Brunabulletinen, Maj 2019

10.05.2019 kl. 14:52

Brunabulletin maj 2019

 • Bastun öppnas 10.5. Fram till midsommar testar vi på möjligheten att boka två turer på en gång.
 • Wc-backen har döpts om till Bastubacken!
 • Lottnumret ska synas från ingången till lotten antingen på stugan eller på postlådan – gärna båda. Det är en säkerhetsfråga.
 • Kvistbacken öppen t.o.m. 12.5. Till insamlingen får i år hämtas det som uppstår i gallring och klippning av träd och buskar. I år undantagsvis också t.ex. hagtorn och rosor.
 • Skriv upp dina talkotimmar och rapportera timmarna till styrelsen i slutet av säsongen. Du får tillsammans med Sommarbladet en talkolista som du kan fylla i. Se till att du har postlådan på plats. Kolla postlådan regelbundet!
 • Flakan öppen lördag 25.5 kl. 13.30–15.45.  Pris 8€/skottkärra. Samma dag före flakan kommer kan den som vill ordna gårdsloppis på egen lott. Anmälningsblankett om deltagande finns på huvudanslagstavlan.
 • Rosmariini kommer 8.6 kl. 15 och säljer plantor på Bastubacken.
 • Jazzpicknick för allmänheten ordnas lördag 6.7 kl. 14-16. Egen picknickkorg med! Eije Oscarsson with Friends uppträder. Ingen inträdesavgift.
 • Öppna trädgårdar ordnas söndag 7.7. Lämna din anmälan om deltagande till Maylis postlåda (58) eller skriv ditt namn på anmälningslistan som finns på huvudanslagstavlan från morsdagsveckoslutet.
 • Bina kommer vecka 24. Om du upptäcker svärmande bin t.ex. på en husvägg eller ett träd ska du kontakta biodlare Markku Pöyhönen, tfn 050 4125119.
 • De medlemmar som fått en kartläggande enkät om det andliga klimatet på området ska svara senast 18.5, antingen som svar på webbenkäten eller till styrelsens postlåda bakom Storstugan.
 • Förslaget till nya stadgar för föreningen kommer att kunna läsas på Storstugans veranda och på hemsidan under slutet av maj. Förslaget kommer att presenteras för medlemmarna på ett info- och diskussionsmöte under försommaren.
 • Styrelsen sammanträder nästa gång tisdag 28.5. Ärenden som önskas till behandling ska vara styrelsen till handa senast föregående fredag (bruna.styrelse@gmail.com eller postlådan)