Till Flakan får du INTE föra följande.

- Byggmaterial 

- Glas/Fönster 

- Hushållsapparater / Elektronik 

-farligt avfall (färg, lim, lösningsmedel, batterier, bil-batterier, lysrör etc.)

-impregnerat trä

-däck (personbilar, lastbilar etc.)

 

Detta får föras

- löv, gräs,  häckar, grenar, rötter

- textilier

- metall (tex metall gunga)  söndersågad i bitar INTE SOM HEL GUNGA

- möbler

 

 

8€ / Skottkärra faktureras senare av lottägaren.

Anmäl dig vid Flakavakten för att visa vad du hämtar. Sätt in på flakan först efter du fått lov av flakavakten.

 

Flakan kommer lördag 25.5.2018  

och finns på plats kl. 13.30-15.45