Uppdatera era namn för nya anslagstavlan!

15.07.2022 kl. 17:50
Lottlistan vid Naguvägens port uppdateras då vi får en ny anslagstavla. Var snäll och fyll nu i ditt namn på listan - eller senast lördag 6.8.
Räddningsverket önskar att vi för nödsituationer har lottnummer och namn listade vid Naguvägens port på Storstuguvägen, som är vår enda räddningsväg.
Du kan fylla i efternamn (som i trappuppgångar) eller för och efternamn eller bara förnamn om du tycker det känns bätre, men skriv inte hund- eller kattnamn på listan, tack.