Kontaktuppgifter för Brunakärr Koloniträdgårdsförening

GDPR

 

E-post brunakarr@brunakarr.fi
Tfn 044 986 3306 

Ordförande Tua Kyrklund (privat 0451125270)
Viceordförande Kaj Wikholm   020 7410 641
Kassör Helena Lönnqvist, tfn 050 5614051
FO-nummer 0895462-6

Adress: Naguvägen 1, 00280 Helsingfors (huvudingången)

- Leveranser av t.ex. byggmaterial, sand mm. ska ske via Pargasvägens port enligt överenskommelse med beställaren.

  • Parkering är inte tillåten i koloniträdgården. Endast gatuparkering

  • Kortvarig servicetrafik (lastning/avlastning) är tillåten endast längs huvudvägen Storstuguvägen.