TACK FÖR SÄSONGEN 2020! Vi har stängt från oktober fram till maj 2021. (30.9.2020)

Sammandrag  från info- och diskussionstillfället 19.9 och styrelsemötet 23.9.2020:
 
1
) Säsongens sista talko lördag 26.9 kl. 11-13 kräver många medlemmar! Vi gör förberedelser inför vintern och depåbygget. Vi laddar upp med kaffe med smörgås kl. 10.30. Jobbar kl. 11-13 och avnjuter förfriskningar och grillkorv (även vegan) från kl. 13-, Det blir talkorbastu för herrar 13.30-14.30 och flr damer 14.30-15.30 för alla  Alla välkomna med!

2) Meddela talkoinsatsen och elmätarställningen senast 30.9.2020. Talko- och elmätarblanketter finns i mappen på verandan. Talkoinsatsen kan även meddelas via medlemssidorna (Blanketter) och elmätarställningen via startsidan https://www.brunakarr.fi/el_matare/
Obs! Glöm inte heller meddela nya kontaktuppgifter ifall ni flyttar eller byter e-post.

3) Depån och muren. Du som har lott intill muren. Det är dags att röja ca 1 meter brett område från muren inom oktober 2020 så muren kan granskas och vid behov repareras inför depåarbetena som inleds 2021. De som berörs har informerats om behovet att röja flera gånger i två års tid.
Byggplanen för Naguvägen kommer att vara för påseende i höst. Även koloniträdgårdsföreningen ska höras. Bullervägg (1,80 m) planeras mot koloniträdgården. Styrelsen och depågruppen följer med utvecklingen.Depågruppen och styrelsen följer med depåplanerna och förhandlar bl.a. om ersättande p-platser.

4) Vattnet till lotterna stängs av när frotsnätterna närmar sig. Wc:n och inva-wc:n hålls öppna lite senare, men stängs senast när det hotar bli köldgrader.

5) Sophuset är avsett endast för hushållsavfall och ska rymma sopor från 114 lotter. Sophuset stängs för vintern i mitten av oktober. Med hushållsavfall avses minder föremål som väl ryms i ett sopkärl och inte fyller upp det inte finns plats för avfall från 113 andra lotter. T.ex. parasoll och madrasser ska man själv föra till Sortti, om inte man passar på en lämplig Sorttitransport som ordnas av föreningen.

6) Naturträd ska inte förekomma på lotterna. Staden har meddelat att alla naturträd (både stora och små) som finns på lotterna ska fällas. Det gäller tall, gran, björk, ek, lönn, asp, vide, sälg m.fl. Kolonister som vill fälla träd ska anlita proffs för att fälla stora träd (bitvis uppifrån) för att undvika skador på stugor och lotter. Bjud gärna ut vedträ åt dem som har kamin och t.ex. ek för hantverk.

7) Invasiva växter: Parkslide (japanintatar) som kan vara ”en mardröm för trädgårdsodlare” ska ideligen skäras ner och hållas i styr. Nu förekommer den på flera lotter. Håll också balsamin (jättipalsami), gullris (kultapiisku) och andra invasiva växter i styr. Vresros (kurtturuusu) ska bekämpas på lotterna och på de allmänna områdena år 2021. År 2022 ska vresrosen vara utrotad.

8) När du vill ha något som någon annan har. I vår 100-åriga koloniträdgård finns skikt av flera olika tider. När du ser något som du också skulle vilja ha i din trädgård eller stuga, är det inte alltid möjligt. Det som finns i koloniträdgården har kommit till under olika tider med olika bygg- och andra regler. När du vill bygga eller ändra om är det alltid gällande regler som ska föjas.

9) Kontakta byggkommittén i god tid! Kontakta och fråga först byggkommittén /bygglov@brunakarr.fi) innan du gör något åt din stuga eller lott. En helhetsplan är bra att ha om det gäller större ändringar. Om d är ny kolonist är det ofta klokt att följa med ett kalenderår innan du gör större ändringar.

10) Nät mot råttor och kaniner. Staden uppmanar alla kolonister att lägga nät runt stugor, förråd och terrasser för att råttor och andra skadedjur inte ska bygga bo. Lämna inte heller fallfrukt på marken eller annan mat framme. Skaffa slutna komposter och mata inte fåglar. Fröna lockar råttor (som också klättrar i träd). Kanin- och harjakt sker med pilbåge i alla koloniträdgårdar under vinterperioden. Det är ändå inte farligt att röra sig på området.

11) År 2021 tar vi i bruk nya stadgar för föreningen. Det betyder att medlemmarna ska välja ny styrelse, dvs. ingen av de nuvarande fortsätter om de inte blir invalda på nytt. Fundera om du själv vill ställa upp eller om du har en kandidat som du tycker att ska ställa upp som ordförande eller styrelsemedlem.

År 2021 har vi a) ordinarie medlemmar (nuv. egentlig medlem), extra medlemmar (nytt. Kan vara i styrelsen och rösta på medlemsmöten med ordinarie medlemmens fullmakt), understödande medlemmar (personer eller företag som vill stöda föreningen ekonomiskt) och hedersmedlemmar.

Styrelsen kommer att föreslå nya medlemsavgifter i god tid före årsmötet (20.3.2021) så att t.ex. delägare i stugor vet preliminärt på vilka villkor de ansöker om extra medlemskap. I såfall är tanken att extra medlemmar som godkänts före årsmötet också ska kunna kandidera för styrelseposter. Styrelsen utreder ännu möjlighetennärmare.stillfället 19.9 och styrelsemötet 23.9.2020.

Läs mer: https://www.brunakarr.fi/nyastadgar/

12) Till säsongen 2021 planeras förutom Öppna trädgårdar (före midsommaren) och den traditionella sommarfesten bl.a. a) en barnfest, b) en jazzpicknick, c) en hantverkardag i juli där kolonisterna kan visa upp sina egna hantverk och konstverk och även sälja sina produkter i liten skala. Ni hinner förbereda er under vintern! 

 

 Anslagstavlan

 

OBS! ANSÖKAN OM EXTRA MEDLEMSKAP  enligt nya stadgar ska vara hos styrelsen senast 19.1.2021 ifall sökande vill ha möjlighet att rösta med fullmakt eller ställa upp för en syrelsepost vid årstmötet. Annars kan anökan även göras senare. Medlemsvillkoren definieras närmare i stadgarna.

För ansökan behövs 

 • en fritt formulerad ansökan med sökandens namn, lottnummret i fråga samt telefonnr, e-post och postadress,
 • samtycke av ordinarie medlemmen för lotten i fråga (t.ex. i ansökan med underskrift eller e-postmeddellande från dennes egen e-post.
 • ett färskt hemvistintyg som kostar 10 euro via dvv.fi.

Ansökan skickas till brunakarr@brunakarr.fi eller lämnas i styrelsens postlåda. (6.1.2021)

ÅRETS FÖRSTA BULLETIN (januari 2021) skickades till e-postarna 17.1 och kan även läsas på huvudanslagstavlan från 18.1. Den och tidigare nyhetsbrev, dvs. bulletiner kan också läsas på medlemssidorna.

KONST- OCH HANTVERKSUTSTÄLLNING I STORSTUGAN 12-13.6.2021
Ann-Mari  skriver:

"Hej alla kolonister! Vi planerar (om det är möjligt) att ordna en utställning av medlemmarnas egna alster – bildkonst, textil, glas, keramik, silver, papper mm. – i Storstugan 12.-13. juni i år, den ena dagen samtidigt med barnfesten som är planerad till den 13.6. Vi hade en sådan utställning sommaren 2015, den var mycket lyckad. Det finns plats för 8 utställare, flera om man kan dela ett bord med någon annan. Ansvariga är Vappu Hietala och Ann-Mari Estlander.

Så om du är medlem i vår förening och sysslar med konst och hantverk i någon form och har frågor eller vill delta, så anmäl så snart som möjligt ditt preliminära intresse till Ann-Mari via textmeddelande eller mejl ann-mari@estlander.net. Bindande anmälningar senare på våren.

Om du vet om någon medlem som kunde vara intresserad, informera henne eller honom om detta!" (publicerat 18.1.2021)

VARMT VÄLKOMMEN PÅ INFOTRÄFF KRING DE NYA STADGARNA och vad det innebär

1.1.2021 tar föreningen i bruk de nya stadgarna som kanske väcker frågor.
Lördagen den 2.1.2021 klockan 13 har vi årets första informationsträff utanför Storstugan. Det går också att delta via Zoom.
Styrelsen berättar och besvarar frågor om bl.a. EXTRA MEDLEMskap, en ny medlemsform hos oss. 

