Bygganvisningar och -regler

Brunakärr Koloniträdgårdsförening har en byggplan (2021), egna anvisningar för allt byggande och egna typstugor (2015) som är godkända av byggnadstillsynen vid Helsingfors stad och som ska följas.
Det är alltid  reglerna och anvisningarna för Brunakärr koloniträdgård som gäller ifall de är i strid med stadens. 
Du hittar länkar till anvisningarna och reglerna längre ner. Situationsplanen för din lott kan du be om av Byggkommittén.

Bygglov

Om du vill ändra, riva eller bygga kan du behöva bygglov av föreningen.

Du får inte göra större ändringar, riva eller bygga på din lott utan bygglov. Det gäller också terrass, pergola, solpanel eller om du vill måla stugan.
Kontakta därför alltid först föreningens byggkommitté med dina funderingar och planer och ansök om bygglov av föreningens Byggkommittén (inte Helsingfors stad). Byggkommittén föredrar ditt ärende för föreningens styrelse, som beviljar byggloven i koloniträdgården.

Byggtider

Byggande förorsakar alltid någon mån av störningar i grannskapet. Därför ska det i första hand ske utanför säsongen.

Ifall det är nödvändigt att bygga under högsommaren ska du i god tid höra dina grannar om särskilda önskemål. Kom överens om tidpunkterna för särskilt störande arbeten. År 2023 kan du bygga enligt följande:

  • 1.5–22.6 kl. 7–21
  • Avbrott i byggandet 23-25.6 midsommarhelgen
  • 26.6–17.7 vardagar kl. 10–16.
  • 19.7–30.9 vardagar kl. 7–21.

Bygganvisningar och regler för Brunakärr koloniträdgård

Helsingfors stads allmänna anvisningar:

Föreningens byggkommitté och styrelse övervakar att gällande regler följs. Eftersom koloniträdgården har en lång historia har olika regler gällt olika tider. Därför är sådant som gjorts tidigare kanske inte längre tillåtet.

Vill du veta mera?

Föreningen säljer i samband med sina evenemang:
- 100-årsjubileumsboken Stugor och täppor i Brunakärr koloniträdgård (25 €)
- Inventering och plan för Brunakärr koloniträdgård. Du kan köpa publikationen på Storstugan (10 €).