Förberedelser för gatuarbetena Naguvägen-Korpasbackavägen i startgroparna

15.07.2022 kl. 17:22
Ombygget av Naguvägen-Korpasbackavägen börjar i september. Före det görs granskningar och vibrationsmätningar i koloniträdgården intill.

Mätningarna koncentreras kring korsningarna  Naguvägen-Ruskovägen och -Koroisvägen.

VM Suomalainen/ Forcit Consulting utför granskningarna och vibrationsmätningarna. Kontakt leif.segersvard@forcitconsulting.fi