Du får också gärna ställa frågor gällande styrelsearbetet!

KLÄ DIG ENLIGT VÄDER OCH TA GÄRNA MED EGEN TERMOS MED VÄRMANDE DRYCK ifall du deltar på plats och vill stanna och mingla med andra kolonister!
Ifall du deltRa via Zoom gör du det via zoom-länken i julbrevet per e-post 17.12.2020. Länken finns också på medlemssidorna under "Brunabulletin" i vänstra menyn.
Hjärtligt välkomna!

***

GOD JUL 2020 OCH GOTT NYTT ÅR 2021!

GLAD LUCIADAG! den 13.12.2020 hälsar Lena från bildarkivet. Bilden är från någon av våra julfester tidigare år. År 2020 inhiberades julfesten p.g.a. coronapandemin. Lena hoppas att vi fortsätter att dokumentera koloniträdgårdslivet för kommande generationer och att vi då också kommer ihåg att skriva ner fotograferingsdatum, plats och vilka som finns med på bilderna. Lena fortsätter reda ut det på gamla bilder.

VATTNET ÄR AVSTÄNGT 12.12.2020 och öppnas på våren när det är tillräckligt varmt.

KISKOVÄGENS LÅS som krånglat har kollats av en låssmed och ska nu fungera. Meddela genast om det krånglar igen antingen till medlem@brunakarr.fi eller till ordförande Tua 045 1125 270.

ANSÖKAN OM EXTRA MEDLEMSKAP enligt nya stadgar kan göras från och med 1.1.2020. Medlemsvillkoren definieras i stadgarna.

Det behövs en fritt formulerad ansökan med sökandens namn, lottnummret i fråga, alla kontaktuppgifter, samtycke av ordinarie medlemmen för lotten i fråga och ett färskt hemvistintyg (dvv.fi). Eventuella frågor kan riktas till brunakarr@brunakarr.fi eller ordförande. (publicerat 5.12.2020)

RESPONS PÅ utkastet till gatuplan för Naguvägen har skickats till staden 1.12.2020.

KOLLA regelbundet att allt är väl på lotten, särskilt efter oväder. Om du upptäcker problem på området, meddela t.ex. till brunakarr@brunakarr.fi eller i Fb-gruppen.

GATUPLANEN för Naguvägen som åtminstone omfattar spårväg till depån och bullerplank kommer att finnas för påseende 18.11-1.12.2020 på adressen https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/katu-ja-puistosuunnitelmat/. Föreningen hörs om planen och responsen som skickas till staden senast 1.12. (publicerat 13.11.2020, länken uppdaterad 19.11).

FÖRENINGENS NYA STADGAR som tas i bruk 1.1.2021 har registrerats hos Patent- och registerstyrelsen 16.11.2020. Från årsskiftet har vi medlemsgruppen extra medlem. Ett extra medlemskap är bundet till en ordinarie medlem för en viss lott. Den extra medlemmen kan exempelvis vara delägare i stugan. Den extra medlemmmen, som måste bo i Helsingfors, kan ställa upp för en styrelsepost och också rösta på medlemsmöten istället för sin egen ordinariemedlem. Understödande medlemmar understöder föreningen ekonomiskt via sin medlemsavgift och eventuellt också på annat sätt, men kan inte vara styrelsemedlemmar eller rösta. Alla medlemmar har ändå rätt att delta i föreningens tillställningar och möten.
Styrelsen tar emot ansökningar om extra medlemskap med färskt hemvistintyg som bilaga från och med 1.1.2020. Närmare anvisningar publiceras i december.
För att kunna ställa upp för styrelsearbetet och för att kunna rösta istället för ordinariemedlemmen på årsmötet 20.3, måste en extra medlem ha ansökt och blivit godkänt som extra medlem senast 2 månader före årsmötet. Styrelsen behandlar dessa ansökningar senast 20.1.2021. Läs de nya stadgarna!

JULFESTEN är tyvärr inhiberad i år p.g.a. coronaläget, meddelar Gurli, Jussi, Tina och Marina som hållit i trådarna.

I tidskriften MARTHA (4/2020) intervjuas Lisbeth Hänninen, som vistats i koloniträdgråden så länge hon minns. Läs artikeln här.

ELMÄTAREN? Om du glömt meddela elmätartalet, gör det senast 16.10 så undviker du en extra avgift på 80 € för oanmält elmätartal. Fyll i elmätartalet för din stuga på https://brunakarr.fi/el_matare/.

VATTNET till lotterna stängdes av redan lö 17.10 pga frusna rör (det var planerat efter 18.10). Om du behöver vatten, fyll på kanistrar, ämbar vid wcn på bastubacken. Där kommer ännu vatten.

HAR DU VRESROS  (kurtturuusu) som du måste få hjälp att utrota? Anmäl ditt intresse för gemensam anbudsförfrågan till Lempi Virkki (50) senast 18.10. Tfn 0503003130 eller lempivirkki02@gmail.com

PARGASVÄGENS INGÅNG kommer till stora delar att vara avstängd vecka 42 (12-17.10) då nya vattenledningar grävs till husbolaget intill.

SOPHUSET STÄNGS FÖR VINTERN.  Blandavfall får lämnas ännu sö 25.10, plast högst någon dag längre. Därefter tas sopkärlen bort för vintern och sophuset stängs fram till våren. Tills dess ska alla sopor föras hem/bort från området. Inget får lämnas utanför sophuset!

HAKA PÅ SISTA SORTTITRANSPORTEN! Hämta ditt trädgårdsavfall i säckar (inte överfulla eller för tugna) eller äpplen i ämbar till släpvagnen sö 11.10 eller må 12.10 kl. 17-18.  Alla säckar och ämbar ska ha lottnumret på tydligt för faktureringen; trädgårdsavfall 3€/säck och äpplen 1€/ämbar.

STAKETET mellan Pargasvägen och Saguvägen kommer att lagas under oktober-november. Berörda lotter har informerats.

KANINJAKT på området 1.10-31.3. Vi har också mårdhundar som inte heller hör till den finländska naturen. Hindra dem från att bygga bo under stugor, terrasser och förråd genom att sätta nät runtom.

KOLONITRÄDGÅRDEN öppnar på nytt för besökare i maj 2021.
Tack för sommarsäsongen 2020!

EL och VATTEN samt eventuella bastu- och tvättmaskinsturer faktureras i mitten av oktober.

VATTENTILLFÖRSELN till lotterna stängs för vintern före frostnätterna. De vattenansvarig följer med temperaturutvecklingen. När det ser ut att bli köldgrader stängs också vattnet till wc-byggnaden för att öppnas på nytt på våren.

MEDDELA TALKOINSATSEN och ELMÄTARSTÄLLNINGEN senast 30.9. För oanmälda elmätartal debiteras 80 € (enligt beslut från vårmötet). Blanketter finns i mappen på verandan. Talkoinsatsen kan även meddelas via hemsidans medlemmsidor (blanketter) och elmätarställningen via länken på startsidan.

TALKO  lör 26.9 kl. 11-13 SISTA SPURTEN. ALLA MED! Nu kärrar vi grenar och kvistar, krattar och städar upp och lägger luckorna på storstugan.

 • kl 10.30 laddar vi upp med kaffe och smörgås (även vegansk)
 • kl 11-13 jobbar vi
 • kl. 13 avnjuter vi kaffe och andra förfriskningar och grilllar korv (även vegansk)
 • kl 13.30-14.30 talkobastu för herrar
 • kl. 14.30-15.30 talkobastu för damer.

VÄLKOMNA!

BASTUTURER. Bastun värms ännu i september både fredag och lördag. I oktober kan bastuturer (1 timme/lott) bokas för lördagar från kl. 17-.
Ps: Ni som badar, kom ihåg att lämna snyggt efter er och putsa avloppsgallret I duschutrymmet från hårstrån och annat skräp innan ni lämnar bastun.

