Trädgårdsavfall till Sortti sista veckan i juli!

28.06.2022 kl. 11:36
Enligt lottgranskningen är vi många som har för höga häckar. Klipp ner dem före vecka 30 för dp samlar vi igen trädgårdsavfall till Sortti.
Gräsklipp (också bra i täckodling) och annat smått ska komposteras på egen lott.
NU ska vi sätta vår koloniträdgård i toppskick före Sommarens största evenemang i augusti!

Meddela per sms till 044 986 3306 ditt namn, lottnummer och antal säckar som du hämtar.

Obs! Inga invasiva växter får läggas med!
Pris 2 €/säck trädgårdsavfall faktureras lottvis efter säsongen

Säckarna måste vara lätta att lyfta och hålla ihop. De får absolut inte innehålla invasiva växter!

Märk säckarna tydligt med ditt lottnummer.
Det kan vara gamla mullsäckar eller återanvändbara säckar, som du får tillbaka efteråt.'

Hämta dina säckar med trädgårdsavfall till släpvagnen den tidpunkt vecka 30 som meddelas senare.