26.5.2020 12:00

Kesäkuun alussa liiton toimisto siirtyy kesäaikaan, jolloin toimisto palvelee puhelimitse tiistaista torstaihin klo. 10-14.

15.5.2020 12:00

Liiton jäsenyhdistysten viljelijät voivat jäsenetuna tilata itselleen ainutlaatuisen siirtolapuutarhan tapahtumaoppaan.


Loviisa Badermann Nekalan siirtolapuutarhasta on kirjoittanut julkaisun Avoimet puutarhat -tapahtuman järjestäjän opas. Opas on osa Loviisan Haaga-Helian Ammattikorkeakoulun Matkailun liikkeenjohdon restonomiopintojen opinnäytetyötä ja sen tilaaja on Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry.

Loviisalla on laaja kokemus ko. tapahtuman järjestämisestä omassa siirtolapuutarhassaan. Oppaan sisällön suunnittelua varten hän teki haastatteluja sekä laajemman kyselyn.

Vaikka oppaassa keskitytään Puutarhaliiton Avoimet puutarhat -tapahtuman järjestämiseen siirtolapuutarhassa, on siinä paljon hyödyllisiä vinkkejä, joita kannattaa hyödyntää myös alueen oman Avoimet puutarhat/portit -tapahtuman järjestämisessä.

Liiton jäsenyhdistysten viljelijät voivat jäsenetuna tilata itselleen tämän ilmaisen sähköisen oppaan. Aineisto toimitetaan pdf-muotoisena tilauslomakkeella annettuun sähköpostiosoitteeseen - vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön.

Tilauslomake

13.5.2020 12:00

Siirtolapuutarha-lehden numero 2/2020 on ilmestynyt. Numeron kattoteema on Ruokaa kaupungista - kasvatamme lähiruokaa. Lehdessä on myös juttuja mm. mökin remontoinnista, puutarhan pahiksista ja mökistä luopumisen yhteydessä huomioitavista asioista.

Lehden koko sisällön löydät listamuotoisena täältä (klikkaa linkkiä).

Kakkosnumeron ilmestyessä on julkaistu numeron 1/2020 näköisversio.

Mikä oli mielestäsi lehden 2/2020 paras juttu?

Kerro mielipiteesi sähköpostilla toimitus@siirtolapuutarhaliitto.fi. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan Pest-Stop -myyräkarkoitin.

3.4.2020 12:00

Liiton tiedotteessa 25.3.2020 totesimme, että siirtolapuutarha-alueet ovat kovin erilaisia, joten yleispätevää suositusta yhteistilojen käytöstä emme liittona pysty antamaan. Kyse on yhdistyksen sisäisestä asiasta, joten jokaisen yhdistyksen hallituksen/johtokunnan tulee harkita, pidetäänkö yhteistilat (esim. yhteiset wc-tilat ja suihkut) auki vai suljettuna koronaepidemian aikana. Joillakin alueilla yhdelläkään mökillä ei ole omaa käymälää, toisella jokaisella mökillä on omansa ja valtaosa alueista jää noiden kahden välimaastoon.

Maamme hallitus on päättänyt jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13.5.2020 saakka. Meidän kaikkien tulee osallistua näihin valtakunnallisiin talkoisiin, vaikka se saattaa tarkoittaa elinpiirin kaventumista ja/tai hankaloittaa normaalielämää. Helpoin tapa osallistua talkoisiin on noudattaa erittäin hyvää käsihygieniaa ja välttää lähikontakteja. Tästä jokaisella on vastuu – ja sitä ei voi sälyttää yhdistyksen hallitukselle/johtokunnalle.  On kuitenkin hyvä muistaa, että yhdistyksen hallituksella/johtokunnalla on viime kädessä vastuu siitä, että alue ja sillä tarjottavat palvelut ovat kaikille turvallisia.

Yhteistilojen kannalta on olennaista pohtia, onko niissä tartuntariski esim. hygieniasta huolehtimisen osalta? THL:n mukaan koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisara- ja kosketustartuntana. Tartuntariskiä voi pienentää välttämällä koskemasta pintoja, joihin monet ihmiset koskevat. Aika altistumisesta ensioireiden alkuun on arvion mukaan keskimäärin viisi päivää ja tutkimusten mukaan on mahdollista, että tartunnan saanut henkilö voi levittää virusta eteenpäin jo ennen oireiden alkamista.

Työterveyslaitos on julkaissut ohjeistuksen siivoukseen COVID-19-tartuntojen ehkäisemiseksi. Siivousohjetta, joka on laadittu yhteistyössä THL:n kanssa, voi käyttää yleiseen siivoukseen vähentämään taudin leviämistä ja suojaamaan siivoustyötä tekeviä tartunnoilta. Ohjeistusta päivitetään tilanteen muuttuessa, joten se kannattaa lukea verkosta:

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen

Siirtolapuutarhaliiton julkaisema kirja Mökillä ja palstalla on nyt painettu, ja kirja tulee yhdistyksen toimesta jaettavaksi touko-kesäkuussa, mikäli yhdistys haluaa. Koronatilanteen takia olemme julkaisseet etukäteen kirjan luvun Kompostikäymälät jäsenten luettavaksi. Jos nyt päätyy valitsemaan kompostikäymälän ratkaisuksi mökkioleskelua helpottamaan ja yhdistyksen ohjeet sen sallivat, voi tutustua tämän luvun valintaohjeisiin sekä siihen, miten kompostimakista saadaan lannoitetta ja miten virtsalla voi herätellä ja lannoittaa kasveja.

Liiton jäsenyhdistysten viljelijät voivat tilata ko. kirjan luvun ladattavaksi omaan käyttöön tästä linkistä:

https://www.siirtolapuutarhaliitto.fi/jasenet/tilattavat-julkaisut/mokilla-ja-palstalla-kirja/

 

Pertti Laitila

puheenjohtaja

Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry

2.4.2020 12:00

Ruokaviraston tiedote 2.4.2020

Kevään lähestyessä kukkamultien vaihto ja erilaiset puutarhatyöt ovat jälleen monelle kotipuutarhurille ajankohtaisia ja mukavia asioita. Kasvualustat ja orgaaniset maanparannusaineet kuten kompostit sisältävät kasvua edistäviä hyödyllisiä ravinteita ja ominaisuuksia sekä eläviä mikro-organismeja. Kukkamullan vaihdon ja puutarhatöiden yhteydessä on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota omiin työskentelytapoihin, sillä kasvualustat ja orgaaniset maanparannusaineet voivat sisältää myös ihmisille haitallisia mikrobeja. Yksi tällainen haitallinen mikrobi on legionellabakteeri, jota ei ole mahdollista poistaa näistä materiaaleista nykyisillä valmistusmenetelmillä. Turvalliselle työskentelylle laadittuja ohjeita noudattamalla voi kuitenkin välttää legionellojen aiheuttamat infektiot.

