JUBILEUMSFESTEN firades i härligt väder den 14.7. 230 personer hade anmält sej. Stämningen var fin och folk verkade nöjda. President Tarja Halonen höll ju festtalet, vi är glada och hedrade att hon ställde upp.

Festen skulle aldrig ha blivit av om inte så många kolonister ställde upp på talkona och på frivilligt arbete före och efter festen. TACK till alla!  

JUBILEUMSNYTT 29.4.

 

Dokumentärfilmen visas ju i TV på kanal Teema FEM den 4.5. kl 18.30, och historiken finns till salu på flagghissningen den 5.5. Efter flagghissningen börjar vi repetera huvudfestens teaterföreställning  vid Storstugan.

 

Trädgårdsmästare Rosmariini har lovat oss två blommande amplar för Storstugans veranda.

Teboil ger oss ett antal mullsäckar.

Stadens gåva är 5-6 stora blomkrukor, färdigt planterade med vackra och ätliga växter, att ställa ut på olika platser.

Svenska Centralarkivet uppmärksammar vårt jubileum med en mycket trevlig sida där man kan  läsa om Brunakärr Koloniträdgårds tidiga år och se foton ur Svenska Kvinnoförbundet i Helsingfors r.f.:s och Helsingfors svenska Marthaförening r.f.:s arkivsamlingar som förvaras i Svenska centralarkivet. Gå in på  http://svenskacentralarkivet.fi/brunakarr-kolonitradgard/.

Vi tackar alla dessa!

 

Ett antal beslutsfattare har inbjudits att bekanta sej med vår trädgård den 12.6. Representanter för styrelsen och jubileumskommittén deltar.

 

Föreningen Maatiainen – det lantliga kulturarvet ry  besöker oss den 16.6. kl 13.00 för att till oss överräcka diplomet ”Årets kulturmiljö 2018”. Alla intresserade medlemmar är välkomna med, anmälningslista sätts senare upp på anslagstavlan vid huvudporten.

 

Glöm inte att anmäla dej till huvudfesten senast den 15.5.!