Anslagstavla

Gatuarbeten intill huvudingången pågår in i april

VM-Suomalainen bygger grunden för spårvägen vid Naguvägen i mars-april. Det är nu endast möjligt att komma in via huvudingången till fots, men inte med bil.Läs mera »

Föreningens årsmöte 15 april

Föreningens medlemmar får en kallelse till årsmötet senast två veckor före mötet.Läs mera »

Jordvärmeborrningar på depån i mars-april

På depåområdet inleds borrning av jordvärmebrunnar. Arbetet pågår från 13.3 till slutet av april.Läs mera »

Strömavbrottet över i koloniträdgården

Strömavbrottet pågick i ett dygn från 21.2 15.00 till 22.2 15.09.Läs mera »
Urban rats-projektet

Matar du fåglar i kolonin? Svara på råttprojektets enkät!

Stadsråttprojektet Urban Rats vid HU vill nu ha uppgifter om fågelmatning bl.a. i koloniträdgårdar. Du kan svara till 15.4.2023.Läs mera »

Sista fakturan för år 2022

Den sista fakturan för år 2022 har skickades ut i december.Läs mera »

Senaste nytt om bygget vid Naguvägen

Följ med bullerväggs- och gatuprojektet via VM Suomalainens nyhetsbrev. Spårvagnarna börjar testköra till depån i oktober 2023.Läs mera »

Vattnet till området stängs till vintern

Vattnet till socialbyggnaden stängs söndag efter julfesten.Läs mera »

Räddnings- och spårhundar tränar på området

Räddnings- och spårhundar inleder i november kvällsträningar i koloniträdgården med tillstånd av lottinnehavare på området. Läs mera »

Sophuset är stängt för vintern

Avfall får inte föras till sophuset från vecka 41 då HRM/HSY tömmer de sista kärlen för vintern.Läs mera »

VI FAKTURERAR Del 2

Föreningen har påbörjat fakturering nr.2/2022. Dessutom har påminnelser skickats ut om obetalda fakturor från juni. Kom ihåg att kolla din e-post!Läs mera »

Gatubygget i tidtabellen

Gatubyggena framskrider enligt planerna. Följ med entrepenörens nyhetsbrev.Läs mera »

Håll ögonen öppna för objudna gäster

Håll ögonen öppna! Besök era stugor! Nu har det rapporterats stölder, förberedelser och även objudna gäster på video.Läs mera »

Vi stänger för vintern

Söndag 9.10 stängs vattnet till lotterna och kranarna lämnas i 45 graders vinkel. Rör inte kranarna på lotten efter det!Läs mera »

Välkommen på julfest lördag 19.11 kl. 16

Bindande anmälningar senast 13.11. Läs mera »

Bullerväggen kommer till i höst

Vecka 38 börjar entrepenören borra pålar för bullerväggen och ungefär vecka 42 börjar bullerväggens element läggas på plats.Läs mera »

Höstträff med mat och dryck

Det blir höstträff på Storstugan den 24 september kl. 16. Anmäl dig med senast onsdag 21.9! Vi samlas kring en bit mat, pratar trädgård, blir bekanta, hör kolonihistorier och utbyter erfarenheter. 10 €/person.Läs mera »

Till Sortti 11.9 trädgårdsavfall och äpplen

På söndag 11.9 kl. 14-15 får du hämta dåliga äpplen och trädgårdsavfall (inte grenar och kvistar som hör till Kvistbacken) till släpvagnen. Förhandsanmälan. Märk allt med lottnummer. Läs mera »

Meddela elmätartalet och talkotimmarna inom september!

Varje lottinnehavare ska meddela stugans elmätarställning och talkotimmarna inom september. Båda kan meddelas på pappersblanketten (A4) som delats med Sommarbladet. Den ska lämnas i styrelsens postlåda bakom Storstugan.Läs mera »

Kalender

Oktober 2022

Lördag
1.10
00:00

Jakt på kanin och hare i oktober-mars

Under vinterhalvåret jagas det kanin och hare i koloniträdgården för att hålla stammen i styr. Helsingfors stad/Stara koordinerar jakten på alla grönområden i staden.

April 2023

Lördag
15.4
14:00

Årsmöte 15.4 för alla medlemmar

På årsmötet där vi gå igenom bokslutet 2022, hör om verksamhetsplanen och budgeten för år 2023, väljer ny ordförande och styrelseledamöter istället för de avgående.

Maj 2023

Måndag
1.5
07:00

Koloniträdgården öppnar för säsongen

Koloniträdgården är öppen för besökare från maj till slutet av september varje dag kl. 7-21. Det är fritt att gå omkring på området i övrigt, men det är inte tillåtet att gå in på de privata trädgårdslotterna utan stugägarens tillstå
Lördag
6.5
11:00

Talko och flagghissning

Vi jobbar först på gemensamma talkot kl 11-13 och samlas därefter till flagghissning med kaffeservering och aktuell information.

Juli 2023

Söndag
9.7
12:00

Öppna trädgårdar i kolonin

Evenemanget Öppna trädgårdar - Avoimet puutarhat ordnas år 2023 med temat toner i trädgården (puutarhan sävelet).

Augusti 2023

Söndag
13.8
13:00