Bulletinen för juni har skickats per e-post 9.6

09.06.2022 kl. 22:48
Träff för nya och äldre nya kolonister lördag 11.6 och mycket annat som händer just nu.

Bulletinen behandlar nedan nämnda ämnen. En kortare version "Aktuellt i Brunakärr" hängs upp på anslagstavlorna vid Naguvägen och Kiskovägen Brunakärr.

 • KOLONISTER årgång 2020-2022: VÄLKOMNA på träff lördag 11.6 kl. 14!
 • Loppis på lördag efter träffen.
 • Har du extra plantor?
 • Anmäl dig mu till Kohtaamispäivä i Marjaniemi!
 • Du har fått faktura för arrende och medlemsavgift
 • Minneslista inför midsommaren
 • Nästan allt du gör på lotten kräver tillstånd. Fråga först.
 • Hur högt är 140 centimeter?
 • Lär känna och bekämpa invasiva växter
 • Sommarkalendern med evenemang och talkon 2022
 • Första turen till Sortti körs vecka 25. Hjälp Jussi!

Skön och avkopplande midsommar!