Brunabulletinen April 2019

15.04.2019 kl. 11:32
- Välkomna till flagghissning vid Storstugan lördag 4.5 kl. 11. Servering.
-  Håll ögonen öppna – Ofog har förekommit på lotterna! Unga pojkar har setts
röra sig olovligt på området och på enskilda lotter. Polisanmälan kan vara på sin
plats. Meddela också styrelsen om iakttagelser av skadegörelse och skador.
-  Inva-Wc:n öppnas när frostnätterna är över. Eko-wc:n dvs. utedasset/tuppen
tjänar tills dess. Vattnet till lotterna öppnas på en senare tidpunkt.
 - Kvistbacken är öppen till 12 maj. Efter det kommer Helsingforsregionens
miljötjänster HRM-HSY och avhämtar lasset. Till insamlingen duger i år det som
uppstår i gallring och klippning av träd och buskar, t.ex. riskvistar och stammar, i
år undantagsvis också hagtorn, rosor, gran/tallris. Grenarna får vara högst
ungefär 6 meter långa och 20 centimeter tjocka. Knyt eller packa inte ihop
riset. Lastbilen rymmer cirka 30 m3. Läs mer på
https://www.hsy.fi/sv/invanare/sortering/smahusensavfallshantering/Sidor/kvist
arochris.aspx
-  Två bikupor placeras i maj intill staketet mot Kiskovägen. Biodlaren Markku
Pöyhönen, som vi träffade på infomötet i augusti i fjol hämtar 2 bikupor på prov.
Brunakärr blir den 6:e av stadens 9 koloniträdgårdar i Helsingfors som tar
bikupor på sitt område. Särskild info om bikuporna kommer inom kort upp på
hemsidan och på anslagstavlorna.
-  Postlådorna. Se till att postlådan är hel, torr och på plats. Lottnumret ska synas
till grusgången och postlådan ska vara tillgänglig för föreningens postutdelare
utan att de ska behöva gå in på din lott. Kom också ihåg att regelbundet titta in i
din postlåda!
-  Brandsäkerheten. Kontrollera alla att brandvarnarna fungerar och byt ut batteri
vid behov. Brandsläckare och brandfilt rekommenderas också. När elden är lös är
det ocskå viktigt att lottnumret finns på en synlig plats på stugan.
 - Seminariet Vieraslajit puutarhassa om invasiva växter (9.4) finns nu på video på
adressen: https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/5070bca9-96b0-4edd-89b3-
fd4918b22fb9
-  Alla giftiga bekämpningsmedel, t.ex.Roundup är förbjudna i koloniträdgården.
-  Följ med hemsidan och anslagstavlan för mer info om säsongen.
-  Styrelsen sammanträder nästa gång tisdag 7.5. Ärenden som önskas till
behandling ska vara styrelsen till handa (bruna.styrelse@gmail.com eller
postlådan) senast föregående fredag. GLAD PÅSK!