FÖRENINGENS NYA E-POSTADRESSER    2020

brunakarr@brunakarr.fi  - Ordförandena,sekreteraren

bygglov@brunakarr.fi  - Byggkommittén

medlem@brunakarr.fi   - medlemsärenden, medlemsregister, nycklar

slapvagn@brunakarr.fi  - uthyrning av släpvagn / boka plats vid sortti- transporter

talko@brunakarr.fi        - talkoärenden

Kontaktuppgifter till Brunakärr Koloniträdgårdsförening f.r.

Ordförande Tua Kyrklund
Föreningens tfon 044 986 3306

E-post:

brunakarr@brunakarr.fi  - Ordförandena,sekreteraren, ärenden till styrelsen.

bygglov@brunakarr.fi  - Byggkommittén ansökan om byggtillstånd och meddelanden om byggen.

medlem@brunakarr.fi   - medlemsärenden, medlemsregister, nycklar, funnen eller borttappad nyckel

slapvagn@brunakarr.fi  - uthyrning av släpvagn / platsbokning för Sorttitransporter

talko@brunakarr.fi        - talkoärenden, ammälningar till enskilda talkouppgifter.
 

Om du vill meddela föreningen något, men inte behöver svar fyll i blanketten nedan:

Meddelande till styrelsen

Skriv siffran 7 med bokstäver: