DET HÄNDER I BRUNAKÄRR

Årsmöte Lördagen Den 3.3. kl. 14.00

 

Information från SSPL

8.1.2018 12:00

Jos haluat osallistua siirtolapuutarhureille räätälöityyn kurssiin Lepaalla 16.-20.4.2018, niin on syytä pitää kiirettä. Kurssi on melkein täynnä.

Kurssilaisille varatut yhden hengen huoneet on valitettavasti myyty loppuun.

11.12.2017 12:00

Uusimman Siirtolapuutarha-lehden erikoisteema on Suomi 100 v.

Lehden listamuotoiseen sisältöön voi tutustua täällä.

Lehdessä on nyt uusi 'Kysymyksiä palstalta', jossa biologi Leena Luoto vastaa Siirtolapuutarha-lehden lukijoiden palstalle lähettämiin kysymyksiin. Kysymykset voit lähettää toimitukselle sähköpostitse osoitteeseen toimitus@siirtolapuutarhaliitto.fi .

Siirtolapuutarha-lehden 4/2017 näköislehti on julkaistu. Näköislehdet löydät täältä.

2.11.2017 12:00

Siirtolapuutarhat ovat äärimmäisen arvokkaita, rankasti aliarvostettuja ja tyrmistyttävän tuntemattomia.

Puistot, yksityiset puutarhat ja siirtolapuutarhat kuuluvat historiaamme ja kulttuuriimme. Siirtolapuutarhat ovat myös muuttaneet kaupunkikuvaamme – Euroopassa jo yli 200 vuotta. Siirtolapuutarhat vaikuttavat elämänlaatuun. Ja ne ovat osa yhteiskuntaa.

Siirtolapuutarhat syntyivät tarpeesta tarjota ihmisille ruokaa ja lepoa. Nyt ne ovat sopeutuneet osaksi yhteiskunnan yleistä kehitystä. Siirtolapuutarhojen suosion trendi seuraa kaupunkilaisten tarpeita.

Väestönkasvun seurauksena kaupungit kehittyivät nopeasti, ja siirtolapuutarhat siirrettiin kaupunkien reuna-alueille. Myöhemmin ne saivat uudenlaista arvostusta, kun ympäristönsuojelu, terveellisen ruokavalion kysyntä, yhteisöllisyys ja ihmissuhteet, elämänlaadun parantaminen jne. nousivat pinnalle ja kaupunkilaiset etsivät tilaa, jossa toteuttaa näitä asioita ”kaupunkimuurien” sisällä.

Siirtolapuutarhoissa on otettu huomioon se, että kaupungeissa maa-alueet ovat sekä kysyttyjä että kalliita. Siirtolapuutarhat huomioivat myös puutarhanhoidon alati kasvavana trendinä, sekä sen, että uudenlaisille puutarhoille asetetaan erilaisia uudenlaisia odotuksia. Joskus siirtolapuutarhat naurunalaistetaan tai niistä kerrotaan karrikoiden. Valitettavan harva ns. ulkopuolinen tietää, mistä siirtolapuutarhatoiminnassa on kyse, miten paljon osaamista viljelijöillä on sekä mitä kaikkea he tekevät yhteiskunnan, luonnon ja ympäristön hyväksi – sekä minkälaisia luovia ja innovatiivisia hankkeita siirtolapuutarha-alueilla on toteutettu.

Ulkopuoliset eivät tiedä, minkälaisia henkilökohtaisten tarpeiden ja itsensä toteuttamisen mahdollisuuksia tai minkälaisen erilaisten ihmisten ja eri sukupolvien välisen kommunikaation siirtolapuutarha tarjoaa. He eivät tiedä minkälaisia seikkailuja ja kokemuksia siirtolapuutarhoissa odottavat.

