Prenimilär talkolista Sommaren 2018

 

Talko på Torsdagar 17-19  Talko på Lördagar 11-13

Torsdag 24.5

Lördag 2.6

Torsdag 14.6

Lördag 7.7

Lördag 21.7

Lördag 11.8

Torsdag 23.8

Torsdag 6.9

Lördag 29.9

 

Jubileumsfest talko

Fredag 13.7  17.00-

Söndag 15.7  11.00-