Om pålningsarbetena på depån

14.07.2022 kl. 10:11
Arbetena på depån orsakar emellanåt kraftiga skakningar i koloniträdgården, särskilt nära muren. Var uppmärksam på förändringar på lotterna och meddela om eventuella skador direkt till ruskeasuonvarikko@skanska.fi!

Skanska inledde nyligen pålningsarbeten på den nya spårvagnsdepån. Arbetena är ljudliga och ibland hör kraftiga smällar.

Var uppmärksamma på förändringar eller skador på era lotter och stugor (t.ex. fönster som spruckit, lera som bubblar upp på lotten).

Föreningen har meddelat allmänt att det uppstått skador på en del lotter, men varje stugägare ska själv meddela om eventuella skadorna direkt till Skanska per e-posy ruskeasuonvarikko@skanska.fi.

Meddela gärna också styrelsen (brunakarr@brunakarr.fi), så föreningen får en helhetsuppfattning om skadornas utbredning och omfattning.