Ruokavirasto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat selvittäneet legionellabakteerien esiintyvyyttä kasvualustoissa ja orgaanisissa maanparannusaineissa. Näytteitä otettiin muun muassa pakatusta mullasta, irtomullasta, komposteista ja peltokasvien lannoitteina käytetyistä biokaasulaitosten mädätysjäännöksistä. Legionellabakteereja löytyi tutkituista näytteistä hyvin usein ja osassa näytteistä myös suurina pitoisuuksina.

Mikä on legionella ja mitä se voi aiheuttaa?

Legionella on ympäristöbakteeri, jota esiintyy pieninä pitoisuuksina maaperässä ja vesistöissä. Legionellat lisääntyvät kosteissa ja lämpimissä olosuhteissa. Legionelloja voi tästä syystä esiintyä haitallisia pitoisuuksia esimerkiksi vesijärjestelmissä, mullassa ja komposteissa. Legionellabakteerit voivat aiheuttaa legionelloosi-infektion, jos ne kulkeutuvat elimistöön hengitysteitse bakteereja sisältävien vesiaerosolien tai pölyhiukkasten välityksellä. Osalle ihmisistä ei niille altistumisesta tule lainkaan oireita tai oireet ovat flunssan kaltaisia ja hyvin lieviä, mutta osa voi sairastua hoitoa vaativaan keuhkokuumeeseen. Myös tulehdukset iholla ovat mahdollisia.

Legionelloositapaukset ovat kaikkiaan yleistyneet Euroopassa merkittävästi. Tavallisesti legionelloositapaukset Suomessa ovat liittyneet veteen, mutta myös kasvualustoihin ja orgaanisiin maanparannusaineisiin liittyen on viime vuosilta tiedossa muutamia tapauksia.

Ohjeet turvalliseen työskentelyyn legionelloosin välttämiseksi

Käsiteltäessä kasvualustoja ja orgaanisia maanparannusaineita, kuten multaa ja kompostia, on hyvä noudattaa seuraavia ohjeita:

 • Vältä altistumista pölyävälle mullalle ja kompostille, kostuta materiaalia tarvittaessa varovasti alhaisella vedenpaineella. Älä kostuta multaa tai kompostia painepesurilla tai voimakkaalla vesisuihkulla.
 • Jos pölyämistä ei voi välttää, on syytä käyttää FFP2- tai FFP3-tason hengityssuojainta.
 • Suojaa myös käsissä olevat haavat ja rikkinäinen iho. Käytä suojakäsineitä ja pese lopuksi kädet huolellisesti. Älä vie likaisia käsiä suun tai nenän lähelle.
 • Säilytä multapussit poissa auringosta. Auringossa säilytetyn pussin sisälämpötila 20 – 40 °C on ihanteellinen legionellabakteerien kasvulle. Avaa multapussi siten, että suuaukko on poispäin kasvoista.
 • Muista hygienia ja riittävä suojautuminen myös irtomullan käsittelyn ja levityksen aikana.

Lisätietoa tutkimuksista:

Legionellabakteerien esiintyminen kiertotaloustuotteissa (Ruokavirasto)
Legionellat kasvualustoissa (LegiGrow) (Ruokavirasto)
Legionellabakteerien esiintyminen kiertotaloustuotteissa (Legisafe2) (THL)
Legionellabakteerit vesijärjestelmissä (THL)

Lisätietoja:

 Liisa Maunuksela, tutkimusjohtaja, FT, Ruokavirasto, 0400 256 097
Jaana Kusnetsov, erikoistutkija, FT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 029 524 6347

30.3.2020 12:00

Marjaniemen siirtolapuutarhassa 11.7.2020 pidettäväksi ilmoitettu Kohtaamispäivä ja liiton 90-vuotisjuhlat perutaan.

Suomessa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Hallituksen linjaamat toimenpiteet ovat voimassa tartuntatautilain, valmiuslain, sekä muun lainsäädännön mukaisesti. Toimilla pyritään hidastamaan epidemian etenemistä, jotta terveydenhuolto pystyy huolehtimaan sairastuneista. Epidemia tulee todennäköisesti etenemään eri tahdissa eri puolilla maata ja kestämään useita kuukausia.

Kohtaamispäivän osallistujissa olisi todennäköisesti ollut paljon riskiryhmäläisiä ja suunniteltu ohjelma sisälsi kokoontumisia pieneen tilaan (ruokailu, näytelmä ja luento). Uudenmaan eristäminen saanee aikaan taudin leviämisen hidastumisen muualla maassa. Mutta vaikka Uusimaa nousisi tolpilleen touko-kesäkuun aikana, muu maa seuraisi todennäköisesti perässä vasta viiveellä. Näin ollen valtakunnallisen tapahtuman järjestäminen tällaisen vaiheittaisen epidemian aikana ei ole hyvä idea ja siksi liiton työvaliokunta päätti perua tapahtuman.

Lämmin kiitos Marjaniemen siirtolapuutarhan vapaaehtoisille, jotka olivat tehneet jo paljon suunnittelu- ja valmistelutyötä onnistuneen tapahtuman järjestämiseksi! 
 

29.3.2020 18:00

Plantagenin tutkimus:
"Kiinnostus viljellä kasveja ja kukkia biologisen monimuotoisuuden kannalta on suurta. Kaikkein kiinnostuneimpia ovat ne, joilla on siirtolapuutarhapalsta (63 %)."


Suomalaiset ovat huolissaan pölyttäjien menestymisestä, haluavat oppia lisää ilmastoälykkään puutarhan suunnittelemisesta sekä ovat kiinnostuneita luonnon monimuotoisuuden tukemisesta. Tiedot käyvät ilmi Plantagenin trenditutkimusraportista, jossa käsitellään kuluttajien suhtautumista kasveihin ja puutarhanhoitoon vuonna 2020.