LOTTERNA INTILL MUREN: Veckoslulutet 19.-20-9 inspekterade styrelsen området närmast muren för att säkra att HST/staden kommer åt att kontrollera och eventuellt laga muren då depåarbetena förbereds 2020-2021. Få kolonister har röjt och de måster göras inom oktober 2020 så depåarbtet kan komma igång 2021. Lottinnehavarna som berörs har redan i fjol uppmanats röja ett området på cirka 1 meter från muren (gäller trädgårdsavfall, bråte. komposter och förråd). De allmänna områdena som finns intill en del lotter nära muren får inte heller användas som lagringsplatser.

KOLONISTTRÄFF lör 19.9 kl. 14 med info och diskussion utanför storstugan

 • Kaffe med dopp
 • Aktuell information
 • Sammanfattning av säsongen och blickar mot år 2021 med nya stadgar
 • Diskussion utifrån medlemmarnas önskemål
 • Fri samvaro

Ta gärna med egen campingstol eller pall att stitta på (parkbänkarna har förts bort för upprustning.     VÄLKOMNA! (ett sammandrag av det som behandlades kommer med i nästa bulletin, 24.9.2020)

KOLONITRÄDGÅRDEN är stängd 1.10.2020-30.4.2021. Portarna ska också vara låsta 1.5-30.9 klockan 21-7. Om du märker att en port är olåst när det redan är mörkt, var snäll och lås porten. Vi medlemmar har gemensamt ansvar för området.

ÄPPELTRANSPORT åker måndag14.9 kl. 17 till Sortti. Hämta äpplena i ämbar med ditt lottnummer på till släpvagnen före kl. 17. Inga kassar eller säckar tack! En del trädgårdsavfall ryms också med

KVISTBACKEN ÄR ÖPPEN till maj 2021. Den är ett inhägnat område på Bastubacken. Obs! Inga rötter, stubbar, inga snören, rep eller plast eller metall får läggas med!

DÖDA HARAR, KANINER, RÅTTOR andra döda djur som hittas i koloniträdgården ska föras till sopkärlet för blandavfall.

KANINER har drabbats av obotlig blödarfeber (Rabbit Haemmorhagic Fever, RHD-virus). Dessutom har en ny variant, RHD2 upptäckts. Den smittar även harar och tamkaniner (håll inte tamkaniner ute).Drabbade kaniner och harar har redan påträffats i Brunakärr och andra koloniträdgårar. För tamkaniner finns vaccin mot viruset. 
RHD är inte farligt för människor, hundar och katter.
(1.9.2020).

31.8. kl. 17 åker ÄPPLEN TILL SORTTI (fallfrukt, mumieäpplen). Hämta din fallfrukt i ämbar/hinkar eller motsvarande kärl till Bastubacken måndag 31.8 före kl. 17. Slut inte kärlen. Det ska också vara lätta att lyfta och tömma.
Ca 60 äpplen ryms i ett ämbar. Pris 1 €/ämbar eller mostvarande mängd.
Ämbarena hämtas tillbaka till Bastubacken efter tömning, varefter de kan avhämtas.
(Om du glömde skriva lottnumret på ämbaret/kassen sms:sa vad du lämnat på bastubacken till 050 300 3130.)

LJUSFEST lö 29.8GRILLEN VARM VID STORSTUGAN från  kl. 20 (ca 1,5 timme). Ta med egen korv och dryck. Lite korv kan finnas att köpa 1€/styck (även vegansk). Vi väntar på skymningen.
Till ljusfesten dekorerar vi trädgårdslotterna med olika slags ljus och när mörkret fallit på vandrar vi omkring och beundrar varandras lotter.

Vi dekorerar våra trädgårdar med ljus och vandrar omkring och beundrar varandras trädgårdar när solen gått ner.

ÄPPLEN TILL SORTTI (fallfrukt)! Också mumieäpplen duger med. Hämta din fallfrukt i ämbar/hinkar eller motsvarande kärl till Bastubacken TISDAG 25.8. KL. 17 (tiden förlängd med ett dygn).
Skriv lottnumret tydligt på kärlet. Fyll inte större kärl till bredden. Ca 60 äpplen ryms i ett ämbar. Pris 1 €/ämbar eller mostvarande mängd.
Kärlet ska vara lätt att lyfta och tömma. Ämbarena hämtas tillbaka till Bastubacken efter tömning. Släpvagnen kör iväg med äpplena under veckan. Haka på nu om du inte sköter Sorttitransporten själv.

PARGASVÄGENS PORT kan tidvis vara otillgänglig p.g.a. de stambytesarbeten som görs vid Pargasvägen 19, meddelar entrepenören Renevo Oy. Arbetena pågår 24.8.2020–26.2.2021.

DONERA ÄPPLEN  som du inte vill ha till vänner och bekanta eller ställ ut dem snyggt utanför porten för vem som helst att ta åt sig.

GUIDAD RUNDVANDRING för nya kolonister 18.8 kl. 18 med Ann-Mari (lott 78). Start intill Storstugan.

LOPPIS PÅ STORSTUGAN torsdag 13.8 kl. 15-17. Kom och fynda både reavaror och annat!  Samtidigt säljs också bakverk från frysen. Det ordnas inte fler loppisar denna säsong.

MIDDAG UNDER BAR HIMMEL pick nick på Bastubacken13.8 kl. 18-21. Boka bord senast 11.8: Lempi (50), 050 300 3130 eller lempivirkki02@gmail.com. Meddela hur många ni kommer. Ta med egen mat, dryck och kärl och bestick. 

SOMMARFEST MED SURR söndag 9.8 kl. 13-16 i koloniträdgården. Vi firar pollinerarna. Klä dig gärna enligt temat som ett bi, en fjäril eller kanske som en blomsteräng. Bästa klädseln vinner pris. Biodlaren Markku Pöyhönen säljer honung från koloniträdgården och svarar på frågor om bin.
Svenska Kulturfonden bidrar med levande musik: Amanda Henriksson med vänner, lotteri, lopptorg, café med salt och sött. Varma och frasiga fattiga riddare och grillkorv. Museistugan öppen sista gången för i år.
Mer på Fb-eventen https://www.facebook.com/events/2536303740013746/

SE UPP för Moses brinnande buske som kan ge brännskador. Den är ocksså giftig. Läs mer här

 

INFO- och DISKUSSIONSMÖTE 1.8 kl. 14 utanför Storstugan. Aktuellt från styrelsen och byggkommittén, om medlemsinitiativ, diskussion mm.

MIDDAG UNDER BAR HIMMEL skjuts fram med en vecka till torsdag 13.8 kl. 18-22, dvs. först efter Sommarfesten. Mer information på kommande

BARNFEST Söndagen 26.7 kl. 15-17. Välkommen på fest alla barn och barnasinnade till museistugan med omgivning. Vi leker och spelar i gammaldags anda på två språk. Servering, ta egen mugg med. Kläder efter väder!

TALKO 25.7 kl. 11-13. Samling på Storstugubacken med uppgiftsfördelning. Kaffeservering efteråt vid Storstugan. Vi klipper, krattar, snyggar upp kring stenar och träd, rensar ogäs mm. Anmälningar till talko@brunakarr.fi  eller Lempi 050 3003130 (lott 50) och berätta vilken uppgift du vill åta dig. Meddela ditt namn, lottnummer och mobilnummer.

LOPPIS lördag 25.7 kl. 13-15. Kontant eller med kort!

NU SORTTIEXPRESS2: Trädgårdsavfall: Anmäl dig + lottnummer + antal sopsäckar senast söndag 26.7 till slapvagn@brunakarr.fi. Packa säckarna så att de är enkla att lyfta och hålls ihop. VARJE SÄCK MÅSTE HA LOTTENS NUMMER! Säckarna tas emot måndag 27.7 kl 18-19.  De snabbaste  hinner – 25 säckar ryms på vagnen. (Publicerad 24.7)

ROOSAN- JA ROOPENRUUKKU  lö 22.8 kl. 11 i Hertonäs koloniträdgård: Pelataan Herttoniemen siirtolapuutarhassa la 22.8.2020 klo 11:00. Ilmoittautumiset etukäteen. Pekka Stark puh. 0400 – 744 713 soitto tai tekstari 20.8. mennessä

BARNFEST Söndagen den 26 juli 2020 kl. 15-17. Välkommen på fest alla barn och barnasinnade till museistugan med omgivning. Vi leker och spelar i gammaldags anda på två språk. Servering, ta egen mugg med. Kläder efter väder!

LOPPIS  i JULI tisdag 21.7 kl. 15-17 och lördag 25.7 kl. 13-15.  Välkommen!

