Bulletin 1/2022

24.01.2022 kl. 09:00
har skickats till medlemmarna per e-post 18.2.
Det behandlar årsmötet där vi ska välja en ny ordförande och styrelsemedlemmar, nytt system med arbetsplikt och talko via team, också extra medlemmar och understödande medlemmar får gärna betala för sig, råttor, lindrigare byggregler mm. 
Bulletinen kan även läsas på medlemssidorna som kräver lösenord. Om du saknar lösenord kan du be om det via medlem@brunakarr.fi