Brunabulletinen, Mars 2019

15.04.2019 kl. 10:40

 

 • Årsmötets beslut 23.3.2019:
  • Kristina Virtanen fortsätter år 2019 som föreningens ordförande.
  • Styrelsen består år 2019 av följande medlemmar (4 nya) med uppgifter enligt konstituerande möte: Kaj Wikholm (viceordförande), Stefan Busck-Nielsen (18, återvald), Anneli Holmberg  (88, ny),  Gurli Koskinen (83, husmor), Marianne Qvickström (104),  Sauli Suominen (101, ny), Tylle Väisänen (23, återvald, vicehusmor), Kristian Wahlbeck (63, ny). Suppleanter: Lempi Virkki (50, ny), Tua Kyrklund-Tamminen (103, sekreterare).
   Helena Lönnqvist (87) fortsätter som kassör utanför styrelsen.
  • Avgifterna år 2019 är de samma som år 2018, men övre åldersgränsen för talkoplikt höjdes till 80 år: För 70–80 åringar är talkoplikten 4 timmar per säsong eller alternativt en talkoavgift på 15 € per timme. Styrelsen kan på ansökan bevilja befrielse från talkoplikt på basis av sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga.
    
 • Flagghissning vid Storstugan lördag 4.5. kl. 11. Servering.
 •  
 • Postlådorna. Se till att din postlåda är på plats för säsongen och tillgänglig för föreningens postutdelare utan att de ska behöva gå in på din lott. Postlådan får gärna också ha lottens nummer på. Titta in i postlådan då och då!
 •  
 • Kvistbacken är öppen. Helsingforsregionens miljötjänster HRM-HSY avhämtar lasset i vår. Tidpunkten meddelas senare. Till insamlingen duger i år det som uppstår i​ gallring och klippning av träd och buskar, t.ex. riskvistar och stammar, hagtorn, rosor, gran/tallris. Grenarna får vara högst ungefär 6 meter långa och 20 centimeter tjocka. Knyt eller packa inte ihop riset. Lastbilen rymmer cirka 30 m3. https://www.hsy.fi/sv/invanare/sortering/smahusensavfallshantering/Sidor/kvistarochris.aspx
 • I koloniträdgårdsförbundets arbetsutskott representerar Maylis Karjalainen Brunakärr.
 • Styrelsen möts nästa gång 9.4. Ärenden som önskas behandlas då ska vara styrelsen tillhanda senast föregående fredag.

                                                            Trevlig vår!