Brunabulletinen, september 2019

23.09.2019 kl. 14:20
Hälsningar från styrelsemötet 3.9.2019:
 • Elmätaren ska avläsas och meddelas inom september, antingen på hemsidan https://www.brunakarr.fi/el_matare/ eller med en lapp till styrelsens postlåda (lottnummer, elmätarställning, stugägarens namn, telefonnummer). I fortsättningen kommer föreningen att uppbära extra avgift för oanmäld elförbrukning.
 • är öppen till maj. OBS inga taggiga kvistar (rosor, havtorn) i år, eftersom HRT planerar att helt upphöra med kvisttransporterna
 • Äppeltransporten till Sortti 28-29.8 fungerade tyvärr inte som önskat. I säckarna ingick nämligen också annat trädgårdsavfall, som inte får läggas i samma kärl som äpplena. Om vi vill fortsätta använda Sortti måste alla följa reglerna.
 • På Bastubacken finns en sandhög som staden hämtat. Sand får inte tas utan styrelsens tillstånd.
 • På Bastubacken finns också ett antal tomma säckar (Suursäkki). Om du har beställt sand eller annat se då också till att föra bort säckarna.
 • Föreningen saknar ännu kontaktuppgifter från 15 lotter. Meddela uppgifterna på hemsidan https://www.brunakarr.fi/adressandring/ eller ge kontaktuppgifterna till styrelsen!
 • gav ca 58 kilo honung. Biodlare Markku Pöyhönen kommer gärna också nästa sommar.
 • Efter att vattenkranarna stängts på hösten (när frosten kommit) ska man inte längre vrida på kranarna!
 • På infomötet 28.8. efterlystes utredningen av bidraget från Tre smeder: Av bidraget på 30 000 €, som beviljades för dräneringsutredning, akuta renoveringsbehov och 100-årshistoriken har föreningen använt totalt 12 800 euro, varav 8 900 till akuta reparationer och resten till historiken. Dräneringsarbetet kan inledas efter att styrelsen fått svar om vatten får ledas till diket mot Kiskovägen. Föreningen måste själv bidra med 6 000 €, vilket tas från renoveringsfonden.
 • Utredning om anskaffning av släpvagnen. Pengar fanns i budgeten för år 2019. Anskaffningen motiveras med lösningar som ersätter behovet av allmän kompost under momentet Underhåll och avfall. Släpvagnen har kostat 1 850 €, vilket är mindre än föreningen de flesta år har fått betalat för flaka och kompost. År 2020 ska släpvagnstransporter till Sortti organiseras regelbundet för olika behov; t.ex. taggiga buskar, trädgårdsavfall, äpplen mm. Medlemmarna kan också själva hyra släpvagnen och ordna gemensamma transporter.
 • En tvättmaskin köptes under sommaren till föreningen för 378 €, finns i ändan av servicebyggnaden. Tvättavgiften (2 €/tvätt) har redan nästan täckt inköpspriset. Kostnaden för en tvätt är cirka 0,30 cent. Anvisningar för bokningar justeras år 2020.
 • Stadgeförslaget ska delas ut till alla medlemmar med motiveringar till lösningar som väckt frågor bland medlemmarna. Se till att styrelsen har dina kontaktuppgifter!
 • Enkäten skickas ut inom kort. Kolla spam-posten om du inte fått förhandsinfo i din epost. De som inte velat ha enkäten per e-post får den i postlådan. Svara inom september!
 • Kommande tillställningar:
  • Höstträff lördag 21.9 kl. 16 (anmälningslista på huvudanslagstavlan)
  • Julfest lördag 16.11 kl. 16
 • Nästa styrelsemöte är 15.10 kl. 18 och följande 12.11 kl. 18.