Blanketter

Vi har ingen blankett för medlemsansökan, utan önskar fritt formulerade medlemsansökningar.

Däremot har vi flera olika blanketter för olika ändamål inom föreningen.
De flesta av dem kan fyllas i eller laddas ner på sidan Elektroniska blanketter.

Pappersblanketten för anmälan om talkoinsatsen och anmälan om stugans elmätarsiffra hittar du instucken i Sommarbladet för säsongen.