Kiinnostus ekologisesti kestävää puutarhaa kohtaan on kasvanut jatkuvasti viime vuosien aikana. Plantagenin tutkimuksen mukaan ekologisuus kasvien viljelyssä tarkoittaa suomalaisille paljolti sitä, että he itse viljelevät kasveja mahdollisimman luonnonmukaisesti tai ostavat paikallisesti tuotettuja lajeja.

Kuluttajat tietävät ja ovat huolissaan puutarhansa vaikutuksista luontoon: syötävien kasvien kasvatus on muodostunut pitkäikäiseksi trendiksi ja moni miettii pölyttäjiä jo valitessaan kasveja parvekkeelle, terassille tai puutarhaan.

Pölyttäjät kiinnostavat aiempaa enemmän

Tietoisuus mehiläisistä ja muista pölyttävistä hyönteisistä on lisääntynyt kaikkialla. Yli kuusi suomalaista kymmenestä haluaisi lisää pölyttäviä hyönteisiä luontoon. Myös muiden eläinlajien tarpeellisuus on huomattu ja nykyään ymmärretään yhä paremmin esimerkiksi sammakkoeläinten rooli tuholaisten torjunnassa.

– Mehiläisten ja muiden hyönteisten hälyttävä väheneminen ja niiden rooli pölytyksessä on yhä useamman tiedossa. Ollaan hiljalleen ymmärtämässä, että mitä rikkaampi kasvi- ja eläinlajisto maapallolla on, sitä paremmin kykenemme taistelemaan myös ilmastonmuutosta vastaan, sanoo ruotsalainen mehiläisasiantuntija Lotta Fabricius Apinordicasta.

Halu nähdä pölyttäviä hyönteisiä luonnossa kasvaa iän myötä. Plantagenin tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat iän myötä yhä kiinnostuneempia pölyttäjistä. Kiinnostus kasvaa 30 ikävuodesta ylöspäin ja yli 50-vuotiaista jo 75 prosenttia haluaa lisää pölyttäjiä luontoon.

Mehiläisten houkutteleminen ei ole välttämättä vaikeaa – esimerkiksi kaupunkiasunnon parvekkeella kasvatettava laventeli voi olla pölyttäjäystävällinen teko.

Ilmastoälykäs puutarha on nousemassa kuluttajien tietoisuuteen

Ilmastonmuutos asettaa uusia vaatimuksia maaperälle, kasveille ja viljelyalueiden suunnittelulle. 61 prosenttia suomalaisista haluaa tietää, miten luodaan ilmastoälykäs puutarha, joka kestää ilmastonmuutoksesta aiheutuvat seuraamukset, kuten tulvat, pitkät kuivat kaudet sekä esimerkiksi nyt Etelä- ja Keski-Suomessa koetun lumettoman talven.

– Oikean maaperän valinta ei enää tarkoita ensisijaisesti vihannesten viljelyä luomualustalla, missä tärkeimpänä motiivina on henkilökohtainen terveys. Nykyään tehdään valintoja koko maapallon näkökulmasta. Trendi ei ole vielä laajasti levinnyt kuluttajien keskuuteen, mutta ennustamme niin tapahtuvan lähitulevaisuudessa, Plantagen Suomen aluemyyntipäällikkö Minna Inberg sanoo.

Kestävästi ja lähellä tuotetut viljelykasvit kulkevat käsi kädessä monimuotoisuuden kanssa

Syötävien kasvien viljely näyttää muodostuneen pysyväksi trendiksi. 77 prosenttia suomalaisista kertoo aikovansa viljellä ensi kesänä syötäviä kasveja tai on kiinnostunut siitä.40 prosenttia heistä kertoo ensisijaiseksi syyksi, että itse syötäväksi kasvatetut kasvit ovat luonnonmukaisia ja lähiruokaa.

Kiinnostus viljellä kasveja ja kukkia biologisen monimuotoisuuden kannalta on suurta. Kaikkein kiinnostuneimpia ovat ne, joilla on siirtolapuutarhapalsta (63 %). Myös monissa lapsiperheissä pidetään biologista monimuotoisuutta tärkeänä kasveja ja kukkia valittaessa.

Tulokset perustuvat Plantagenin joulukuussa 2019 tekemään kuluttajatutkimukseen, johon osallistui kansallisesti edustava otos suomalaisia eli 1 005 vastaajaa. Tämän lisäksi Plantagen haastatteli useita kasvien, trendien ja sisustamisen asiantuntijoita Pohjoismaissa.

Lisätiedot:

Markus Hilden
viestintäkonsultti markus.hilden@manifesto.fi
p. +358 44 363 9961

Minna Inberg
Plantagen Suomen aluemyyntipäällikköMinna.Inberg@plantagen.fi
p. +358 50 432 0509

29.3.2020 12:00

Koronavirusepidemian takia liiton toimistotila Pengerkadulla on toistaiseksi poissa käytöstä. Näin ollen toimistossa ei voi järjestää yhdistysten tai liiton kokouksia. Seuraamme viranomaisten ohjeistuksia ja toimimme niiden mukaisesti.

Liittosihteeri tekee etätäöitä, joten toimisto palvelee normaalisti puhelimitse ja sähköpostitse ti-pe klo. 10-14, mutta esim. tuotetilauksia emme voi tällä hetkellä toimittaa.

Viikon 15 (pääsiäistä edeltävä viikko) liittosihteeri on lomalla, ja silloin kiireellisissä asioissa voi kääntyä liiton puheenjohtajan puoleen - ensisijaisesti sähköpostitse pertti.laitila(at)gmail.com.

Pidetään huolta toisistamme ja pysytään terveenä!

    

25.3.2020 12:00

Loviisa Badermann on siirtolapuutarhuri Tampereen Nekalasta.

Loviisa tekee opinnäytetyönä opasta Avoimet Puutarhat -tapahtuman järjestämisestä siirtolapuutarhalla. Oppaan tilaajana toimii Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry. Tällä kyselyllä pyritään selvittämään, mitä toiveita viljelijöillä on tulevalta oppaalta.

Aikaa vastaamiseen menee muutama minuutti. Vastaukset 5.4.2020 mennessä - kiitos! 

Kyselylinkkiä saa jakaa kaikille siirtolapuutarhureille!

Linkki kyselyyn: https://webropol.com/s/kyselyAvoimetPuutarhat

25.3.2020 12:00

Liittoon on tullut runsaasti koronavirukseen liittyviä yhteydenottoja yhdistyksiltä, yksittäisiltä viljelijöiltä sekä riskiryhmään kuuluvien viljelijöiden lähiomaisilta.


