Brunabulletinen, juni 1+2 2019

11.06.2019 kl. 23:01
Hälsningar från styrelsemötena 4.6.19 och 25.6.19

Brunabulletin juni 2019 nr 2

Hälsningar från styrelsemötet 25.6.19:

 • En medlemsenkät kommer att skickas till alla medlemmar inom kort. Enkäten görs bl.a. för att medlemmarna ska kunna föra fram synpunkter om vad som fungerar, vad som kunde förbättras o.s.v. 
 • Föreningen har köpt en släpvagn, som ska användas bl.a. till att föra skräp och kvistar till Sortti. Mera info om användningsregler inom kort (bl.a. på infot 2.7)!
 • Kom ihåg att rensa gångarna mellan lotterna och klippa häckarna. Stadens representant kommer i juli och granskar att lotterna är i gott skick.
 • Föreningen behöver alla medlemmars kontaktuppgifter (både egentliga och understödande medlemmars). Detta p.g.a. att föreningslagen kräver förteckning över alla medlemmar. Så vänligen fyll i blankett med kontaktuppgifter, oberoende av om uppgifterna ändrats eller inte. Antingen på nätet (hemsidan) eller via blankett som delas ut t.ex. på info 2.7.
 • Det behövs frivilliga till evenemangsveckoslutet 6-7.7 (till bl.a. porten, loppiset o.s.v.). Meddela om ditt intresse t.ex. på infokvällen 2.7. eller på talkot 4.7. Också på talkot 4.7 behövs arbetskraft!
 • Den ena sidan av porten vid Naguvägen kommer på prov att hållas öppen dagtid. Detta så att besökare bättre förstår att de är välkomna att komma och besöka koloniträdgården.
 • Läs om de invasiva växterna bl.a. på huvudanslagstavlan vid Naguvägen. Vresrosen är en ny växt som man vill bli av med för gott.
 • Nästa styrelsemöte hålls tisdag 9.7 kl. 18 i Storstugan.Kommande tillställningar:
 • Info del 2 om de nya stadgarna lördag 29.6 kl. 15
 • Medlemsinfo om olika ärenden tisdag 2.7 kl.17.30
 • Talko torsdag 4.7 kl. 17
 • Jazzpicknick lördag 6.7 kl. 14-16
 • Öppna trädgårdar söndag 7.7 kl. 12-


Brunabulletinen juni 2019 nr 1

Hälsningar från styrelsemötet 4.6.19:

 • Medlemsinfo om stadgegruppens ändringsförslag hålls 18.6 kl. 19 och 29.6 kl. 15.

OBS, inte samma info på tillfällena, så försök delta på båda. Diskussion och möjlighet att ställa frågor.

 • Depåarbetena kommer att påverka lotterna som finns vid muren. Ordförande Kristina kommer att informera berörda kolonister om att de med rätt snabb tidtabell kommer att bli tvungna att röja vid muren.
 • Info och diskussion utan särskilt tema 2.7  kl. 17.30 för medlemmrna.
 • En enkät om koloniträdgården och dess framtid är på kommande till alla medlemmar
 • Gångarna mellan lotterna bör rensas och häckarna bör klippas före midsommar
 • Inga giftiga bekämpningsmedel är tillåtna på området!
 • En tvättmaskin kommer att skaffas till föreningen. Om användningsregler och priser informeras skilt.
 • Några cyklar har donerats till föreningen = BRUNABIKES. Cyklarna får lånas av medlemmarna.
 • Jazzpicknick ordnas lördag 6.7 kl. 14-16. Eije Oscarsson & co uppträder. Ingen servering, egen matsäck med. Lopptorg ordnas i storstugan.
 • Öppna trädgårdar söndag 7.7 kl. 12-17, café, loppptorg.
 • Talkon 18.6 och 4.7. Speciellt viktigt att många deltar 4.7, då vi förbereder för evenemangsveckoslutet 6-7.7. Kom ihåg att anteckna dina talkotimmar i lappen som fanns instucken i Sommarbladet.
 • Kolonisterna kommer att tillfrågas om sina kontaktuppgifter inom kort. Det är viktigt att både medlemmarnas och de understödande medlemmarnas kontaktuppgifter är uppdaterade.
 • Följande styrelsemöten hålls 25.6 och 9.7 kl. 18