BESTÄLL i JULI FOTOBOKEN ”BRUNAKÄRR KOLONITRÄDGÅRD FIRAR 100 ÅR” med bilder från 100- årsfesten finns till påseende på Storstugans terrass och kan under juli månad beställas till ifolors sommarpris 30,50 euro + porto. Längst bak i boken på verandan finns en beställningslista. Skriv ditt namn och hur många exemplar du önskar köpa. Beställ senast 30.7.2020 till det rabatterade priset. Därefter kostar boken ca 40 euro + porto.LÖRDAG 18.7 kl. 12-14 EXTRA TALKO med kalla drycker och varm bastu på. Samling på Bastubacken kl. 12. Avslutning på samma ställe.
Vi fyller gropar och ojämnheter med stenmjöl, reparerar trasiga skyddsbrädor m.m. Du får en karta över ställen som måste lagas.
Damtalkobastun kl. 15 och Herrtalkobastun kl. 16-17.
Skriv också upp följande talkon 25.7 och 8.8 kl. 11-13.

LOPPIS PÅ STORSTUGAN lördag 18.7 kl. 13-15. Naguvägens och Kiskovägens portar är öppna. Följande Loppis tisdag 21.7 kl. 15-17, lördag 25.7 kl. 13-15 och sista gången på Sommarfesten 9.8 kl. 13-16.

OBS! TALKO IDAG FREDAG 10.7 kl. 18.30 -
(lördagstalko inställt p.g.a utlovat oväder)
Vi krattar vid Storstugan och Bastubacken och kartlägger gropar på vägarna på området (de fylls senare med sand/stenmjöl).

FAKTURA 9.7.2020 med medlemsavgift och arrende har skickats e-postarna. Understödande medlemmar får egen faktura (år 2019 och 2020). Kontakta medlem@brunakarr.fi i oklara fall.

ÖPPNA TRÄDGÅRDAR söndag 5.7 12-17 . Café, lopptorg, plantor. Museistugan öppen! Ta med kontanter.
Om du vill ta emot besökare i din egen trädgård och få en vimpel att du är med i Öppna trädgårdar, var snäll och kontakta Maylis (58) bums!

4.7 FLAGGAR VI PÅ HALVSSTÅNG till minnet av vår hedersmedlem Karl-Erik "Eki" Nordström.

NYA KOLONISTER! Kom och träffa våra styrelsemedlemmar på Verandan onsdag 17.00-18.30. Ni som redan har lämnat in köpebrevet kan komma och göra arrendekontraktet på Storstugan kl. 18.

RUNDVANDRING tisdag 30.6 kl. 18 bland koloniträdgårdens trädgårdar och stugor. Ann-Mari guidar. Start från Storstugan. Kom med nya kolonister!

INFO OCH DISKUSSION lördag 27.6. vid Storstugan. Aktuella ärenden och enkäten 2019. Vid tillfället deltog drygt 30 medlemmar som påmindes om att läsa Sommarbladet och särskilt ABC-delen som ger svar på många frågor. Medlemsenkäten från Sommaren 2019 presenterades varefter deltagarna parvis funderade på olika sätt att göra föreningen bättre. Enkäten finns att läsa på verandan och medlemmarnas förbättringsförslag publiceras inom kort.

GEMENSAMT ANSVAR FÖR RENA TOALETTER OCH BASTUN! Våra frivilliga "Cleaning Ladies" som sedan våren gjort extra städningar i toalett- och tvättutrymmena p.g.a covid-19 slutar och ger över ansvaret till oss alla som använder socialbyggnaden eller utedasset. Ett HJÄRTLIGT TACK Ulla, Jaana, Nina och Mira som tog ansvaret!

NYA MEDLEM: Meddela dina kontaktuppgifter till föreningens medlemsregister på https://brunakarr.fi/adressandring/. Kom också ihåg att meddela dina kontaktuppgifter på nytt när de byts. (25.6.2020)

 

HUNDAR ska alltid hållas kopplade på de allmänna områdena i koloniträdgården, som är stadens park. 

BASTUBADARE: Läs anvisningen för timern, så också följande bastubadare får en varm bastu. 

INVASIVA VÄXTER ska sorteras enligt HRM:s anvisningar https://www.hsy.fi/sv/jatteet-ja-kierratys/jateopas/jatteet/frammande-arter-jatteloka-jattebalsamin-parkslide-och-dylika/OBS Vresros (kurttutuusu) får föras till trädgårdsavfall på Sortti trots att den också är invasiv.

LOPPIS på Storstugan lördagar kl. 13-15 och tisdagar kl. 15-17 mellan 4.7 och 25.7. Dessutom på Lpona trädgårdar 5.7 kl. 12-17. Hämta gärna hela och snygga grejor som kan säljas till förmån för föreningen 

BASTUN värms tis, fre, lör fr.o.m. fredag 12.6. Bokningslistan intill inva-wc:n.

KOLONISTTRÄFF söndag 14.6 kl. 13-15 : Välkomna både nya och rutinerade brunakolonister. Vi träffas utanför Storstugan. Läs mer på anslagstavlorna på plats och ställe.  Kl. 15 guidar Maylis och Aja en vandring i ogräs och invasiva växter.

EN ARTIKEL om koloniträdgården ingår i HBL 8.6.2020 på första sidan och på uppslaget 20-21.

 

 

 
 

ÅRSMÖTET valde Tua Kyrklund till ordförande och styrelsemedlemmar istället för de avgående utan omröstning.

Efter styrelsens konstituerande möte är sammansättningen följande:

viceordförande Marianne Lindberg (37, ny), sekreterare Anneli Holmberg (88), Stefan Busck-Nielsen (18), Katarin Gorski (70, ny), Anna Simberg (65, ny), Sauli Suominen (101), Tylle Väisänen (23), Kristian Wahlbeck (63 återvald),  Lempi Virkki (50, suppleant) och Heidi Sarkama (6, ny suppleant).

- Helena Lönnqvist fortsätter som kassör utanför styrelsen och Gurli Koskinen likaså som husmor tills det finns efterträdare.

Styrelsemedlemmarnas specialuppdrag definieras senare närmare.

Alla årsmötesärenden godkändes utan omröstning.

FÖRENINGEN tar i bruk nya stadgar fr.o.m. årsmötet 2021. Förslaget till stadgar godkändes med rösterna 54-4 dvs. med över 3/4 majoritet på årsmötet 6.6.2020.

ÅRSMÖTET lördag 6.6 börjar kl. 14. Registreringar från kl. 13. Kom i tid!
Mötet hålls utanför Storstugan. Klädsel enligt vädret och kanske paraply. Ta gärna med egen stol, om du vill sitta. Kom ihåg att hålla 1-2 meters avstånd till följande person.
Vi har 40 förhandsanmälda deltagare på plats (max 4 fullmakter/eg. medlem).
Du kan fortfarande delta, om du inte hunnit anmäla dig: Kom på plats och registrera dig och eventuella fullmakter före mötet eller förhandsrösta genom att meddela hur du skulle rösta på styrelsens förslag  och om du godkänner förslaget till nya stadgar eller inte (t.ex. med kryss i rutan på fullmaktsblanketten).
Årsmötesmaterialet och fullmaktsblanketter finns på Storstugans veranda.

EFTER ÅRSMÖTET delar vi på verandan ut nya nycklar, Sommarblad och förbundets bok om hållbart koloniträdgårdsliv, som alla kolonister borde läsa.

ANMÄLNINGAR TILL ÅRSMÖTET senast 2.6.till bruna.styrelse@gmail.com.

OBS! OM FULLMAKTER PÅ ÅRSMÖTET 6.6: På förfrågan preciseras att antalet fullmakter som en egentlig medlem kan ha på årsmötet är högst 10% av det sammanlagda röstetalet för de medlemmar som är företrädda vid mötet. Det betyder att ett ombud kan ha högst 3 fullmakter om vi är 30 röstberättigade vid mötet eller 4 om vi är 40 osv.

”Med avvikelse från 21 § Vid en omröstning vid föreningsmötet ... är det sammanlagda röstetalet för de medlemmar .. som företräds av ett och samma ombud högst en tiondel av det sammanlagda röstetalet för de medlemmar ..som är företrädda vid mötet."
(Lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin)

ÅRSMÖTET: KOLLA E-POSTEN med årsmöteskallelsen med mötesmaterialet som skickats onsdag 28.52020. Kolla också skräpposten om du inte hittar den bland den vanliga inkomna posten eller fråga efter den på bruna.styrelse@gmail.com.