Valtioneuvosto linjasi 16.3.2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat tällä hetkellä voimassa 13.4.2020 asti, mutta on sangen todennäköistä, että niiden voimassaoloaikaa pidennetään.

Tuoreimmat tiedot ja ohjeistukset ovat luettavissa THL:n ja Valtioneuvoston verkkosivuilla:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta

Etäisyyden pitäminen ja hygienia

Koronaepidemian aikana on suositeltu välttämään sosiaalisia kontakteja ja pysyttelemään parin metrin päässä toisista ihmisistä. Sosiaalisten kontaktien rajoittamistoive koskee meitä kaikkia. Se on annettu tartuntariskin pienentämiseksi. Uusimpien tutkimusten mukaan on mahdollista, että tartunnan saanut henkilö voi levittää virusta eteenpäin jo ennen oireiden alkamista.

Siirtolapuutarhoissa on muistettava, että joukossamme on paljon riskiryhmiin kuuluvia mökkiläisiä, joten on ensiarvoisen tärkeää, että me kaikki huomioimme myös muut ihmiset ja pidämme alueella parin metrin etäisyyttä toisiin mökkiläisiin.

Jos mökille voi mennä ilman tartuntariskiä esim. omalla autolla tai pyöräillen, voi siellä oleskella.  Mökkialueilla ei kuitenkaan ole välttämättä riittäviä hygieniapalveluita ja yöpyminen mökeillä ei tästä syystä ole suositeltavaa, lisäksi vesi joudutaan monilla alueilla hakemaan yhteisestä vesipisteestä, joka lisää kaikkien alueella oleskelevien tartuntariskiä. Toki jos oman mökin varustelu on hyvä ja hygieniasta voi huolehtia, ei yöpyminenkään ole poissuljettua. Me Siirtolapuutarhaliitossa kuitenkin suosittelemme toistaiseksi välttämään yöpymistä siirtolapuutarhamökissä, jos mökillä ei ole esimerkiksi omaa käymälää.

Valtioneuvosto on 16.3.2020 velvoittanut riskiryhmiin kuuluvat, mm. yli 70-vuotiaat, pysymään karanteenia vastaavissa olosuhteissa, eli erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Heille suositeltavinta on käydä mökillä vain päiväseltään, jos se onnistuu ilman tartuntavaaralle altistumista. Siirtolapuutarhassa puuhailu on kuitenkin erittäin virkistävää ja mielenterveydelle hyväksi.  Mutta muista pysyä omalla palstalla ja omassa mökissä ylimääräisiä kontakteja välttäen!

Ulkomailta tulevien on pysyttävä kotona 14 vuorokautta

Kaikkien ulkomailta tulevien ja Suomeen palaavien on THL:n ohjeen mukaan vältettävä liikkumista kodin ulkopuolella. Heidän tulee mahdollisuuksien mukaan pysyä erillään muista ihmisistä eli pysyä karanteenia vastaavissa olosuhteissa 14 vuorokauden ajan.

Suosittelemme vahvasti kotona oloa.  Siirtolapuutarhamökki ei täysin vastaa kotiolosuhteita, jossa hygienia- ja eristyksissä olemisen olosuhteet täyttäisivät vaatimukset. Kannattaa myös pitää mielessä se, että jos ulkomailta palaava sairastuu karanteeniaikanaan, on apu kaupunkiasunnolta usein helpommin saavutettavissa kuin siirtolapuutarhamökiltä.

Yhdistysten järjestämä toiminta

Valtioneuvosto on rajoittanut julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön. Suosittelemme siksi, että poikkeustilan aikana ei järjestetä yhteisiä talkoita, joissa ihmiset kokoontuvat. Alueiden välttämättömien kevätsiivouksien hoitamisesta tms. yhdistys voi antaa ohjeistuksen tehtävien hoitamiselle itsenäisesti ja oma-aloitteisesti ilman, että syntyy lähikontaktia muiden viljelijöiden kanssa.

Liiton 13.3.2020 antaman suosituksen mukaisesti yhdistysten erilaisten harraste- ym. kerhojen on nyt syytä pitää taukoa toiminnassaan tai lykätä toiminnan aloitusta. Siirrettyjen kevät-/vuosikokousten pitämisen uuden ajankohdan osalta on syytä seurata viranomaisten ohjeita.

Yhdistyksille harkittavaksi

Siirtolapuutarha-alueet ovat kovin erilaisia, joten yleispätevää suositusta yhteistilojen käytöstä emme pysty antamaan. Jokaisen yhdistyksen hallituksen/johtokunnan tulee harkita, onko syytä pitää yhteistilat (esim. yhteiset wc-tilat ja suihkut) suljettuna koronaepidemian aikana. Onko niissä tartuntariski esim. hygieniasta huolehtimisen osalta? Erityistä huomiota on kiinnitettävä nyt jo auki oleviin saniteettitiloihin.

Myös yhdistysten saunojen käyttöönottoa on syytä harkita – tällä hetkellähän uimahallit, valtaosa julkisista saunoista ja monen taloyhtiön yhteissaunat on suljettu tartuntariskin vuoksi.

Monet yhdistykset järjestävät keväisin erilaisia myyntitilaisuuksia (multaa, lannoitteita, taimia etc.) alueensa viljelijöille. Tällaisia massatapahtumia on nyt syytä välttää toistaiseksi. Yhdistykset voivat – resurssiensa riittävyyden mukaan – harkita jotakin vaihtoehtoista tapaa yhdistyksen varastoissa olevien tuotteiden saattamiseksi viljelijöiden käyttöön. Tarvitun mullan tai lannoitteen tilaaminen yhdistyksen varastosta ja toimittaminen suoraan palstalle ilman lähempää kontaktia on yksi vaihtoehto, jolla vähennetään tartuntariskiä. Yhdistysten on syytä järjestää korttimaksumahdollisuus kaikille palveluille tai ainakin käyttää tilisiirtoja, jotta käteisen rahan käsittely vähenee. On viisasta olla käyttämättä nyt käteistä.

Lopuksi

COVID-19 -virus on aiheuttanut valitettavan poikkeustilan, jolle kukaan ei voi mitään. Tilanteet, käänteet ja ohjeistukset muuttuvat päivästä ja viikosta toiseen. Poikkeustila hankaloittaa kaikkien elämää ja aiheuttaa paljon harmia – ei vähiten riskiryhmiin kuuluville.

