Gatuarbetena inleds vid Naguvägen

17.08.2022 kl. 15:49
Gatuarbetena i gamla Brunakärr-Lillhoplax inleds vid månadsskiftet augusti-september på Naguvägen. Naguvägen stängs föregående veckoslut från all annan än servicetrafik. Till fots ska man kunna kom in via huvudingången.

MDå Naguvägen stängs för trafik förlorar vi alla P-platser där. Styrelsen inväntar svar om ersättande p-platser.

Till en början röjs all växtlighet undan den kommande bullerväggen. Arbetsområdet avgränsas med plaststängsel.

Entrepenör VM Suomalainen har som mål att arbetena vid Naguvägen ska vara klara vid utgången av juni 2023.

Styrelsen berättar mer om detta och annat aktuellt 3.9 kl. 13 på ett info och diskussionstillfälle.

Läs mer på hel.fi