Brunakärr Koloniträdgårdsförening r.f. är medlem i Finlands koloniträdgårdsförbund Suomen Siirtolapuutarhaliitto, som hör till det internationella koloniträdgårdsförbundet  Jardins Familiaux .

Om koloniträdgården

Brunakärr Koloniträdgård är Finlands näst äldsta koloniträdgård, äldst av de koloniträdgårdar som står på sin ursprungliga plats och äldst i Helsingfors. Den grundades år 1918 och låg då i utkanten av staden. I stadens generalplan från 2002 nämns området som ett kulturhistoriskt, arkitektoniskt och landskapsarkitektoniskt betydelsefullt grönområde.

Helsingfors stad äger området, koloniträdgårdsföreningen är stadens hyresgäst och hyr lotterna vidare till sina medlemmar. Medlemmarna äger sina stugor, växter och hyresrätten, men inte marken. Lotternas storlek varierar mellan drygt 100 m2 och 700 m2.

Staden har delegerat ansvaret för områdets skötsel och trivsel till föreningen. Den följer stadens allmänna regler för koloniområden. Reglerna hittar du på Helsingfors stads hemsida, under parkavdelningen.

Brunkärr koloniträdgård befinner sig där Mannerheimvägen tar slut, bakom nya kontorshus och stadens bussdepå. Entrén till det grönskande paradiset är på Naguvägen 1. När du stigit in genom porten har du framför dig en anslagstavla med information samt en karta över området.  De hjälper dig att hitta rätt bland områdets 114 lotter.

Storstuguvägen börjar vid huvudentrén och leder till Storstugan, föreningens klubblokal. Där ordnas våra gemensamma fester och bl.a.  lopptorg. Mera om dessa på sidan Anslagstavlan. Invid Storstugan finns en muséistuga.

Huvudporten är öppen från maj till slutet av september. Under säsongen stängs porten till natten mellan klockan 21 och 7.

Tillträde till området är fritt, men lotterna är privata. Dem får du besöka endast vid inbjudan. Man får inte heller gå på mellangångarna mellan stugorna.

Brunakärr har varit ett av de få koloniområden utan typhusritningar men efter en grundlig process som sköttes av frivilliga medlemmar, arkitekter med stugor på området, blev de färdiga i 2015. Husen följer den på området rådande arkitekturen och färgsättningen. 

Föreningens officiella språk är svenska.