 

Meillä kaikilla on velvollisuus pyrkiä huolehtimaan toistemme terveydestä – myös siirtolapuutarhassa!

 

Pertti Laitila

puheenjohtaja

Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry

19.3.2020 12:00

Puutarhaliiton tiedote 19.3.2020


Moni on linnoittautunut kotiinsa ja nettiselaimet ovat olleet ahkerassa käytössä. Puutarhaliitosta suositellaan, että median kulutusta vähennetään, ja vapautuva aika käytetään yhdessä tekemiseen ja puutarhaharrastamiseen. Sekä keho että mieli voivat silloin paremmin.

Moni on käyttänyt aikaansa uutisten ja sähköisten medioiden seuraamiseen tunteja. Suositeltavaa olisi rajata passiivista mediaseurantaa korkeintaan tuntiin vuorokaudessa. Kotielämästä voi nauttia monella aktiivisella tavalla turhautumisen sijasta. Uutisten vastapainoksi kannattaa aloittaa uusi hyvää vointia edistävä puutarhaharrastus kodissa ja sen lähipiirissä. Tämä on erityisen tärkeää perheissä, joissa on lapsia ja nuoria.

Kotoilusta voi ottaa kaiken hyvän irti. Kerrankin on aikaa olla yhdessä ja tehdä asioita, joista muulloin ei ehdi nauttia. Aikaa kannattaa käyttää yhdessä tekemiseen, esimerkiksi hyvän kasvispainotteisen ruoan laittamiseen. Siinä sivussa, kevätauringon lisääntyessä, on myös paras hetki startata kotitarveviljely.

Kasvikset vahvistavat

Ruokakaupoista löytyy erinomaisia kasvisraaka-aineita ruoanlaittoon. Monta tuotetta löytyy vielä kotimaisena joko tuoreena tai pakastettuna. Vihannekset, hedelmät ja marjat ovat terveellistä syötävää, ja niitä nauttimalla voi vahvistaa omaa immuniteettiään. Kasvisten vitamiinit, hivenaineet ja muut hyödylliset ainesosat kuten antioksidantit parantavat tutkitusti vastustuskykyä ja oloa. Muun muassa korkeaan verenpaineeseen auttaa Dash-ruokavalio, jossa pääraaka-aineina ovat kasvikset ja vähärasvaiset maitotaloustuotteet. Itse valmistettu ruoka myös maistuu hyvältä. Ruokahetket yhdistävät perhettä ja lähipiiriä.

Kotiviljelyä ja taimikasvatusta

Tänä keväänä oma piha, parveke ja ikkunalaidat kannattaa ottaa aikaisempaan tehokkaampaan käyttöön. Maalis- ja huhtikuu ovat parasta taimien esikasvatusaikaa, joten siemenet on hyvä laittaa itämään. Tarjolla kaupoissa on monenlaisia siemeniä ja kotiviljelytarvikkeita niin kukkien kuin vihannesten kasvattamiseen. Lisäksi valmiita taimien ja kasvien valikoima puutarha-alan myymälöistä kasvaa viikko viikolta. Ohjeita puutarhaharrastamiseen ja viljelyyn löytyy sekä alan harrastajalehdistä että sähköisistä medioista.

Kotiviljely on erinomaisen mukavaa ja mielenkiintoista puuhaa perheenjäsenten kesken. Kotiin kannattaa hankkia viihtyisyyttä lisäävää kotivihreää: kukkivia kasveja, yrttejä ja viherkasveja. Niiden hoitaminen ja kasvun seuraaminen on mukavaa ja hyödyllistä- Lisäksi ne tuovat uutta positiivista ajateltavaa aikana, jolloin monet uutiset ahdistavat. Kasvun seuraaminen antaa uskoa tulevaan ja on erityisen tärkeää yksinäisille ja vanhoille ihmisille, joiden elinpiiri kaventuu huomattavasti nykyisten rajoitusten vuoksi. Hyvä tuliainen monelle on kukkakimppu tai kotivihreä, joka ilahduttaa neljän seinän sisälle joutuneita.

Ulos viljelemään

Kasvukauden alkaessa oman pihan ja parvekkeen voi muuttaa kasvien avulla viihtyisäksi keitaaksi. Nyt on suunnittelun aika. Tunnetusti puutarhatyöt edistävät hyvinvointia ja lisäävät sopivasti fyysistä aktiivisuutta.  Puutarhassa ja luonnossa liikkuminen laskevat verenpainetta ja stressiä. Samalla myös mieli virkistyy, kun seuraa kevään etenemisen ja kasvun ihmettä.

 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Timo Taulavuori,  timo.taulavuori@puutarhaliitto.fi, p. 040 745 3005

Hyötyä ja hyvinvointia puutarhasta! Puutarhaliitto haluaa parantaa suomalaisten hyvinvointia tasokkaan puutarhatuotannon, terveyttä edistävien tuotteiden, viihtyisien viheralueiden ja innostavan puutarhaharrastuksen kautta. Tavoitteena on edistää yritys- ja harrastustoiminnan elinvoimaisuutta. 

16.3.2020 15:30

Tänään hallitus on päättänyt keskeyttää lähiopetuksen oppilaitoksissa kouluista korkeakouluihin keskiviikosta 18.3. alkaen 13.4. asti.

Siirtolapuutarhaliiton perinteisen Lepaan kurssin kurssikirje lähetettiin ilmoittautuneille (22 viljelijää, 12 yhdistyksestä) viime viikolla. Nyt joudumme valitettavasti ilmoittamaan, että kovasti odotettu kurssi on peruttu.

Kurssin opettaja, Eija Rekola, oli tänään alkuiltapäivästä keskustellut esimiehensä kanssa liiton tämän kevään kurssin kohtalosta. He olivat päätyneet siihen, että Siirtolapuutarhaliiton puutarhakurssi 20.-24.4.2020 peruutetaan. Tällä hetkellä kukaan ei tiedä, miten COVID-19 -viruksen leviäminen maassamme etenee - ja millä aikataululla. 

Jahka virustilanne tasaantuu, niin liitto ryhtyy selvittämään Lepaan kanssa voitaisiinko kurssi mahdollisesti järjestää syksyllä, vai käykö nyt tänä vuonna niin onnettomasti, että pitkän perinteen omaava kurssi siirtolapuutarhureille jää pakosta vuodeksi tauolle. 