Eivätkä ulkopuoliset välttämättä ymmärrä, että siirtolapuutarhat vaikuttavat yhteiskunnallisten, integraatiota edistävien ja sosiaalisten toimintojensa lisäksi myös positiivisesti kaupunkiympäristöön. Ne mm. parantavat ilmanlaatua, kiinnittävät kaupunkipölyä ja vähentävät melua. Siirtolapuutarhat tarjoavat myös turvasataman urbaaneille eläimille ja perinnekasveille, sekä edistävät kaupunkialueiden biologista monimuotoisuutta.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, mitä siirtolapuutarhoilla on kaupungeissa ja kaupunkilaisille annettavaa. Siirtolapuutarhat tarjoavat värikkään maailman kaikille!

Suosittelen, että luet tämän esitteen. Uskon, että se vakuuttaa sinut siitä, että siirtolapuutarhat eivät ole vain osa kulttuuriperintöämme, yhteisöllisyyttämme tai sosiaalista kanssakäymistämme kaupungeissa. Siirtolapuutarhat ovat kiinteä osa yhteiskuntaamme, sekä nyt että tulevaisuudessa.

Malou Weirich

Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton pääsihteeri

 

25.10.2017 12:00

Tiedote: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala / STT

Helsingin kaupunki kerää tietoa alueista ja paikoista, jotka kaupunkilaiset haluaisivat liittää osaksi mahdollista Helsingin kansallista kaupunkipuistoa. Kaikille avoin nettikysely on käynnissä 17.12.2017 asti.

Kysely löytyy osoitteesta https://app.maptionnaire.com/fi/3173.

 

Missä sijaitsevat Helsingin parhaat paikat?

Nettikysely on osa Helsingin kaupungin selvitystyötä, jossa kartoitetaan kansallisen kaupunkipuiston perustamismahdollisuuksia Helsinkiin. Vastauksia kaivataan muun muassa siitä, missä sijaitsevat Helsingin virkistävimmät, kauneimmat ja parhaiten helsinkiläisyyttä ilmentävät paikat. Millaisia tarinoita paikat voisivat kertoa nykyisille ja tuleville asukkaille sekä vierailijoille?

Kyselyssä voi myös merkitä kartalle kehittämisen arvoisia kulkureittejä ja paikkoja joissa on potentiaalia. Näkemyksiä kaivataan niin luonto- kuin kulttuuriympäristöstä ja siitä, mitä mahdollisuuksia ja huolenaiheita kansallisen kaupunkipuiston perustamiseen mahdollisesti liittyy.

Kaupunkipuistoilla vaalitaan luonto- ja kulttuuriympäristöjä

Kansallinen kaupunkipuisto on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty kokonaisuus. Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää suomalaista kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajoina, eheinä kokonaisuuksina. Samalla niiden tarkoituksena on ilmentää kaupungin tahtoa niistä arvokkaista paikoista, joita halutaan säilyttää ja kehittää tuleville sukupolville samalla, kun kaupunkia rakennetaan ja uudistetaan.

Kansallisen kaupunkipuiston statusta voi hakea vain Helsinki itse. Päätös hakuprosessin mahdollisesta aloittamisesta tehdään, kun tarvittavat selvitykset ovat valmistuneet.

Toistaiseksi ympäristöministeriö on myöntänyt kansallisen kaupunkipuiston statuksen kahdeksalle kaupungille: Forssalle, Hangolle, Heinolalle, Hämeenlinnalle, Kotkalle, Porille, Porvoolle ja Turulle.

Aineisto avoinna kaikille

Verkkokyselyn vastaukset julkaistaan kyselyn päätyttyä avoimena datana Helsinki region infoshare -sivustolla. Näin kuka tahansa kiinnostunut voi tehdä aineistosta omia analyysejä ja johtopäätöksiä. Aineistoa voi hyödyntää vapaasti myös muissa hankkeissa ja tutkimuksissa.

Helsingin kaupunki pilotoi osallisuus- ja vuorovaikutusmalliaan osana Kansallinen kaupunkipuisto -selvitystä. Verkkokyselyn lisäksi työ on alkanut sidosryhmätyöpajojen muodossa, ja osallisuusmuotoja kehitetään hankkeen edetessä. Yhteistyökumppanina selvitystyössä toimii mm. Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liike.

