VI FAKTURERAR Del 2

11.10.2022 kl. 10:42
Föreningen har påbörjat fakturering nr.2/2022.
Dessutom har påminnelser skickats ut om obetalda fakturor från juni. Kom ihåg att kolla din e-post!

Föreningen har påbörjat fakturering nr.2/2022
Nu fakturerar vi

  • Medlemsavgift rat nr 2/3  (15/45 € för ordinarie medlem)
  • Arrende*
  • Underhållsavgift  65€/lott
  • Lotterivinster**

*Staden har inte höjt på arrendet på flera år även om den har haft rätt till det. Men nu har det skett. Därför faktureras nu 0,11€/m2 och det läggs till arrendeavgiften för i år

** Lotterivinster á 7,50 €/vinst  Alla lotter skulle hämta till sommarfesten 2 st lotterivinster eller bli fakturerade 7,50 €/ohämtad lotterivinst (max 15€).

Lotter 1-25 Fakturerade 24.8
Lotter 26-80 Fakturerade 29.8
Lotter 81-102 Fakturerade 2.9
Lotter 103-114 Fakturerade 11.10
Medlemsavgift Extramedlem Fakturerade 11.10

Årets sista och tredje faktura skickas ut senare i höst. Den omfattar den sista tredejedelen av medlemsavgiften 15/45 € för ordinarie medlemmar, elavgiften enligt det elmätartal som medlammarna uppgett i september (för oanmält elmätartal debiteras extra), vattenavgiften, bastu-, tvättmaskins- och sorttiturer per lott.