ÖPPNA TRÄDGÅRDAR 5.7 kl. 12-17. Anmäl dig till Maylis Karjalainen (58) om du vill öppna din trädgård för besökare den dagen. På Storstugan har vi samtidigt loppis och café och museistugan är öppen.

VAD VÄXER PÅ DIN LOTT? Låt inte ogräs och skadliga invasiva växter sprida sig till förtret för grannar och naturen. De ska rensas bort eller åtminstone hållas i styr innan de fröar av sig, sprids med rötter. Läs mer om ogräs och invasiva växter i Brunakärr här! Om du är osäker, fråga gärna en granne som vet mer.

HÄCKARNA SKA VARA KLIPPTA före midsommaren. Sätt också annars din lott i gott skick till glädje för grannarna och utomstående besökare t.ex. vid Öppna trädgårdar -temadagen. Staden granskar att vi skött oss under sommaren. Föreningens egen granskningsgrupp gör också sin årliga rond.

OBS!!! ELAVBROTT torsdag 28.5 kl. 8-16 på hela området p.g.a. stigarcentralbyte.

SOPHUSET finns till för vanligt hushållsavfall! Trädgårdsavfall, som inte kan komposteras på egen lott, trävirke och annat byggmaterial, gamla möbler och skrot ska var och en själv föra till Sortti (släpvagnen kan hyras) eller passa på när föreningen ordnar lämplig släpvagnstransport mot liten avgift.

 • Fyll inte sopkärlen så de inte går att stänga. Det behövs inte mer än en smula mat i en konservburk, i en pizzalåda eller ett fiskpapper för att locka råttorna som redan finns på området.

ÅRSMÖTET ordnas utanför storstugan lördag 6.6 kl. 14 med stöd av lag om temporär avvikelse från...föreningslagen... Det är möjligt att delta i mötet på 3 alternativa sätt: på plats (Storstugan), genom fullmakt eller per post/e-post. Möteskallelsen och mötesmaterialet och stadgarna skickas per e-post eller post. Det kan också läsas på verandan före mötet. På mötet delas inget mötesmaterial ut. Ta med egen stol om du kan.

TALKONA fortsätter 21.-24.5. Meddela vilka uppgifter du vill åta dig. Läs mer här. 

 TITTA I POSTLÅDAN! Varje stuga får SOMMARBLADET 2020  och en BOKGÅVA i  anslutning till     koloniträdgårdsförbundets   90-årsjubileum. Om du inte fått ditt blad eller din bok före lördag 23 kan du avhämta den på Storstugan kl. 11-13.
 En del kan ha blivit.outdelade p.g.a. för liten postlåda för bokene eller för att postlåda saknas.

LOTTNUMRET SKA VARA TYDLIGT SYNLIGT från ingången till lotten och på postlådan. Alldeles för många lotter saknar nu tydliga nummerskyltar. Det är frågan om allas säkerhet och trygghet, t.ex. för att räddningsverket ska hinna fram i tid.
Kolla också lottnummerlistan vid Naguvägens anslagstavla och att ditt/ert namn är rätt.

BASTUDUSCHEN är i bruk. Förbokning tillsvidare. Duschen måste torkas av efter duschning och dessutom få torka 30 minuter före följande duschare. Mer info på anslagstavlorna i Bruna.

TVÄTTMASKINEN är i bruk.

NYA NYCKLAR delas ut tisdag 12.5 kl. 17.00-17.45 på Storstugan.

DRÄNERINGSARBETET fortsätter i början av maj på Aili Lindforsvägen främst mellan Narciss- och Dahliastigen. Åtkomsten till lotterna på detta område kan tidvis försvåras. Arbetet torde pågå ungefär en vecka.

SLÄPVAGNEN KÖR TRÄDGÅRDSAVFALL söndag 10.5. Boka plats för dina säckar senast lördag 9.5 via  slapvagn@brunakarr.fi eller på anslagstavlan vid inva-wc:n. Avfallet måste vara sorterat enligt reglerna. Inga invasiva arter!    
Varje säck (200 liter) ska vara försedd med reserverarens lottnummer och tydliga uppgifter om avfallets art och kontaktpersonens telefonnummer. Sopsäckarna ska vara klara på Bastubacken söndag 10.5. Löst material eller säckar som saknar  ovannämnda uppgifterna transporteras inte till Sortti. Föreningen fakturerar för transport och avlämning på Sortti 5 €/säck. Men obs – de som lagt med avfall av fel sort faktureras extra (t.ex. metall i trädgårdsavfallssäcken). 23.5 är det dags för metallskrot.

TALKO  lördag 2.5 efter flagghissningen kl. 11. Jobben  och mer info finns på anslagstavlorna. Nya nycklar delas ut 11.30-12.30. Följande talko ordnas 16.5.

PORTEN VID NAGUVÄGEN är öppen 1.5-30.9 kl. 7-21.

VATTNET ÖPPNAT TILL LOTTERNA 22.4. 

VATTNET ÖPPNAT TILL SERVICEBYGGNADEN 21.4: Lilla WC:n och inva-WC:n är i bruk, men obs! inte duschen. WC-låsen kräver iLoq-nyckel. Var och en som använder toaletterna gör det på eget ansvar och därför ska alla också se till att vara extra noga med hygienen och lämna snyggt efter sig. Ha med eget wc-papper, egen tvål och handduk. Tvätta händerna före och efter besöket. Pappersdukar- eller servietter får inte slängas i wc:n!. Ha också gärna desinfektionsmedel till hands. Närmare anvisningar på vid wc:na.

NYA NYCKLAR delas ut nästa gång lördag 2.5 kl. 11.30-12.30 vid storstugan. Håll avstånd till varandra ifall det bildas kö. Tidigare gånger har inga problem uppstått.
Flera tillfällen ordnas så länge det behövs. Pargasvägens körport har redan nytt lås medan den lilla har gammalt lås.

FLAGGHISSNINGEN ordnas i år utan större ceremonier  och samlingar 2.5  kl. 11.

TOALETTERNA på bastubacken hålls tillsvidare stängda p.g.a av annalkande frostnätter som kan  skada vattenledningarna och även coronaepidemin, som lägger ett större ansvar på styrelsen. Av ovannmända orsaker har  alla koloniträdgårdar i Helsingfors meddelat regionföreningen att de öppnar WC:na tidigast kring 1:a maj.
"Eko-wc:n" (dasset/tuppen) är öppen och kan användas på eget ansvar. Var särsklt noga med hygienen. Bär med er desinfektionsmedel om ni inte har tillgång till tvål och vatten.

TRÄDGÅRDKURSEN Puutarhanhoidon perusteet ordnas i koloniträdgårdsförbundets regi (SSPL)  i Pakila koloniträdgård den 6 juni kl. 13. Läs mer och anmäl dig senast 24.5. 
(var beredd på att också denna tillställning kan inhiberas p.g.a. pandemin.)

SOPHUSET är öppet. Kom ihåg: Inget byggavfall, inga elapparater och inget kompostavfall.I glasinsamlingen får man inte sätta fönsterglas.

NYA NYCKLAR delas nästa gång ut vid Storstugan torsdag 2.4 och onsdag 8.4 kl. 17.30-19.30. En medlem per gång och håll minst 2 meters avstånd till andra.
OBS! Flera tillfällen kommer senare så alla hinner få sina nycklar. Riskera varken din egen eller andras hälsa för nycklarnas skull! Se närmare information från Bruna i din e-post.

CORONAVIRUS. Styrelsen följer med myndighetsinformationen och meddelar senare  nytt datum för årsmötet på hemsidan, anslagstavlan, ny annons i Hbl och enligt möjlighet per e-post/sms.

 

INHIBERAT ÅRSMÖTE 28.3! Ny tid meddelas senare.

Då behandlas

 • Stadgeenliga ärenden och
 • medlemsbeslut om förslaget till nya stadgar (Patent- och registerstyrelsen (PRS) har godkänt förslaget som är färdigt för registrering).