Kurssin peruuntuminen on erityisen valitettava asia niille, jotka olivat järjestäneet itselleen kurssiviikoksi lomaa. Mutta tilanne maassamme on nyt täysin poikkeuksellinen, ja jokaisen suomalaisen terveydestä huolehtiminen on ensisijaisen tärkeä asia kaikille.

Nyt peruutetulle kurssille ilmoittautuneet tulevat saamaan seuraavasta kurssista tietoa ennen muita.

 

13.3.2020 12:00

COVID-19 -viruksen aktiivisen leviämisen vuoksi on annettu ohjeet välttää matkustamista ja kokoontumista, mikäli se ei ole aivan välttämätöntä.

Liiton jäsenyhdistykset ovat toivoneet, että liitto ottaisi kantaa kokoontumisiin, nyt kun koronavirus on levinnyt pandemiaksi.

Liiton puheenjohtajan Pertti Laitilan suositukset ja terveiset ovat luettavissa alla.

***

Harrastekerhot

Mikäli mahdollista suosittelisin toistaiseksi pitämään taukoa erilaisten harrastekerhojen - joita monella yhdistyksellä on - kokoontumisissa.

Hallitusten kokoukset

Samoin hallitusten kokouksia olisi syytä pitää esimerkiksi sähköpostitse tai siirtää tulevaisuuteen, mikäli se vain suinkin on mahdollista.

Yhdistysten sääntömääräiset kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat hieman eri juttu. Siitä lisätietoa alla.

Liittosihteeri kysyi sääntömääräisten kokousten järjestämisestä Patentti- ja rekisterihallituksesta – mutta siellä ei oteta kantaa yhdistyslain tai yhdistysten sääntöjen tulkintaan. Liitto ei saanut vastausta myöskään oikeusministeriöstä. Siellä mentiin lain taakse, ja painotettiin yhdistysten sääntöjen kirjauksia.

Kysyessämme asiaa yhdistystoiminnan konkarilta, Kari Loimulta, hän suosittelee kokousten lykkäämistä, kunnes koronavirustilanne on rauhoittunut.

 • Kokous täytyy pitää säännöissä määrättynä aikana. Jos sitä ei jostakin syystä silloin pidetä, on se pidettävä myöhemmin ilmoitettavana aikana. Kokouksen siirtymisellä ei ole mitään vaikutusta siinä tehtävien päätösten laillisuuteen. 
 • Tässä tilanteessa voi olla järkevää lykätä kevät-/vuosikokouksia tuonnemmaksi. Se osoittaa myös, että hallitus omalta osaltaan kantaa huolta yhdistyksen jäsenten terveydestä. Normaalitilanteessa kevätkokouksen asioiden käsittelyllä ei ole kiirettä, eikä aiheudu mitään haittaa, vaikka päätökset tehtäisiinkin sääntömääräistä hieman myöhemmin.
 • Kokous tulee pitää ajallaan, jos esimerkiksi kaupunki vaatii yhdistykseltä vahvistetun tilinpäätöksen, hallitusta epäillään huolimattomuuksista tai väärinkäytöksisistä tai kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaan ja/tai talousarvioon esitetään suuria muutoksia tms.

Edellä mainituista syistä päätin tänään perua liiton yhdistystoiminnan kurssin 'Eurot ojennukseen' joka olisi järjestetty la 28.3.2020 Hotelli Arthurissa Helsingissä. Kurssille ilmoittautuneilta on jo nyt tullut peruutuksia, ja tällä hetkellä kenelläkään ei ole tietoa siitä, mikä tartuntatilanne tulee olemaan kahden viikon päästä.Peruuttamispäätös piti tehdä tänään, jotta liitolle tuosta peruutuksesta aiheutuvat kustannukset jäisivät minimiin.

Ystävällisesti,

Pertti Laitila, SSpl:n puheenjohtaja

7.3.2020 12:00

Yleiskokouksessaan Luxemburgissa Kansainvälinen Siirtolapuutarhaliitto on 7.3.2020 myöntänyt turkulaiselle Kupittaan siirtolapuutarhalle diplomin sosiaalisesta toiminnasta. Kupittaan Rpy on pääyhteistyökumppani 'Multaa ja Mukuloita - luontomerkityksiä ja ilmiöoppimista kaupunkipuutarhassa' -hankkeessa. Kesäkuussa 2019 alkanut hanke jatkuu vuoden 2021 kesälle. Hankkeen omistaja on Sateenkaari Koto ry. ja hanke on saanut rahoitusta Opetushallitukselta.

Diplomi luovutetaan elokuun lopussa Helsingissä järjestettävässä Study Session -tapahtumassa.

Lue lisää hankkeesta täältä.

27.2.2020 12:00

Liiton julkaisema Siirtolapuutarha-lehti on hyväksytty Aikakauslehtien liiton jäseneksi.

Aikakauslehtien liiton jäseninä ovat kaikki merkittävät  aikakauslehtikustantajat Suomessa. Se on ainoa aikakauslehtien etujen puolustaja Suomessa. Kustantajajäseniä on noin 250 ja ne julkaisevat lähes 500:aa aikakauslehteä ja verkkojulkaisua. Liitossa ovat edustettuina yleisö-, ammatti- ja järjestölehdet sekä asiakaslehdet. Liitto on perustettu vuonna 1946.

Aikakauslehtien Liiton markkinointinimi on Aikakausmedia

Liitto on jäsenlehtien yhteistyöfoorumi, joka tarjoaa niin isoille kuin pienille lehdille räätälöityjä erikoispalveluita ja edunvalvontaa. Se tutkii, markkinoi, viestittää ja kouluttaa sekä kehittää oppilaitoksille suunnattua mediakasvatusta.

Sääntöjen mukaan Aikakauslehtien liiton jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa ilmestyvän aikakauslehden tavoin toimitetun aikakautisen tai verkkojulkaisun kustantaja tai julkaisija, joko yksityinen Suomen kansalaisuuden omaava henkilö tai Suomessa rekisteröity oikeuskelpoinen yhteisö, jonka liiton hallitus jäseneksi hyväksyy ja joka sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä ja niiden nojalla tehtyjä päätöksiä.

Aikakausmedia valvoo aikakausmediakustantajien ja -julkaisijoiden etuja. Se kehittää ja tarjoaa työkaluja, joilla ala pystyy vastaamaan muuttuvan mediakentän kilpailuun.

