Medlemskap

När du blir medlem i föreningen blir du en del av en social bygemenskap där du förbinder dig till att följa föreningens stadgar och andra regler men också till Helsingfors stads regler för koloniträdgårdar. När du äger en stuga och arrenderar en lott i koloniträdgården förbinder du dig också till att följa arrendeavtalet som förutsätter att du håller både stugan och trädgården välvårdade hela säsongen. Du förväntas också delta i arbetet för att underhålla allmänna områden och föreningens gemensamma faciliteter.

För att bli ordinarie medlem i Brunakärr Koloniträdgårdsförening samt köpa och äga en kolonistuga i Brunakärr koloniträdgård måste du kunna så mycket svenska att du förstår och kan tillämpa föreningens och staden regler för koloniträdgården, arrendeavtalet och föreningens anvisningar och medlemsinformation. Dessutom 

  1. måste du vara fast bosatt i Helsingfors,

  2. ska du ha ett genuint intresse för koloniträdgårdsodling,

  3. vara färdig att sätta ner mycket tid på trädgårdsarbete på din trädgårdslott som du arrenderar av föreningen,

  4. hålla stugan i skick så den inte förfaller och

  5. vara beredd att dessutom delta i underhållet av de allmänna områdena, de gemensamma faciliteterna i koloniträdgården och föreningens öppna evenemang.

Koloniträdgården är en social gemenskap för trädgårdsodlare. Du ska komma överens med andra människor och särskilt dina grannar som finns tätt inpå.

Vi har fyra medlemstyper:

  1. Ordinarie medlemskap för myndiga stugägare som bor i Helsingfors och har arrendekontrakt med föreningen.

  2. Extra medlemskap för myndig delägare i stuga eller familjemedlem som är involverad i stugan och koloniträdgården. En extra medlem måste också vara fast bosatt i Helsingfors. Extra medlemmen kan med ordinarie medlemmens fullmakt rösta på medlemsmöten istället för ordinarie medlemmen. En extra medlem kan också delta i styrelsearbetet och andra ansvarsuppgifter i föreningen på samma sätt som en ordinarie medlem.

  3. Understödande medlemskap för personer som vill vara med och stöda föreningen utan att behöva äga en stuga eller bo i Helsingfors.

  4. Hedersmedlemskap kan beviljas en person som på särskilt förtjänsfullt sätt arbetat för föreningen.

Föreningens värdegrund

Vår värdegrund, som är utarbetad av våra medlemmar och godkänd på årsmötet 2029 lyder:
Brunakärr Koloniträdgårdsförening är en inkluderande och välkomnande svenskspråkig ideell förening, som erbjuder delaktighet i koloniträdgårdsverksamhet för alla medlemmar. Koloniträdgården är ett öppet och välkomnande svenskt rum, och en port till det svenskspråkiga Finland för medlemmar och besökare. Föreningen värnar om trädgårdens traditionella växter och byggnadskultur och söker ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara lösningar i en föränderlig värld.