Medlemsansökan

Om du vill köpa en stuga i Brunakärr koloniträdgård måste du först ansöka om ordinarie medlemskap och bli godkänd som medlem innan du slutför köpet. Bekanta dig gärna på förhand med föreningens stadgar och andra regler så du vet vad du ger dig in på.

Ansökan om ordinarie medlemskap

  1. Skriv en fritt formulerad  ansökan med ditt namn, telefonnummer, e-post och postadress 
  2. Ladda ner eller beställ ett färskt hemvistintyg från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi).
  3. Skicka ansökan med hemvistintyget till brunakarr@brunakarr.fi.
  4. Innan styrelsen behandlar din ansökan vill vi träffa dig och berätta närmare vad allt det innebär att bli medlem i föreningen och att äga en kolonistuga. Då kan du också ställa frågor.

Du kan slutföra stugköpet först efter att du har blivit godkänd som medlem. Kom ihåg att du behöver ett exemplar av köpebrevet i original för föreningen när du ska ingå arrendeavtal med föreningen.

När köpet är slutfört ska du meddela det till styrelsen (brunakarr@brunakarr.fi). Nästa steg  är att ingå arrendeavtal med föreningen. Då ska du ha med dig ett exemplar av köpebrevet i original till föreningen.

Ansökan om extra medlemskap

Ifall du äger stugan tillsammans med en annan myndig person eller sköter trädgården och kolonistugan tillsammans med en myndig familjemedlem, kan du bli extra medlem i föreningen. För ansökan behöver du samtycke av ordinarie medlemmen för lotten i fråga (t.ex. från dennes e-post).
följ därefter punkterna 1-3 i ansökan för ordinarie medlem.

Ansökan om understödande medlemskap

För understödande medlemskap räcker en fritt formulerad ansökan.

Lä mer om medlemsvillkoren  i stadgarna.

Nedan kan du ansöka om Understödande medlemskap
OBS! ENDAST Understödande medlemskap

Fakturering
Skriv siffran 5 med bokstäver: