HRM-HSY inleder 25.8 planering av vatten- och avloppsrenovering med syn på lotter som gränsar mot bostadsområdet.

23.08.2022 kl. 15:16
HRM/HSY har beställt GeoUnion att utföra syn på de lotter som gränsar eller ligger nära till bostadsfastigheter på linjen Kiskovägen, Pargasvägen, Saguvägen fram till Naguvägen.

HRM/HSY har beställt syn på de kolonilotter som befinner sig  mellan Kiskovägen och Naguvägen intill bostadsområdet i gamla Brunakärr. Synen görs för planeringen av renovering av vatten- och avloppsnätet som är planerat till år 2024.
Synen förutsätter inga åtgärder av lottinnehavaren, men det är givetvis viktigt att känna till vad som är på gång när någon utomstående vill komma in på lotten. Synen uppskattas ta totalt högst två veckor och ske mellan 8 och 16 vardagar. Per lott uppskattas tiden till cirka 10 minuter.

Synen torde utifrån lotternas läge gälla lotterna 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 96, 97, 98, 99, 101 och 102.

Samtidigt görs provborrningar på båda sidorna om Pargasvägens port.

Styrelsen berättar mer om projektet och annat aktuellt vid informations- och diskussionstillfället 3.9 kl. 13. Då bjuder föreningen på kaffe med dopp. Välkomna