Vårtalko 7.5 kl. 11-13 med servering

06.05.2022 kl. 14:26
Vi städar upp efter vintern. Ta åtminstone med handskar, skottkärror och krattor.
Servering efteråt.

Vårtalko med servering

Vi samlas vid Storstugan till arbetsutdelning för vårtalkot kl. 11.
Talkogruppen och andra tillgängliga/ Tua delar ut jobb 
Storstugugruppen: Marina leder arbetet

Utejobb:

 • 4-6 pers öppnar fönsterluckorna på Storstugan. Ta med handskar och skiftnycklar!
 • 4-6 personer placerar ut parkbänkar: 1 grön Göteborgbänk till området intill Naguvägens port, 1 grön Göteborgbänk halvvägs på Storstuguvägen (brett ställe). 1 lättare bänk med metallben ställs utanför sophuset.
 • Trädgårdsmöbler i bastuinhägnaden ställs mellan sandplanen och trädgårdsgungan.
 • 6-8 pers plockar bort grenar och ris som fallit till marken på de allmänna områdena och för dem till kvistbacken. Packa tätt så det ryms mera. Täpp inte rampen till toaletterna. Ta med arbetshandskar, skottkärror och krattor
 • 6 pers med krattar ihop kottar, gräs och småris från gräsmattorna vid Storstugan  Bastubacken och intill Naguvägens port. Krattskräpet samlas i skottkärror som töms under buskar för att förmultna där. Obs! ingenting samlas i sopsäckar! 
 • 1-2 pers plockar bort eventuella stenar, snören, metallföremål och annat som kan söndra gräsklipparna från gräsmattorna. Stenarna kan läggas under buskar eller i blomrabatter. Sortera snören till blandavfallet, metallskrot till metallkärlet i sophuset, glas i glaskärlet etc. Ta med arbetshandskar, ev. skräptänger och skottkärra. Skräp/rosk typ plast, matförpackningar, tobaksfimpar etc. plockas skilt och förs till blandavfallskärlet i sophuset.
 • Gamla hästkärran (under storstugan) tas ut och ställs fram på Storstugubacken.
 • 1-2 pers torkar av parkbänkarna och informationstavlorna längs Storstuguvägen med fuktig trasa (fås från Storstugan)
 • Ifall det varken regnar eller blåser: Föreningens skottkärror och stegar märks med spraymålfärg och Bruna-schablon. Kan också göras annan lämpligare tid. 

Storstugan/Marina leder arbetet

 • ​fönstren  tvättas och verandan och trappor sopas, uteborden torkas av, gärna också parkbänkarna om de inte redan är avtorkade.
 • lätta kontorsjobb på Storstugan. Bra handstil är ett plus!/ Fråga Marina
 • Efteråt ca kl. 13 samlas vi vid Storstugan för flagghissning med kaffeservering.