För att förhindra smitta och spridning av virus: Tvätta händerna ofta, rör ansiktet och munnen så lite som möjligt och undvik närkontakt med andra människor (skaka hand, kramas...). (13.3.2020)

FASTIGHETSBESKATTNINGEN? Skatteförvaltningens brev om koloniträdgårslotterna har förbryllat mången - inte bara i Bruna. Fastigheten heter nu Stenbacka och lottnumret kan vara nästan vad som helst. Ordförande Kristina ringde och frågade: Svaret lydde att nuvarande plats och nummer följer något eget system som staden och skatteförvaltningen har bestämt. Vi behöver alltså varken korrigera platsen för koloniträdgården eller lottnumret för fastighetsbeskattningen. (19.3.20)

NYA NYCKLAR delas ut på årsmötet till egentlig medlem mot identifikation övriga som löser ut nyckar behöver fullmakt av en egentlig medlem. (12.3.2020)

5 STYRELSELEDAMÖTER ska väljas på årsmötet. I turen att avgå är Kaj Wikholm, Gurli Koskinen, Marianne Qvickström, Kristian Wahlbeck och Tua Kyrklund. Wikholm, Koskinen och Qvickström har meddelat att de inte ställer upp för återval.

Följande medlemmar är tillgängliga till den nya styrelsen: Marianne Lindberg (37), Katarin Gorski (70), Heidi Sarkama (6), Kristian Wahl påbeck vid behov (63),  Anna Simberg (65). I styrelsen fortsätter Stefan Busck-Nielsen (18), Anneli Holmberg (88), Sauli Suominen (101), Tylle Väisänen (23) och Lempi Virkki (50) som alla har ett år kvar. (12.3.2020)

TILL ORDFÖRANDE-posten 2020 har föreningen fått en anmäld kandidat. Tua Kyrklund står till förfogande. Kyrklund har varit suppleant i styrelsen 2018-2019 där hon fungerat första året som informatör och andra året som sekreterare. Tidigare har hon varit aktiv medlem i en båtklubb och två hundagilityklubbar. Hon har haft kolonistuga (103) sedan sensommaren 2017. Medlemmarna väljer ny ordförande på årsmötet. Nuvarande ordförande Kristina Virtanen ställer inte upp på nytt.

NYA STADGAR 2021? Det besluter medlemmarna på årsmötet. Det förslag som tas till omröstning på årsmötet är nu publicerat på adressen https://brunakarr.fi/nyastadgar/. Förslaget finns också på anslagstavlan vid Naguvägen inklusive några extra utskrifter. (3.3.2020)

Patent och registerstyrelsen har i förhandsgranskningen 5.3.2020 beslutat att det inte finns hinder för att registrera dessa stadgar.

 

YLE ARENAN visar I Brunakärr koloniträdgård från år 2008 (upptäckt 19.2.2020).

BETALNINGSPÅMINNELSER har skickats ut per-epost eller post vecka 7. De gäller dem som obetalda fakturor som förfallit 3.11.2019. Om du har meddelat din e-post till föreningen, kolla också skräpposten. Största delen har betalat sina räkningar. Om du har frågor angående fakturor, kontakta bruna.styrelse(ät)gmail.com.

KANINJAKT på kvällen 13.2.

VÄNKOLONIST? Det är något som styrelsen beslutat införa på förslag av framtidsgruppen. Vill du hjälpa en ny kolonist eller kanske en kolonistfamilj att att komma in i  vår koloniträdgårdsvärld. Eller är du ny medlem och saknar någon somm kan vägleda dig i hur allt fungerar?  Meddela om du vill bli vänkolonist eller om du vill ha en vänkolonist gärna med närmare önskemål till bruna.styrelse@gmail.som. 

EN NY ORDFÖRANDE OCH FLERA NYA STYRELSELEDAMÖTER väljs på årsmötet 28.3. Kan du tänka dig att ställa upp? Meddela i såfall ditt intresse till bruna.styrelse@gmail.com gärna minst 2 veckor före årsmötet.

43 MEDLEMMAR DELTOG I DET EXTRA MEDLEMSMÖTET 8.2 . Mötet beslöt med överväldigande majoritet (33-3) att förslaget till nya stadgar efter små justeringar tas till omröstning på årsmötet. Den slutliga versionen kommer att publiceras på anslagstavlorna och på hemsidan i god tid före årsmötet.

I samband med mötet delades ILoq nycklar ut till egentliga medlemmar eller mot fullmakt.

NYA iLOQ-Lås.  Dörr låsen är bytta idag (7.2.2020). Port låsen byts senare. Tillgång til EKO-WC ENDAST MED iLOQ nyckel

NYA iLOQ-nycklar delas ut till den egentliga medlemmen för varje lott eller mot fullmakt på det extra medlemsmötet (om förslaget till nya stadgar) som ordnas lördag 8 februari kl 13. Följande gång delas nycklar ut på årsmötet 28 mars. Var beredd på att bevisa din identitet när du kvitterar ut nycklarna!
Själva låsen byts ut vid en tidpunkt som meddelas senare.
De som har beställt skyltar om övervakningskameror via föreningen får dem med samma.Nyckelfakturorna har skickats per e-post eller post i mitten av januari. Om du inte hittar fakturan, kolla skräpposten eller meddela bruna.styrelse@gmail.com

KALLELSE TILL EXTRA MEDLEMSMÖTE om förslaget till nya stadgar lö 8.2. kl. 13 i Marthas hemvrå, Simonsg. 12 A 5 (obs adressen korrigerad). Kallelsen har hängts upp på anslagstavlorna 27.1.2020 (korrigerat röstningsförfarandet 31.1).

Förslaget till stadgar finns  för påseende vid Nauvägens port (och några extra exemplar att ta med). Förslaget kan skrivas ut på adressen https://brunakarr.fi/nyastadgar/

Patent- och registerstyrelsen har I förhandsgranskningen ännu begärt att stadgegruppen rättar 6§ 2 i förslaget. Ett nytt förslag till den delen under arbete och presenteras på mötet 8.2.

FÖRSLAGET TILL NYA STADGAR som vi presenterar, diskuterar och röstar om på extra medlemsmötet 8.2.2020 kl 13 kan redan nu äsas på hemsidan under "Nya stadgar". Möteskallesen kan inväntas inom kort.

MÅNDAG 20.1 kl. 18-21 tränar räddningshundar på ett begränsat område söder om storstuguvägen (enligt tillstånd).

FAKTUROR för elektroniska nycklar och beställda skyltar om kameraövervakning har 16.1.2020 skickats till lotterna 1-80 och till resten 17.1. Kolla din e-post om du uppgett den till föreningen (kolla också skräpposten om du inte annars hittar) .

FÖRENINGEN BYGGER OM DRÄNERINGSNÄTET. Arbetet börjar 7.1.2020. Under arbetet kan det förekomma små el-avbrott på hela området, samt begränsad åtkomst till lotterna  33 och 34. Bilkörning längs Storstuguvägen är förbjuden under pågående arbete.

KOLLA DIN E-POST med faktura från styrelseposten 30.12.2019! Innehåller bl.a. elräkningen.

FÖRENINGEN BYTER LÅS i början av år 2020. Medlemmarna säkras tillgång till området hela tiden. Planen är att nya nycklar ska kunna delas ut åtminstone på det extra medlemsmötet 8.2. och på årsmötet 28.3. Medlemmarna informeras närmare.

HYRDA PUMPAR PUMPAR BORT VATTEN torsdag 19.12. hela dagen. Pumpningen är koncentrerad till de värst drabbade lotterna som ligger lägst i terrängen. Lempi (50) dirigerar. Igår dår regnet skvalade försökte räddningsverket komma åt översvämmingarna i två repriser utan att lyckas.

STÄLLVIS KRITISKA ÖVERSVÄMNINGAR I KOLONITRÄDGÅRDEN! Meterologiska institutet varnar för översvämningar i hela södra Finland. Styrelsen försöker få akut hjälp.

MEDLEMSMÖTET 15.12.2019 beslöt med rösterna 23-3 att föreningen skaffar nya elektroniska lås. Föreningen betalar låsen och medlemmarna 50 € för 2 nycklar/lott. Extra nycklar kan nu beställas för 25€/styck. Närmare information om låsbytet när det börjar bli aktuellt.

