Avgifter

Årsmötet för fastställer föreningens avgifter varje år.
Arrendeavgiften är fastställd av staden och kans justeras med levnadskostnadsindex.

Ifall du vill ha längre betalningsttid eller dela upp summan du ska betala på flera rater, var snäll och meddela om det till medlem@brunakarr.fi elller per telefon så kan du få en ny faktura. Muntliga meddelanden beaktas inte.

Avgifter 2022 i eurobelopp


Medlemsavgifter

Ordinarie            45 (15 euro debiteras 3 gånger under året i samband med årets andra fakturor juni, augusti-september, november-december)
Extra                 30
Understödande 30
Hedersmedlem   0
(ev. postningsavgifter kan tillkomma)

Av medlemsavgifterna betalar föreningen 34 €/lott till koloniträdgårdsförbundet och 1,50 € till  regionföreningen i Helsingfors, dvs. 35,50 €/lott. Till medlemsförmånerna hör exempelvis tidskriften Siirtolapuutarha.

Inskrivningsavgifter

Ny  ord.medlem     400
familjemedlem*       200
*då stugan förs över på en annan familjemedlem från samma hushåll  

Underhållsavgifter

Allm. underhållsavgift 65
Renoveringsavgift        0
Bastutur 1h/gång      10
Tvättmaskin/tvätt         2         
Sorttitransporter beroende av avfallsart, mängd 
Släpvagnshyra          5/ 3 timmar  
                              20/ dygn

Arrende 1,43 €/m2 + indexhöjning 0,11€/m2 år 2022
Första arrendeavgiften fakturerades i juni.
Indexförhöjningen fakturerad i augusti-september enligt stadens faktura.


Elavgift 

Grundavgift 10 € och enligt stugans elmätare (Kwh, Helens taxa).
Elmätartalet för stugan ska rapporteras senast i september varje år.
För oanmält elmätartal efter september debiteras
80  1a året
160 2a året
400 3e året

Ifall du bygger eller det görs elarbeten som kräver att din elmätare kopplas bort från nätet, var snäll och meddela om det till styrelsen på förhand för att komma överens om hur du kompenserar elförbrukningen under tiden.

Vattenavgift HRM/HSY fakturear föreningen, som fakturerar  lottinnehavaren enligt enl. lottens areal

Reparationer
Rör, kranar m.m.        enligt kostnad
Arbete (minimiavgift)   10 €

Sommarfestbidrag/lott         
2 lotterivinster (á ca 5) € eller 15 €

Uthyrning av storstugan
för medlemmarnas privata tillställningar
                                              150€/dygn= kl. 16–14
                                              75€/ dag

Nybygggen och ombyggen
Bygglov till stuga                    500
Bygglov för /lekstuga             100
Bygglov föer ändring av stuga 100
Kontrollmätning av nybygge/ändring av stuga enligt föreningens utgifter
Vatten- och el-                          
anslutningar till lotterna            enl. föreningens utgifter

Faktureringsavgifter
E-postfaktura 0
Brevpost                    2,50/faktura
Förseningsavgifter   
-Påminnelse 1: 5
-Påminnelse 2: Inkassoföretag enligt fakturering
Oklarheter med betalningar: 15 €/h