Bygganvisningar och -regler

Brunakärr Koloniträdgårdsförening har en byggplan (2021) och egna bygganvisningar för allt byggande inklusive egna typstugor (2015) som är godkända av byggnadstillsynen vid Helsingfors stad. De ska följas.

Det är alltid  reglerna och anvisningarna för Brunakärr koloniträdgård som gäller ifall de är i strid med stadens. 

Du hittar länkar till anvisningarna och reglerna längre ner på sidan.
Situationsplanen för din lott kan du be om av Byggkommittén.

Bygglov

Om du vill ändra, riva eller bygga behöver du i allmänhet bygglov av föreningen.

Du får inte göra större ändringar, riva eller bygga på din lott utan bygglov. Det gäller också terrass, pergola, solpanel eller om du vill måla stugan.
Kontakta därför alltid först föreningens byggkommitté med dina funderingar och planer och ansök om bygglov av föreningens Byggkommittén (inte Helsingfors stad). Byggkommittén föredrar ditt ärende för föreningens styrelse, som ska godkänna byggloven i koloniträdgården.

Byggtider

Byggande förorsakar alltid någon mån av störningar i grannskapet. Därför ska störande arbeten i första hand ske utanför säsongen och då är byggtiderna inte begränsade.

Under säsongen ska du också ta hänsyn till grannarna särskilt med högljudda, störande arbeten. Då får du bygga enligt följande:

  • Från 1.5 till torsdag före midsommarhelgen alla dagar kl. 7–21

  • Endast vardagar i tre veckor efter midsommarhelgen kl. 10–16

  • Endast vardagar från fjärde veckan efter midsommaren till 30.9 kl. 7–21.

Midsommarhelgen ska det vara avbrott i byggandet fredag till söndag.

Inga begränsande byggtider 1.10-30.4.

Ta alltid hänsyn till dina grannar och andra medkolonister! Det gäller särskilt om du bygger under säsongen.

Ifall det är nödvändigt att bygga under högsommaren ska du i god tid höra dina grannar om särskilda önskemål. Kom överens om tidpunkterna för särskilt störande arbeten.

Byggandet är inte begränsat utanför säsongen. Under säsongen ska du också ta hänsyn till grannarna särskilt med högljudda, störande arbeten.

Bygganvisningar och råd för Brunakärr koloniträdgård

Stadens allmänna anvisningar för koloniträdgårdarna i Helsingfors

Observera att föreningens regler är de som gäller ifall de är i konflikt med stadens allmänna regler.

Föreningens byggkommitté och styrelse övervakar att gällande regler följs. Eftersom koloniträdgården har en lång historia har olika regler gällt olika tider. Därför är sådant som gjorts tidigare kanske inte längre tillåtet.
Därför ska du fråga innan du köper material och börjar bygga.

Vill du veta mera?

Föreningen säljer i samband med sina evenemang:
- 100-årsjubileumsboken Stugor och täppor i Brunakärr koloniträdgård (25 €)
- Inventering och plan för Brunakärr koloniträdgård. Du kan köpa publikationen på Storstugan (10 €).