Anslagstavla

Senaste nytt om bullerväggen

Det mest utmanande skedet börjar vara över, berättar VM Suomalainen i nyhetsbrevet 18.11.2022Läs mera »

Vattnet till området stängs till vintern

Vattnet till socialbyggnaden stängs söndag efter julfesten.Läs mera »

Räddnings- och spårhundar tränar på området

Räddnings- och spårhundar inleder i november kvällsträningar i koloniträdgården med tillstånd av lottinnehavare på området. Läs mera »

Sophuset är stängt för vintern

Avfall får inte föras till sophuset från vecka 41 då HRM/HSY tömmer de sista kärlen för vintern.Läs mera »

VI FAKTURERAR Del 2

Föreningen har påbörjat fakturering nr.2/2022. Dessutom har påminnelser skickats ut om obetalda fakturor från juni. Kom ihåg att kolla din e-post!Läs mera »

Gatubygget i tidtabellen

Gatubyggena framskrider enligt planerna. Följ med entrepenörens nyhetsbrev.Läs mera »

Håll ögonen öppna för objudna gäster

Håll ögonen öppna! Besök era stugor! Nu har det rapporterats stölder, förberedelser och även objudna gäster på video.Läs mera »

Vi stänger för vintern

Söndag 9.10 stängs vattnet till lotterna och kranarna lämnas i 45 graders vinkel. Rör inte kranarna på lotten efter det!Läs mera »

Välkommen på julfest lördag 19.11 kl. 16

Bindande anmälningar senast 13.11. Läs mera »

Bullerväggen kommer till i höst

Vecka 38 börjar entrepenören borra pålar för bullerväggen och ungefär vecka 42 börjar bullerväggens element läggas på plats.Läs mera »

Höstträff med mat och dryck

Det blir höstträff på Storstugan den 24 september kl. 16. Anmäl dig med senast onsdag 21.9! Vi samlas kring en bit mat, pratar trädgård, blir bekanta, hör kolonihistorier och utbyter erfarenheter. 10 €/person.Läs mera »

Till Sortti 11.9 trädgårdsavfall och äpplen

På söndag 11.9 kl. 14-15 får du hämta dåliga äpplen och trädgårdsavfall (inte grenar och kvistar som hör till Kvistbacken) till släpvagnen. Förhandsanmälan. Märk allt med lottnummer. Läs mera »

Meddela elmätartalet och talkotimmarna inom september!

Varje lottinnehavare ska meddela stugans elmätarställning och talkotimmarna inom september. Båda kan meddelas på pappersblanketten (A4) som delats med Sommarbladet. Den ska lämnas i styrelsens postlåda bakom Storstugan.Läs mera »

Kvistbacken är öppen till maj 2023

Från september til maj är det tillåtet att föra grenar och kvistar, men inte mjuka växtdelar till kvistbacken. Se till att inga snören, metalltrådar eller plast kommer med!Läs mera »

Lördag 3.9 talko kl. 11 + Information och diskussion kl. 13

Lördag 3.9 har vi årets näst sista gemensamma talko. Efter det samlas vi kring aktuella frågor om gemenskapen, byggen, hösten, vinternLäs mera »

Parkering vid Naguvägen upphör 1.9 p.g.a. gatuarbeten

Naguvägen stängs för trafik p.g.a. gaturenoveringen som pågår långt in på år 2023. Ersättande P-platser finns på Kiskovägen.Läs mera »
Helsingfors region och miljös logo

HRM-HSY inleder 25.8 planering av vatten- och avloppsrenovering med syn på lotter som gränsar mot bostadsområdet.

HRM/HSY har beställt GeoUnion att utföra syn på de lotter som gränsar eller ligger nära till bostadsfastigheter på linjen Kiskovägen, Pargasvägen, Saguvägen fram till Naguvägen.Läs mera »

Inget talko torsdag 25.8!

Vi tar en paus och samlas nästa gång till gemensamt talko lördag 3.9 kl. 11-13. Samma dag info och diskussion om aktuella frågor med kaffe och dopp.Läs mera »

Info och diskussion om aktuella frågor 3.9 kl. 13

Senaste informationen om byggen omkring oss och annat aktuellt vid Storstugan. Kaffe med dopp.Läs mera »

Gatuarbetena inleds vid Naguvägen

Gatuarbetena i gamla Brunakärr-Lillhoplax inleds vid månadsskiftet augusti-september på Naguvägen. Naguvägen stängs föregående veckoslut från all annan än servicetrafik. Till fots ska man kunna kom in via huvudingången.Läs mera »

Kalender

September 2022

Lördag
3.9
12:00

Kvistbacken är öppen till maj

Kvistbacken är öppen från september till maj 2023. Dit får du föra grenar och kvistar, även taggiga, men inte mjuka växtdelar eller någon form av snören.

Oktober 2022

Lördag
1.10
00:00

Jakt på kanin och hare i oktober-mars

Under vinterhalvåret jagas det kanin och hare i koloniträdgården för att hålla stammen i styr. Helsingfors stad/Stara koordinerar jakten på alla grönområden i staden.

April 2023

Lördag
15.4
14:00

Föreningens årsmöte för alla medlemmar

På årsmötet där vi gå igenom bokslutet 2022, hör om verksamhetsplanen och budgeten för år 2023, väljer ny ordförande och styrelseledamöter istället för de avgående.

Maj 2023

Måndag
1.5
20:47

Koloniträdgården öppnar för säsongen

Koloniträdgården är öppen för besökare från maj till slutet av september varje dag kl. 7-21. Det är dock inte tillåtet att gå in på de privata trädgårdslotterna utan stugägarens tillstånd.
Lördag
6.5
11:00

Talko och flagghissning

Medlemmarna jobbar först på gemensamma talkot kl 11-13 och samlas därefter till flagghissning med kaffeservering och aktuell information.

Juli 2023

Söndag
9.7
12:00

Öppna trädgårdar i kolonin

Evenemanget Öppna trädgårdar - Avoimet puutarhat ordnas år 2023 med temat toner i trädgården (puutarhan sävelet).

Augusti 2023

Söndag
13.8
13:00