Brunabulletinen, augusti 2019

15.08.2019 kl. 15:35
Hälsningar från styrelsemötet 6.8
 1. Meddela dina kontaktuppgifter till det nya medlemsregistret! Vid senaste styrelsemöte saknades ännu uppgifter till1/3 av medlemmarna.  Enklast är det att fylla i blanketten under länken Adressändring på hemsidan. Du kan också rycka en styrelsemedlem i ärmen och få hjälp med saken.
 2. Arrendeavgiften skulle betalas före mitten av augusti. Kolla din postlåda om du undrar var fakturan finns.
 3. Släpvagnen. Har du bil med krok? Vill du ställa upp för föreningen och andra kolonister mot kilometerersättning? Anmäl dig till Jussi (lott 4) tfn 050 913 0661.

Vi ska få organiserade Sorttitransporter med olika teman. Bland annat för äppel (fallfrukt). Om du behöver en Sorttitransport eller själv vill hyra släpvagnen (5 euro/3 h, 20 euro/dygn), ska du också fråga Jussi. Sorttiavgifter betalas skilt. Mera information på kommande.

 1. Lämna inte fallfrukt på marken! Samla äpplena som fallit i en sopsäck eller ett slutet kärl för att vänta på föreningens Sorttitransport – om inte du sköter transporten själv.
 2. är ett växande problem på området och kräver åtgärder. Vi måste hjälpas åt att hålla skadedjuren i styr. Det kan vi göra genom att inte samla ris på hög utan röja rishögar, plocka bort fallfrukt och låta bli att lämna alla former av mat tillgänglig för råttorna.
 3. Kvistbacken öppnas 1.9.
 4. Stäng vattenkranen när du lämnar lotten. Kopplingarna kan brista av vattentrycket när du är borta och läckage blir dyrt.
 5. Följande talko är torsdag 22.8 kl. 17-19. Samling vid storstugan som vanligt.
 6. Infomöte 28.8 kl. 18 på Storstugan. Då hör vi mera om släpvagnen, det senaste stadgeförslaget, medlemsenkäten som är i startgroparna, den nya framtidsgruppen och kort om sommaren med bin.
 7. inleds i augusti. Var snäll och svara.
 8. Elmätarna ska avläsas och elmätarställningen meddelas styrelsen i början av september.
 9. Flismaskin. Styrelsen har behandlat medlemmarnas förslag om anskaffning av flismaskin till föreningen. I år finns inte pengar, men saken kan tas upp senare. Styrelsen konstaterar att flera medlemmar redan har flismaskiner som står oanvända och som de intresserade kanske kan prova på och organisera sig kring.
 10. Styrelsen sammanträder nästa gång 3.9. Om du har ärenden till behandling skicka dem till bruna.styrelse@gmail.com eller lämna i styrelsen postlåda senast föregående fredag.

Annat på kommande: Woodstock 50–minnesfest 17.8 på storstugan. Ta egen picknick. *Ljusfest i koloniträdgården 31.8. Grillen varm vid storstugan kl. 20-. Ta med egen eller köp korv vid grillen! *Höstträff 21.9 med mat och program * Julfest 16.11 kl. 16.

! Följ med anslagstavlorna i Brunakärr och anslagstavlan på hemsidan!