Bastubacken

Bastubacken, även "vessabacken", kallar vi sluttningen nedanom Pargasvägens port med den inofficiella adressen Pargasvägen 21.

På Bastubacken finns

 1. socialbyggnaden med wc:n, duschar, bastu och tvättmaskin.

 2. återvinningsstationen dvs. sophuset med egna kärl för olika avfallsslag.

 3. Släpvagnen som kolonisterna kan hyra och som även används för föreningens transporter till Sortti.

 4. ett område för leveranser av material som kolonisterna beställt,  exempelvis sand och mylla eller byggmaterial.

 5. ett annat område som vi kallar kvistbacken  är i allmänhet öppen från hösten, över vintern för grenar och kvistar från trädbeskärningar, häck- och buskklippningar tills den stängs på våren. Vi har ingen kvistbacke från hösten 2024 p.g.a.  HRM:s vatten- och avloppssanering.

1. Socialbyggnaden

Under säsongen kan du boka en bastutur i taget (1 h) ipå listan som finns på den lilla anslagstavlan bredvid inva-wc:n. Bastun "Brunabadet" finns i inhägnaden i mitten av socialbyggnaden. Meddela då lottnummer.
Du kan också boka tvättmaskinturer i utrymmet som finns i andra ändan av socialbyggnaden. Föreningen fakturerar bastu- och tvättmaskinturer senare på hösten. Läs mer under avgifter

2. Återvinningsstationen eller "sophuset" för sorterat avfall

Vi har skilda avfallskärl för blandavfall (överlägset dyrast) samt för kartong, papper, plast, glas, metall och bioavfall (matavfall, obs! inte trädgårdsavfall!.
Sortera allt det du hämtar till sophuset i enlighet med Helsingfors Region och Miljös (HSY) anvisningar (hsy.fi). Sopkärlen är till för vanligt hushållsavfall, inte för stugtömningar, flyttlass, stora madrasser, trädgårdsmöbler eller gamla grillar. Vi ihop och platta till kartonger så det också blir plats för andra kolonisters kartongavfall.

3. Släpvagnen

Föreningens släpvagn kan hyras ut till kolonisterna, men föreningen ordnar också en del släpvagnstransporter till Sortti främst för trädgårdsavfall (återanfvändbara säckar märkta med lottnummer),  för fallfrukt (ämbar/hinkar med lottnummer). Följ med föreningens information eller hör dig för hos styrelsen.

4. Ett område för kolonisternas leveranser

a. När du beställer sand, mylla eller byggmaterial till Bastubacken

 1. Kontakta först styrelsen per mejl eller telefon och kom överens om tid och plats för din beställning. Styrelsen försöker koordinera trafiken och leveranserna till bastubacken så alla beställningar får plats utan att det blir kaotiskt och hindrar sopavhämtningen eller annan nödvändig servicetrafik.

 2. Du ska själv se till att porten öppnas och att din beställning  ställs ner på anvisad plats. 

 3. Märk tydligt allt som är ditt med ditt eget lottnummer så vi kan kontakta dig vid behov.

 4. Du får inte förvara din egendom utanför egen lott. Dina saker får stå på bastubacken högst 2 veckor.

b. Om du beställer flak eller motsvarande stora leveranser

 1. Kontakta alltid styrelsen per mejl eller telefon innan du gör beställningen. Du får anvisningar om när och var ditt flak får ställas, så det inte hindrar servicetrafiken eller andra överenskomna leveranser.

 2. Du ska själv se till att porten öppnas för leveransen och visa var ditt flak kan ställas. Det får inte försvåra servicetrafiken eller skada marken och växtligheten.

 3. Märk ditt flak tydligt det som är ditt med ditt lottnummer så föreningen kan kontakta dig vid behov. Skriv också gärna om ändamålet för flaket.

 4. Ett avfallsflak får stå på bastubacken högst 5 dygn (öppna avfallsflak kan lätt fyllas på några timmar).

Observera: Om ditt flak eller motsvarande föremål hindrar tömning av soporna eller kvistbacken står du för extra tömning. Ifall ditt flak skadar markytan eller träd bekostar du skadorna. Ifall det skadar träd kan du bli ersättningsskyldig till staden.

5. Kvistbacken

är inte i bruk 2024-2025 p.g.a. vatten- och avloppssaneringen som sträcker sig in på bastubacken.