 

Yhteyshenkilöt

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Jussi Luomanen, maisemasuunnittelupäällikkö

jussi.luomanen@hel.fi / puh. 09 310 38626

Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti

raisa.kiljunen@hel.fi / puh. 09 310 37209

Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija

Juha-pekka.turunen@hel.fi / puh. 09 310 37403

 

Linkkejä

Karttakysely

Lisätietoja Helsingin kaupungin verkkosivuilla

Ympäristöministeriö: kansalliset kaupunkipuistot

 

 

 

25.10.2017 12:00

Hei,

Olemme seitsemästä Aalto-yliopiston opiskelijasta koostuva ryhmä ja teemme eräälle korkeakoulumme projektikurssille projektia yhteistyössä erään puutarhavälinevalmistajan kanssa. Tarvitsisimme projektimme tueksi tietoa puutarhanhoitajilta itseltään ja olemmekin valmistelleet lyhyen, vain muutaman minuutin kestoisen, kyselyn, joka liittyy projektiimme. Jokainen vastaus on meille arvokas, sillä niiden avulla voimme parannella projektin lopputulosta ja varmistaa, että se on loppukäyttäjiä varten tehty.

Kysely löytyy osoitteesta: https://goo.gl/forms/qFzeJOMF9ouw2WFt1

 

Suuri kiitos jo etukäteen!

                     INFO

Vattnet till Lotterna har stängts av 12.10.2017

 

FRÅN A TILL Ö

Anslagstavlorna

Anslagstavlorna är våra viktigaste informationspunkter. Styrelsen, festkommittén, husmor, m.fl. meddelar där om aktuella händelser och annat som medlemmarna bör veta. Medlemmarna kan sätta upp egna lappar med information. Läs anslagstavlan regelbundet! Av utrymmesskäl kan inte allt som finns på anslagstavlan vid huvudporten sättas upp på de mindre anslagstavlorna vid Pargasvägens och Kiskovägens portar.

Avfallsflak

Styrelsen beställer avfallsflak till området men vi måste försäkra oss om att flaken inte missbrukas, det blir dyrt för föreningen.

Datum och avgift meddelas senare.

Bastu

En bokningslista finns på anslagstavlan vid Inva Wc:n då det är möjligt att boka bastun.

Skriv in namn och lottnummer på önskad tid. Endast en timme kan bokas per gång, och nästa kan bokas först när den föregående är använd. Bokningarna bör göras senast föregående dag så den ansvariga vet när värmen skall kopplas på.

Priset är 10 € per timme. Faktureringen görs en eller två gånger per sommar.

Brandvarnare

Alla måste ha en fungerande brandvarnare.

Bygganvisningar

Vi har egna byggregler som anpassats för våra behov i harmoni med stadens regler. Varje lott har fått ett exp. av reglerna. Ifall du tappat dina kontakta styrelsen före du bygger.

Byggande

Våra typhus och bygganvisningar har godkänts av staden och byggen kan igen få tillstånd. Vi har en ansökningsblankett för ändamålet, se ...

Avgifter för ritning och planering av byggnaderna på lotten meddelas senare, se Endast medlemmar.

Bygglov och byggkommittén

Styrelsens godkännande krävs när det gäller bygge av ny stuga eller ändringar/tillbyggnad av den gamla stugan. Endast typhus godkänns som nya hus. Vill du bygga lekstuga, förråd, terrass eller pergola, byta färg på huset och göra andra ändringar på lotten, konsultera bygganvisningarna eller fråga byggkommittén. Fyll i ansökningsblanketten om bygglov som finns på hemsidan.

Styrelsens godkännande, som går via byggkommittén, krävs för alla bestående byggen, t.ex. lekstuga, terrass eller pergola, också för ändring av husets färg mm. Byggkommittén behöver åtminstone två veckor för att kunna behandla ärendet innan det kan gå vidare till styrelsen. Det är bra att kontakta byggkommittén i förväg innan ni börjar göra upp planer, byggkommittén kan hjälpa er med råd.

Meddelanden och ansökningsblanketter till byggkommittén kan lämnas i styrelsens postlåda.

