Förvaltning

Brunakärr Koloniträdgårdsförening r.f. (FO 0895462-6)

Telefon 044 986 33 06

Föreningens officiella språk är svenska. Årsmötet väljer föreningens ordförande med styrelsen.

Ordförande: Tua Kyrklund (103) , tfn 044 986 33 06 (privat 0451125270)
Viceordförande: Kaj Wikholm (109) tfn 020 7410 641 (8,35 snt/samtal + 16,69 snt/min)
E-post brunakarr@brunakarr.fi (ordförandena och sekreteraren)

Övriga styrelsemedlemmar:
Marina Göransson (1)
Tina Saastamoinen (4)
Olli Miettinen (7)
Carita Karlsson (25)
Ann Sandelin (63)
Anna Simberg (65)
Marja Hynninen (114)

Kassör: Helena Lönnqvist (87) tfn 050 5614051

Föreningens e-postadresser:

brunakarr@brunakarr.fi   - ordförandena,sekreteraren
bygglov@brunakarr.fi      - byggkommittén
medlem@brunakarr.fi     - medlemsärenden, medlemsregister

underhall@brunakarr.fi    - vatten, el, sandvägar mm.

talko@brunakarr.fi - talkouppgifter
slapvagn@brunakarr.fi   - uthyrning av släpvagn (Jussi 4)/
                                    - platsbokning för sortttransporter

storstugan@brunakarr.fi  - uthyrning endast till medlemmar Tina S (4)
hemsidan@brunakarr.fi   - förslag till hemsidan, kommunikationsgruppen

Föreningens värdegrund lyder:
Brunakärr Koloniträdgårdsförening är en inkluderande och välkomnande svenskspråkig ideell förening, som erbjuder delaktighet i koloniträdgårdsverksamhet för alla medlemmar. Koloniträdgården är ett öppet och välkomnande svenskt rum och en port till det svenskspråkiga Finland för medlemmar och besökare. Föreningen värnar om trädgårdens traditionella växter och byggnadskultur och söker ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara lösningar i en föränderlig värld.
- Brunakärr Ktf 2019

Föreningens styrelse följer etiska spelregler i sitt arbete.

Medlem i Suomen Siirtolapuutarhaliitto

Föreningen är medlem i koloniträdgårdsförbundet Suomen Siirtolapuutarhaliitto (SSPL) och i lokalföreningen för Helsingfors koloniträdgårdar Helsingin siirtolapuutarhojen alueyhdistys.