 

4.1.2020 12:00

Puutarhaliiton tiedote 4.1.2020


Liikennevaloja lautaselle

Värikkäät kasvikset pitävät huolta terveydestämme, sillä ne sisältävät jokapäiväiseen hyvinvointiin liittyviä suojaravinteita. Puutarhaliiton valitsemat vuoden vihannekset paprikat tuovat ympäri vuoden hyviä makuja, terveyttä, värejä ja raikkautta  ruokavalioomme. Innokkaimmat viljelevät niitä myös itse. Muun muassa chili-paprikoiden kylvöaika on jo nyt tammikuussa.

Suomalaiset rakastavat paprikoiden raikasta makua ja rapsakkaa suutuntumaa. Monikäyttöiset paprikat kotiutuivat suomalaiseen ruokavalioon 1970-luvulla. Nykyisin tuoreita paprikoita popsitaan reilut kolme kiloa henkeä kohden vuodessa, missä on edelleen reilusti kasvunvaraa.

Eniten syömme mietoja ja makeita paprikoita salaateissa, mutta ne tuovat värejä ja lisämakua ruoanlaittoon keitoista patoihin ja erilaisiin paistoksiin. Erityisesti erilaiset yrtit ja juustot houkuttelevat paprikan parhaat puolet esille. Tulisilla chileillä kokki loihtii ikimuistoisia ruokaelämyksiä, ja esimerkiksi chilihöystetty talvinen vihanneskeitto saa kehon mukavasti lämpenemään.

Liikennevaloja ruokapöytään

Paprikat (Capsicum annuum) ovat kotoisin Väli-Amerikasta, missä niitä kasvaa edelleen villeinä. Meillä tutuin on jalostettu makea ja mieto vihannespaprika, jonka perusväreinä ovat tutut liikennevalojen värit: punainen, keltainen ja vihreä.  Myös lempeän aromikas oranssi on yhä suositumpi. Erivärisiä pikkupaprikoita tarjoillaan myös pikkusuupaloina, jotka maistuvat erityisen hyvin nuorille.

Vielä kypsyvää vihreää paprikaa käytetään pääasiassa kypsennettynä erilaisia ruoissa, koska sen maku ja rakenne sopivat parhaiten ruoanlaittoon.  Mehukkaat suippopaprikat ovat uudempia tulokkaita kotimaassa viljeltyinä, ja ne sopivat hyvin erilaisiin uuniruokiin ja salaatteihin. Parhaimmillaan ne maistuvat vihanneksilla, ohralla tai riisillä ja tuorejuustolla täytettyinä paprikaveneinä.  Maistelemalla erottaa usein kotimaisen paprikan, sillä sen maku on raikas ja tuore.

Terveyttä ja tulisuutta

Chilit kuuluvat myös paprikoihin ja niitä kasvatetaan tuhansia eri lajeja miedoista makeista polttavan tulisiin. Näiden paprikoiden muodot vaihtelevat pikkuruisista nupeista isoihin kellomaisiin tai suippoihin muotoihin. Aikaisemmin kotimaisten chilit olivat harvinaisuuksia kaupoissa, mutta nyt tarjonta on parantunut. Chililajitelmia on saatavilla lähes aina vähittäismyymälöistä.

Paprikat sisältävät runsaasti C-vitamiinia ja muita terveyden kannalta hyödyllisiä ravinteita.  Tulista makua paprikoihin tuo kapsaisiini-yhdiste, jonka tiedetään myös toimivan aineenvaihduntaa vilkastavana ja samalla laihduttava ruoka-aineena. Sietokyky polttaviin paprikoihin kehittyy ajan myötä, ja tulisimpia makuja voi loiventaa yhdistämällä chilejä maito- ja viljatuotteiden kanssa.

Viljely lisääntyy Suomessa

Suomessa paprikoita viljellään reilussa 70 yrityksessä noin miljoona kiloa. Eniten paprikoita viljellään Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa, missä viljelymäärät ovat kasvaneet viime vuosina. Kotimaan tuotanto on toistaiseksi vielä vähäistä verrattuna tuontiin, joka on noin 16 miljoonaa kiloa. Suomalaista paprikaa on saatavilla varmimmin touko-lokakuussa, mutta ympärivuotinen ja torjunta-aineeton viljely yleistyy energiapihien led-valojen turvin.

Harrastajat suosivat viljelyssä erityisesti chili-paprikoita, joiden kasvattaminen on viime vuosina innostanut erityisesti nuoria miehiä. Paprikoiden viljelyaika siemenestä satoon kestää vähintään neljä kuukautta. Tämän vuoksi sekä harrastajien että ammattilaisten kylvöt aloitetaan usein jo tammikuussa. Paprikat kasvavat lämpimässä ja menestyvät Suomessa ulkona vain lämpimien kesäkuukausien aikana.

Vuoden vihanneksen julkistavat Kotimaiset Kasvikset ry ja Puutarhaliitto ry. Tämä perinne on jatkunut jo vuosikymmeniä. Tavoitteena on lisätä teemavihanneksen viljelyä ja kulutusta sekä tutustuttaa suomalaisia uusiin kasviksiin ja makuihin.

 

Lisätietoja: www.kasvikset.fi

Timo Taulavuori, toimitusjohtaja Puutarhaliitto ry,  timo.taulavuori@puutarhaliitto.fi p. 040 745 3005

 

Hyötyä ja hyvinvointia puutarhasta! Puutarhaliitto haluaa parantaa suomalaisten hyvinvointia tasokkaan puutarhatuotannon, terveyttä edistävien tuotteiden, viihtyisien viheralueiden ja innostavan puutarhaharrastuksen kautta. Tavoitteena on edistää yritys- ja harrastustoiminnan elinvoimaisuutta. 

16.12.2019 12:00

Siirtolapuutarha-lehden pitkäaikaisen toimitussihteerin Jaana Veikkola-Virtasen sopimus liiton kanssa päättyy vuoden 2019 lopussa. Liitto esittää lämpimät kiitoksensa Jaanalle 18 vuoden ansiokkaasta työstä yhteisen lehtemme hyväksi.

Ensi vuoden alusta lehden toimittajan ja toimitussihteerin pestiin tarttuu Pirjoliisa Laurén, joka on kokenut kirjoittaja.

Lehteen julkaistavaksi tarkoitettu aineisto toimitetaan jatkossa toimituksen sähköpostiosoitteeseen toimitus@siirtolapuutarhaliitto.fi.

Kiitos Jaana ja tervetuloa Pirjoliisa! 