Byggnadsmaterial och problemavfall

Var och en skall själv göra sig av med sitt byggnadsavfall, byggnadsbråte får inte sättas i avfallsskjulet, inte heller på flaket. Problemavfall, målfärg m.m. kan man föra till Teboil i Brunakärr och fråga om de kan ta hand om det. Se även: http://www.ytv.fi/svenska/avfall/problem.html.

Cykel och bil

På området skall man cykla försiktigt våra gångar är smala . Servicekörning med bil längs huvudgången är tillåten men bilar får inte parkeras på området. På de andra gångarna får man inte köra med bil.

Djur

Hundar måste hållas kopplade på området. Inte heller katter får springa lösa. Småfåglarna skall ha ett eget fågelbräde och inte matas på marken. Den mat som faller på marken lockar lätt råttor. Råttfällor får användas, men naturligtvis inte råttgift i någon form!

Elkabel

Du har fått information om vad du måste göra för att försäkra dig om att din elkabel vid husväggen inte är skadad, följ de anvisningarna. Om du tänker lyfta stugan eller plantera fruktträd och buskar, kontrollera först var elkablarna går. Annars kan det bli stora onödiga utgifter.

Fallfrukt

Staden tillåter ingen äppelgrop på det gemensamma området. Fallfrukt skall komposteras eller grävas ner på egen parcell, eller föras bort. Fallfrukt får inte sättas i allmänna komposten eller i avfallskärlen. Om möjligt ordnas transport av äpplen till något stall, mera info om detta senare. Om borttransport ordnas, måste frukten packas i kraftiga säckar. Plastkassar med äpplen får inte lämnas vid WC-backen.

Försäljning eller överlåtelse av stuga

Be ordf. eller sekr. om de skriftliga anvisningar som finns, eller läs på hemsidan om hur du skall gå till väga om du vill sälja din stuga eller om det är frågan om arv. Före försäljningen och innan köpet avgörs, skall köparen kontakta styrelsen och ansöka om medlemskap i föreningen.

Enligt Helsingfors stads regler skall köparen vara mantalsskriven och fast bosatt i Helsingfors. Eftersom föreningens språk är svenska bör köparen kunna ta del av informationen och delta i verksamheten som sker på svenska.

Hyra Storstugan

Medlemmar kan hyra Storstugan för egna evenemang, högst 2 dagar i sträck. Kontakta husmor  Se Sommarbladet för kontaktuppgifter

 

Klagomål

För att säkerställa jämbördig behandling av klagomål mot föreningen, grannar eller andra kolonister skall alla klagomål göras skriftligt. Lämna in lappen med underskrift i styrelsens postlåda på Storstugans bakvägg. Anonyma klagomål behandlas inte.

Kompost

Varje lott bör ha en egen kompost. Kompostera så mycket växtmaterial som möjligt på egen tomt. Det ger extra mylla av god kvalitet.

Hushållsavfall får aldrig sättas i en öppen kompost, då kommer det råttor.

Kvistar och grenar

Styrelsen medelar på anslagstavlan när man kan föra kvistar upp till WC-backen 

Mjuka växtdelar och halvt förmultnat material får inte sättas i kvisthögen, utan ska komposteras. Taggiga kvistar (rosor, hagtorn mm) får inte föras till kvisthögen,  taggarna är besvärliga både i flis och i kompostjord. Hämta inte sådant!  Följ reglerna, för om företagen inte får vad de vill ha, slutar de komma hit. Då får medlemmarna själva göra sig av med sina kvistar.

Lopptorg

Vi idkar lopptorgsförsäljning för att samla in pengar till föreningen och tar gärna emot donationer. Större partier kan avhämtas med bil.

Lån av föreningens egendom

Föreningen äger skottkärror och stegar. Dem får man låna och vi förutsätter att de återlämnas i gott skick. Gräsklipparen kan vi inte låna ut, den är bara avsedd för de allmänna gräsmattorna. Tala med styrelsen om du tycker att vi borde skaffa något för gemensamt bruk.

