Brunabulletin, november 2019

16.11.2019 kl. 13:57
Hälsningar från styrelsemötet 12.11.2019:

Brunabulletin november 2019

Brunabulletin november 2019

Hälsningar från styrelsemötet 12.11.2019:

 

 

  • Styrelsen diskuterade ofogen och inbrotten som skett under september-november. Diskuterades möjligheten att ställa upp kameror vid portarna, men det kan vi inte göra, eftersom föreningen inte skulle få se på filmerna som bandas in (eftersom staden äger marken).

 

Däremot kan stugägare själva sätta upp en kamera på sin egen lott, men bör i så fall se till att kameran filmar endast på den egna lotten (inte grannens). Man kan också köpa en gemensam kamera tillsammans med en granne och då får kameran naturligtvis filma på båda lotterna. I vilket fall som helst måste man sätta upp en skylt om kamerabevakning.

 

Om man märker att det varit ett inbrott i stugan ska man anmäla detta till polisen, hur liten skada som än skett! Meddela också till styrelsen (bruna.styrelse@gmail.com eller telefon 044 986 3306)

 

Fredag 8.11 har polisen förhindrat ett inbrott, vilket tyder på att de patrullerat på området.

 

Alla stugägare på vars lotter det skett inbrott har blivit informerade av styrelsen, men observera att det är vars och ens egen sak att då och då kolla sin egen stuga, också under vinterhalvåret.

Också bra att kolla lotten med tanke på eventuella översvämningar!

  • Nästa styrelsemöte hålls 17.12.kl. 18.00
  • Extra medlemsmöte 8.2.2020 om de nya stadgarna på Marthas hemvrå
  • Årsmöte 28.3.2020 på samma ställe.