Trädgårdsavfall tas emot sö 31.7 kl. 15-16

28.07.2022 kl. 22:42
Meddela ditt namn, lottnummer och hur många säckar du hämtar per sms till föreningens nummer senast kl. 12 samma dag. Säckarna ska vara lätta att lyfta!

Anmäl dig med till Sorttitransporten per sms till numret 044 9863306 och hämta säckarna till släpvagnen på Bastubacken mellan klockan 15 och 15.

Priset 2 €/säck faktureras lottvis senare i höst.