3.12.2019 12:00

Puutarhaliiton tiedote 3.12.2019


Trico Garden valittu Vuoden Puutarhatuotteeksi 2020

Suomen Puutarhakauppiaat ry valitsee vuosittain ajankohtaisen puutarhatuotteen, joka ansaitsee kuluttajien huomion. Vuoden Puutarhatuotetta on valittu vuodesta 2009 lähtien. Valintaperusteena on innovatiivinen ja laadukas, suomalaiselle kotipuutarhurille sopiva tuote, jota Suomen Puutarhakauppiaat ry suosittelee.

Perustelut Trico Garden valinnalle:  

Suomessa valkohäntäpeuran kanta on vahvistunut merkittävästi usean vuoden ajan. Suomen Luonnonvarakeskus Luke:n julkaiseman tutkimustiedon mukaan valkohäntäpeurakanta talvella 2017–2018 oli noin 98100 yksilöä ja kasvoi edellisvuodesta 12,5 %. Talvella 2018–2019 kanta oli jo noin 111500 yksilöä ja kasvua edellisvuodesta arvioidaan olevan 7%. Valkohäntäpeurat aiheuttavat merkittävää taloudellista tuhoa kotipuutarhoissa syöden kotipuutarhaan istutettuja kasveja. Myös punkit leviävät tehokkaammin kotipuutarhoihin valkohäntäpeurojen mukana.

Trico Garden on Berner Oy:n markkinoima täysin luonnonmukainen tuhoeläinkarkote, jonka käyttötarkoitus on havu- ja lehtipuiden, pensaiden ja koristekasvien suojaaminen hirvieläinten kuten peurojen ja kauriiden tuhoilta. Tuotteen tehoaineena käytetään lampaanrasvaa, jonka haju on hirvieläimille epämiellyttävä, eivätkä käsitellyt taimet maistu niille. Vuoden Puutarhatuote -valinnan perusteena on usean vuoden hyvät käyttökokemukset ammattikäytössä, aiheen ajankohtaisuus ja saatavuuden mahdollistaminen myös kuluttajille.  ”Olemme valinnasta todella iloisia ja ylpeitä”, kertoo Bernerin tuotepäällikkö Sorja Mattsson. Trico Garden - karkotteen innostunut vastaanotto kotipuutarhureiden piirissä vastaa näkemystämme tuotteen tarpeellisuudesta, hän lisää.

Suomen Puutarhakauppiaat ry  haluaa tuoda kuluttajien tietoisuuteen laadukkaan ja luonnonmukaisen karkotteen suojaamaan kotipuutarhoihin istutettuja kasveja. ”Kasvit ruiskutetaan laimennetulla Trico Garden -valmisteella kuivalla säällä. Pitkän suojavaikutuksen saamiseksi valmisteen on kuivuttava kasvin pinnalle, joten sumutusta ei kannata tehdä sateen uhatessa”, opastaa Mattsson.

 

Lisätiedot:

Suomen Puutarhakauppiaat ry, Oili Sinilehto, 0405159715, info@puutarhakauppiaat.fi

Berner Oy, Sorja Mattsson, 050 3686556, sorja.mattsson@berner.fi

1.11.2019 12:00

Siirtolapuutarhaliiton perinteinen Lepaan kurssi siirtolapuutarhureille järjestetään seuraavan kerran 20.-24.4.2020.

Ilmoittautuminen Lepaan kurssille 2020 on avattu. 

Tervetuloa mukaan siirtolapuutarhureille räätälöidylle kurssille!

Lisätietoa kurssista ja linkin ilmoittautumislomakkeelle löydät täältä (klikkaa linkkiä). Ilmoittautua voi ainoastaan nettisivun lomakkeella - ei siis puhelimitse tai sähköpostitse. 

Kurssille otetaan enintään 25 osallistujaa - periaatteella yksi osallistuja per palsta. Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu liiton jäsenyhdisten viljelijöille, ja heidän kurssiviikkoa liitto tukee rahallisesti jäsenetuna. Osallistumismaksu on 133 euroa ja se sisältää opetuksen, opetusmateriaalit, opintotodistuksen, täysihoidon (aamiainen, lounas ja päivällinen) sekä majoituksen 2 hengen huoneessa (oppilaitosmajoitus). Kurssilaisille on tarjolla rajallinen määrä 1 hengen huoneita lisämaksusta 50 euroa/koulutusjakso. 

Kurssille hyväksytään myös rajallinen määrä liiton ei-jäsenyhdisten siirtolapuutarhaviljelijöitä. Ei-jäsenyhdistysten viljelijöiden osallistumismaksu on omakustannushinta 290 euroa.

Sitovat ilmoittautumiset lomakkeella 24.2.2020 menessä. Kurssille hyväksytyt saavat maaliskuun alussa sähköpostitse kurssikirjeen sekä laskun osallistumismaksustaan.

18.10.2019 12:00

Hyphen on Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton julkaisema sähköinen lehti, joka ilmestyy kolme kertaa vuodessa.


Lehden numerossa 68

 

Sivuilla 20-21 juttu Herttoniemen siirtolapuutarhayhdistyksen hankkeesta, joka palkittiin Kv. liiton diplomilla.

 

 • Pääkirjoitus

Teema: Monimuotoisuus

 • Johdanto: Siirtolapuutarhat – monimuotoisuuden keitaita

Sosiaalinen monimuotoisuus

 • Belgian siirtolapuutarhurit osoittavat monimuotoisuutta sosiaalisella toiminnallaan
 • Sveitsi: Päivittäistä integraatiota
 • Luxemburg: Matgesfeldin puutarhat – avoin tila, jossa lapset voivat löytää luonnon

Erilaiset puutarhat ja viljelymenetelmät

 • Japanilaisten siirtolapuutarhojen vihannesten viljelymenetelmät

Diplomit

 • Siirtolapuutarhayhdistys “De Smallen Entrée”, Torhout (B): ekologinen puutarhahoito
 • Siirtolapuutarhayhdistys ” KGV Steinfeld”, Graz (A): ekologinen puutarhahoito
 • Herttoniemen Siirtolapuutarhayhdistys: innovatiivinen toiminta
 • Siirtolapuutarhayhdistys ” KGV Schönau”, Graz (A): innovatiivinen toiminta

 

Lehden (englanninkielinen) voit lukea täältä.

KUULUMISIA från koloniträdgårdsförbundet

https://www.siirtolapuutarhaliitto.fi/?x171799=296854