsförening i Åboland r.f. 2003.Vårt åboländska byggnadsarv, Att förstå ett gammalt hus.Grafia Oy, Åbo.

PUBLIKATIONER PÅ FINSKA

Helsingin kaupungin tietokeskus, kaupunginarkisto. Kotitalous- ja siirtolapuutarhajohtokunnan pöytäkirjat liitteineen 1918-1930.

Reinilä, Eetu Johannes 1934. Siirtolapuutarhaliike, sen kehitys ja laajuus Suomessa. Tampere: Suomen siirtolapuutarhaliitto.

Koch, Elisabeth 1945. Suomen siirtolapuutarhaliike. Helsinki: Suomen siirtolapuutarhaliitto.

Brunila, Birger 1962. Asemakaavoitus 1918-1945. Helsingin kaupungin historia V.I. Helsinki: Helsingin kaupunki.