NYA LÅS KRÄVER NYTT MEDLEMSMÖTE 15.12 kl. 13 och ny omröstning på Storstugan. Endast medlemmar får delta och endast egentliga medlemmar har rösträtt. Möteskallelsen har i enlighet med nuvarande stadga satts upp på anslagstavlorna i koloniträdgården 8.12.2019.
Vi beslutar om nya elektroniska nycklar (inte nyckelkort) och lås, vilket kräver medelmsmöte eftersom kostnaden på cirka 9 000 euro inte har budgeterats. Patenttiden för nuvarande nycklar och lås har gått ut och det finns skäl att misstänka att det finns nycklar i fel händer. Försäkringen ersätter inte eventuell skadegörelse om det inte finns tecken på inbrott. För medlemmarna kostar låsbytet priset av 2 nycklar dvs. 50€/lott. Extra nycklar kan beställas samtidigt för 25 €/styck. Ifall en elektronisk nyckel förkommer kan den enkelt inaktiveras och man kan lösa ut en ny. Låsbytet är avsett att göras snart. Nästa år kostar låsbytet mera. 

HONUNG från Brunakärr finns till salu på Tomasmarknaden i Helsingfors 10-12.12 och 21-22.12 vid Stadin tarhaajats stånd, hälsar biodlare Markku Pöyhönen.

NYA LÅS behövs till portarna och servicebyggnaderna (bl.a. toaletter) ansåg det extra medlemsmötet 4.12, men vi behöver ett nytt medlemsmöte med ny omröstning. Medlemmarna betalar 50€/lott och får 2 nycklar. Flera kan samtidigt beställas till för 25€/st. Diskuterades också olika möjligheter att skydda sig mot inkräktare. Närmare information inom kort.

INFORMATION PER E-POST: Kolla regelbundet spamfiltret i din e-post eller sätt in styrelsens e-post till dina kontaktuppgifter som trygg avsändare.

EXTRA MEDLEMSMÖTE 4.12.2019 kl. 18 på Storstugan, köksingången. Vi besluter om nya lås. Efter mötet kan vi diskutera förslag i anslutning till inbrotten. Var snäll och tipsa grannar, som kanske inte märkt kallelsen på anslagstavlorna eller i e-posten.
Följande extra medlemsmöte 8.2.2020 behandlar stadgeförslaget.

VILL DU BLI VIRKANÖRTTI och upprätthålla hemsidan för koloniträdgårdarnas regionförbunds hemsida www.helsinginsiirtolapuutarhat.fi. Om du känner för detta frivilligarbete, kontakta regionföreningens ordförande Maarit Louekari.

INBROTT OCH ÖVERSVÄMNINGAR har drabbat många lotter. Gå och se efter på egna lotter regelbundet också under vinterhalvåret. Gör polisanmälan också om små skador. Meddela också styrelsen per e-post/telefon så vi har koll. Polisen har också patrullerat på området.
Varje lottinnehavare kan också fundera på olika alarmsystem och kameror som kan riktas till den egna lotten. Om kameror måste man ha synliga klistermärken/skyltar.

EXTRA MEDLEMSMÖTE främst om de nya stadgarna 8.2.2020 som kan förkastas eller godkännas på årsmötet 28.3.

INBROTT i flera stugor. Det har varit en våg av inbrott på området kring månadsskiftet oktober-november. Gå och granska er astugor och gör brottsanmälan till polisen. Varje lottinnehavare ska själv göra anmälan till polisen.

JULFEST 16.11 kl. 16. Mer information på anslagstavlan vid Naguvägens port. Sista anmälningsdag 10.11
 
FAKTUROR har skickats ut vecka 42 (vatten). Följande omgång skickas ut i november (el, bastu, tvätmaskin, renoveringsfonden). Kolla e-posten/posten. Meddela bruna.styrelse(a)gmail.com om du blir utan.

VATTNET ÄR AVSTÄNGT till lotterna. Öppet ännu tillsvidare på inva-WC:n i servicebyggnaden. OBS! Rör inte vattenkranen på din lott, när vattnet till lotten är avstängt. Kranarna är justerade till rätt läge för vintern.

SOPHUSET STÄNGS 13.10. för säsongen. Efter det ska allt avfall och skräp tas med hem eller föras till Sortti, tillls sopuhuset öppnas igen på våren.

TVÄTTMASKINEN har gått i vinteride och tvättar nästa gång säsongen 2020.

OBJUDNA GÄSTER och ofog har registrerats på lotterna. Var och en som blivit offer för ofoget ska själv göra brottsanmälan och meddela skador, stölder och sina iakttagelser till polisen.

SVARA PÅ MEDLEMSENKÄTEN inom september. Du har antingen fått enkäten i din postlåda eller per e-post (kolla skräpposten). > Svarstiden är slut. TACK för alla svar! Vi återkommer senare med en rapport över resultaten.

KANIN- och HARJAKT utförs i stadens koloniträdgårdar 1.10.2019-31.3.2020.

ELMÄTARNA ska avläsas och elmätarställningarna meddelas föreningen senast 30.9!
Meddelandet görs enklast på hemsidan under länken "Elmätare". Du kan också lämna ett meddelande med lottnummer, ditt namn, datum och elmätarställningen till styrelsens postlåda bakom storstugan.

HÖSTTRÄFF  på storstugan 21.9 kl. 16. Mer info och anmälningslistan finns på huvudanslagstavlan vid Naguvägens port. Häng med!

LJUSFEST i trädgårdarna 31.8. Grillen varm vid storstugan kl. 20-.

STÄDDAG 31.8 på medlemmars initiativ. Mer info och anmälningar på huvudanslagstavlan.

INFO och DISKUSSION 28.8. kl. 18 om bl.a. framtidsgruppen, stadgeförslaget, medlemsenkäten och annat aktuellt.

BRUNABINA gav 58 kilo honung det första året i koloniträdgården. En del har redan sålts till kolonisterna. Biodlare (även Markku) säljer honung på Tomasmarknaden på senatstorden i december. Då finns det chans att köpa brunahonung till jul. Det finns möjlighet att få bikupor även nästa sommar.

ÄPPLEN TILL SORTTI. Plocka bort fallfrukten som ligger på marken och lockar bl.a. råttor. Säckar med äpplen kan lämnas på släpvagnen på bastubacken två kvällar under vecka 35. Säckarna måste hålla att lyfta! Föreningen betalar lasset.

Släpvagnen är öppen för äppel onsdag 28.8. kl 16.00-20.00 och
torsdag 29.8. kl. 16.00-17.30

TALKO lördag 22.8 kl 11-13.

WOODSTOCK -69 vid storstugan 17.8 Alla medlemmar välkomna

VÄLKOMMEN PÅ SOMMARFEST till Brunakärr koloniträdgråd söndag 11.8 kl. 13-16.

 • Klä dig i din finaste sommarhatt eller kom med i käpphästparaden!
 • Lopptorg, lotteri och lyckohjul
 • Försäljning av produkter från koloniträdgården; årets honung
 • Museistugan är öppen och visar nyförvärv och trädgårdsredskap.
 • Levande musik med Thilia och Jasse
 • Kaffe och förfriskningar, salt och sött till.

JUBILEUMSBOKEN Stugor, täppor och kolonister i 100 år. Brunakärr kolonitrdädgård 1918-2018 finns till salu under sommarfesten. Kontant betalning.

WOODSTOCK -69 för medlemmarna 17.8 på storstugan kl. 15-21. Läs mer på anslagstavlorna eller i slutna fb-gruppen.

MIDDAG UNDER BAR HIMMEL för medlemmarna på bastubacken torsdag 8.8 kl. 18-23. Ta med egen mat och dryck med tillbehör. Levande musik med Canija y Los Precisos (Laiheliini och Ne Tärkeimmät), Heidi Oilimo (Pikku Huopalahti) - sång,
Rodrigo Espinoza - (Chile) gitarr, Emilio Ortiz (Cuba) trumpet.

FESTTALKO lördag 10.8 kl. 11. Vi ställer i ordning för sommarfesten. Vi snyggar upp kring storstugan och bär fram bänkar.

ARRENDEFAKTURORNA delas ut till postlådorna vecka 30.  

HÅLL ÖGON OCH ÖRON ÖPPNA! Det har förekommit skadegörelse och stöd på området. Om du upptäcker sådant på din lott var vänlig och gör polisanmälan. Flera anmälningar från området kan få polisen att reagera. Läs mer i Brunabulletinen.

LÖRDAGSTALKO 20.7 k. 11-13. Läs mer på anslagstavlan.

SOMMARGUDSTJÄNST söndag  14.7 kl. 15 på storstugan.

OGRÄS OCH INVASIVA VÄXTER. Guidad promenad på området söndag 14.7 kl. 13. Start från verandan.

