Prenimilär talkolista Sommaren 2019

 

Talko på Tisdagar / Torsdagar 17-19  Talko på Lördagar 11-13

Lördag     11.5.

Torsdag    23.5.

Torsdag    6.6.

Tisdag    18.6.

Torsdag    4.7.

Lördag    20.7 11-3

Lördag     10.8 11-13 inför sommarfesten.

Torsdag     22.8 17-19

Torsdag     5.9 17-19

Lördag     28.9 11-13