Mellangångarna

Mellangångarna, dvs brandgångarna, hör till två grannar och får inte användas av andra. Vägarna och mellangångarna skall hållas rena från ogräs. Var och en har sin egen halva att sköta. Om det inte finns någon lott på andra sidan gången, ska hela gången framför lotten hållas fri från ogräs. Vattenledningarna rostar om de inte hålls rena från växtlighet. Putsa ofta bort sand och gräs.

Ofog och störningar

Det är allas sak att övervaka ordningen på området. Kontakta styrelsen, och polis vid behov, om du märker ofog, inbrott eller dylikt.

Porten

Huvudporten vid Naguvägen skall hållas låst varje natt mellan klockan 7.00 och klockan 21.00. Den som går ut först på morgonen låser upp, och den som går eller kommer till stugan efter kl. 21 låser för natten. Portarna vid Pargasvägen och Kiskovägen hålls alltid låsta.

 

Postlåda

Alla bör ha en postlåda och placera den invid grinden eller vid ingången till lotten. Lotter utan postlåda debiteras 10 € per försändelse för postningskostnader.

Sköt om din stuga!

Bygga nytt är dyrt och besvärligt, bevara gammalt är att föredra. Se till att taket inte läcker och att det är tillräckligt med luftutrymme mellan husets botten och marken, minst 15 cm.

Sopor och hushållsavfall

Vi har en noggrann sortering av avfallet i vårt avfallsskjul. Vi hoppas att det fungerar och att var och en följer anvisningarna. Problemavfall får inte lämnas i sophuset.

Vi kan bli tvungna att stänga sophuset om sorteringen inte fungerar. Då blir alternativet att föra hem sin soppåse.

Sotning

Om du har en eldstad bör du låta sota skorstenen vart tredje år.

Spel

Föreningen lånar ut spel. Det finns kubb, krocket och piltavla. 

Talkon

Varje lott bör utföra X timmar talkoarbete per år. Medlemmar som fyllt 70 men inte ännu 75 skall göra hälften talkotimmar som besluts på årsmötet. Att åldern har höjts beror på att vårt försäkringsbolag har höjt åldern för olycksfallsförsäkring av våra medlemmar till 80 år.

Den som inte deltar i talkoarbetet betalar i stället en talkoavgift. Avgiftens storlek bestäms enligt medlemmens ålder, och utförda talkotimmar räknas till godo i den slutliga avgiften.

Toaletter och duschar

Vi har en ekotoalett vid Storstugan och vattentoaletter, duschar, bastu i WC-byggnaden. Dörrarna låses upp med den egna allmänna nyckeln.

 

Under föreningens fester och andra begivenheter är WC-dörrarna inte låsta. Då skaffar föreningen toalettpapper, tvål och handdukar. Annars hämtar var och en sitt eget papper och andra tillbehör.

Lämna toaletten i snyggt skick. 

Typhus

Helsingfors stad önskar att koloniträdgårdarna har egna typhus. Vi har utarbetat egna typhus vilket är en stor fördel för föreningens medlemmar. När vi har typhus som är godkända av staden blir beslutsprocessen för byggnadslov mycket enklare än vad den varit hittills och det blir billigare att inte behöva låta göra egna ritningar. Lovet ges också snabbare än förr eftersom ritningarna inte mera behöver gå igenom hos staden.

Visa hänsyn

Ställ radio och TV på låg volym. Undvik att klippa din gräsmatta om grannen har en tillställning på gång. Motorgräsklippare och andra högljudda maskiner skall inte användas på söndagar. Enligt våra ordningsregler är högljutt och störande uppträdande och användning av ljudåtergivningsapparater med hög volym förbjudet mellan kl. 23.00 och kl. 7.

Understödande medlemskap

Om din äkta hälft, partner, dotter, son, släkting, eller vän vill ha en möjlighet att delta i vår verksamhet, t.ex. i medlemsträffarna, så är han/hon välkommen att anmäla sig som understödande medlem. Medlemsavgiften är 10 euro.

Öppen eld

Det är förbjudet att göra upp öppen eld på marken i stadens parker, och det gäller också i vår trädgård. Det är också förbjudet att elda skräp i grill, tunna eller dylikt.