Arrendeavtal

Föreningen har ett arrendeavtal om koloniträdgårdsområdet med Helsingfors stad. Avtalet som gjordes för trettio år gäller till slutet av år 2026. Helsingfors stad har meddelat att målsättningen är ett nytt långt avtal för alla koloniträdgårdar i Helsingfors från och med år 2027.

Föreningen hyr koloniträdgårdslotter vidare till sina medlemmar som äger en stuga på lotten i fråga. När stugan byter ägare ingår föreningen ett nytt arrendeavtal med den nya ägaren som först måste bli godkänd som medlem i föreningen.

Med arrendeavtalet förbinder sig stugägaren att följa arrendeavtalet, som  omfattar stadens krav på skötseln av koloniträdgården som helhet och av enskilda trädgårdslotter och stugor.