Invasiva växter samlas på utmärkt ställe i svarta säckar vid sophuset. Annat trädgårdsavfall, som inte kan komposteras på lotten ska föras till Sortti. Föreningens släpvagn kan användas för ändamålet. Mer info på huvudanslagstavlan.

KONTAKTUPPGIFTER till alla medlemmar behövs på nytt till det nya medlemsregistret. Meddela dina uppgifter inom juli på blanketten HÄR.

ÖPPNA TRÄDGÅRDAR ordnas söndag 7.7 kl. 12-17. Också cafét på Storstugan och loppisen är öppen. Läs mer på oppnatradgardar.fi
En del trädgårdslotter är öppna för besökare. TACK TILL ALLA BESÖKARE!

JAZZPICKNICK lördag 6.7 kl. 14-16 med Eije Oscarssons with Friends håller i gång vid Storstugan. Lopptorg på storstugan. Ta med egen picknickkorg (ingen servering).  Korvgrillen är varm ifall du tar med egen korv. Bänkar finns, men du kan också slå dig ner på gräsmattan, dansa till musiken och fynda på vårt loppis. Ingen inträdesavgift. Var och en städar upp efter sig!
> Cirka 120 deltagare trotsade vädret och 40 tappra hölls kvar i ösregnet till slut. 

INFO OCH DISKUSSION tisdag 2.7 kl. 17.30 för medlemmarna på storstugan. Kort rapport från tillfället:

-Ordförande Kristina Virtanen meddelade att hon inte ställer upp för en ny period och önskar att medlemmarna redan nu börjar höra sig för om ny ordförande och potentiella styrelsemedlemmar istället för avgående.

Aktuella kontaktuppgifter behövs av alla medlemmar – gamla och nya. Föreningen gör ett nytt medlemsregister och vill nu ha kompletta uppgifter om precis alla medlemmar på nytt inom juli (blanketten mellan Sommarbladet innehåller inte alla punkter som nu behövs). Uppgifterna kan fyllas i under rubriklänken Adressuppgifter på hemsidan eller på pappersblanketter som finns i mappen på Storstugans veranda.

- Föreningens nya släpvagn ska ersätta flakan och allmän kompost. Mer info följer.

-Talkot 4.7 förbereder Jazzpicknick 6.7 och Öppna trädgårdar 7.7.

- Hushållsavdrag kan fås för arbete som köps till lotten. Läs mer på www.skatt.fi

- Arrendeavtalet förpliktar att kolonisterna håller området i skick. Det gäller även grusgångar, brandgångar mellan lotterna, häckar (max 140 cm) och träd som inte får höja sig över takåsarna. Diaserien Ogräs och invasiva växter i Brunakärr koloniträdgård (pdf) , som Maylis Karjalainen har gjort, finns  också att läsa och begrunda i mappen på verandan. En guidning i växter som ska rensas bort på området är i planerna.

-Vi provar på att hålla Naguvägens porthalva öpppen, utan regel under dagarna. Det ger besökarna ett mera välkomnande intryck då de stiger in på området som är ett allmänt parkområde (med undantag för enskilda lotter).

FÖRSLAGET TILL NYA STADGAR presenteras för medlemmarna  i två delar. De första punkterna (1-6) presenteras och diskuteras tisdag 18.6 kl. 19 (efter talkot) och resten lördag 29.6. kl. 15 på Storstugan. Presentationen  är uppdelad i två delar för att vara mera hanterlig så vi hinner diskutera punkterna. Förslaget har delats till alla postlådor på området 15.6. (som postilojonen hittade). Sedan tidigare finns förslaget på adressen https://brunakarr.fi/nyastadgar/ på huvudanslagstavlan, på Facebook-sidan och i gruppen, men också i mappen på verandan.  De gamla stadgarna hittar du här https://brunakarr.fi/forvaltning/

Välkomna!

DOFTANDE KRYDDVÄXTER OCH  FINA  PLANTOR! Trädgårdsmästare Rosmariini kommer lö 8.6.2019 kl 15. Välkommen till bastubacken!

FÖRSÄLJNING AV PLANTOR på Bastubacken 8.6 kl. 15.

VI HAR BIN I KOLONIN. Om de börjar svärma en varm sommardag (t.ex. på ett träd eller en husvägg) ring Markku 050 412 5119! Han kommer och tar bort dem.
Tambin sticker bara om de känner sig hotade. Låt dem bo och leva i fred.

FLAKAN kommer lördag 25.5 kl 13.30-15.45.  Flakavakten kollar att lassen endast innehåller tillåtna saker. Tillåtet är löv, gräs, häckar, textilier, möbler, metall i mindre bitar, möbler. Hit hör inte: byggmaterial, glas, fönster, hushållsapparater/elektronik, farligt avfall (t.ex. batterier, målfärg), impregnerat trä, bildäck. 8 euro/skottkärra faktureras senare.
Du kan ha loppis på din lott tidigare samma dag. Anmälningslista på huvudanslagstavlan.

DEPÅGRUPPEN har träffat representanter från HST i april. Läs mer

SVARA PÅ TEMAENKÄTEN (teemakysely) senast 18.5 ni som fått den. > Tack för alla svar!

GUIDE FÖR KÖPARE AV KOLONISTUGA har publicerats på finska på Koloniträdgårdsförbundets (SSPL) hemsida (pdf).Brunakärr ktf publicerar ett sammandrag som anpassats till den egna koloniträdgården på svenska inom kort.

PORTEN VID NAGUVÄGEN ÄR ÖPPEN KL 7-21 under sommarmånaderna.

FLAGGHISSNING lördag 4.5. kl. 11. Servering.

SEMINARIET OM INVASIVA VÄXTER 9.4. : på Helsingfors universitets Vetenskapshörna finns som videopptagning.

ÅRSMÖTETS BESLUT  23.3.2019:

 • Kristina Virtanen fortsätter år 2019 som föreningens ordförande.
 • Styrelsen består år 2019 av följande medlemmar (4 nya): Kaj Wikholm (viceordförande), Stefan Busck-Nielsen (18, återvald), Anneli Holmberg  (88, ny),  Gurli Koskinen (83, husmor), Marianne Qvickström (104),  Sauli Suominen (101, ny), Tylle Väisänen (23, återvald, vicehusmor), Kristian Wahlbeck (63, ny). Suppleanter: Lempi Virkki (50, ny), Tua Kyrklund-Tamminen (103, sekreterare).
  Helena Lönnqvist (87) fortsätter som kassör utanför styrelsen.
 •  

ÅRSMÖTE. Brunakärr koloniträdgårdsförening rf sammankallar till årsmöte lördag 23.3.2019 kl. 14 på Marthas Hemvrå, Simonsga- Mtan 12 A 5. Stadgeenliga ärenden.
Kaffeservering. Välkommen!

Före årsmötet:
-
Observera att rösträtt på mötet förutsätter att den egentliga medlemmen har betalt alla avgifter för år 2018.
Exempelvis har många missat räkningen till renoveringsfonden som har skickats per e-post 27.11.2018.  Betalningarna hinner ännu torsdag 21.3.2019. Sena betalare ska ta kvitto med till mötet. I oklara situationer meddela genast bruna.styrelse(ät)gmail.com.
- Kandidater till styrelsen kan anmäla sig till bruna.styrelse(ät)gmail.com. 

Naguvägens port (huvudporten) går inte att låsa! Vänligen försök inte svänga porten med våld. Porten åtgerdas snarast möjligast.

Socialbygnaden stängd  26.11.2018

Bastuduschen stängd 19.11.2018

Vattnet stängs av på hela området under vecka 42 .

Städa undan fallfrukt och mat!

Fallfrukt och mat får inte lämnas på marken eller framme så de lockar råttorna.

Plocka upp fallfrukten i egna kärl och för den till Sortti eller till sopkärlet hemma.
Äpplen och fallfrukt får inte lämnas i koloniträdgårdens sopkärl!  

Hej bastubadare!

Vänligen beakta att bastutiden slutar kl 22 varefter bastun ska få torka i eftervärmen. Efter kl 22 är det tillåtet att duscha, men kasta inte bad. Tack för att du hjälper till att sköta om vår bastu. 

Följande styrelsemöte är 13.11.2018. Ärenden eller förslag som önskas till behandling skall vara styrelsen tillhanda senast 8.11 antingen i styrelsens postlåda eller per e-post bruna.styrelse@gmail.com

Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry  har valt Brunakärr koloniträdgård i Helsingfors till Årets kulturmiljö 2018

Läs mera här