Parkering vid Naguvägen upphör 1.9 p.g.a. gatuarbeten

29.08.2022 kl. 17:49
Naguvägen stängs för trafik p.g.a. gaturenoveringen som pågår långt in på år 2023. Ersättande P-platser finns på Kiskovägen.

Alla som har sina bilar parkerade vid Naguvägen ska flytta bort dem innan gatuarbetena inleds i början av vecka 36.

Ersättande parkeringsplatser kommer under gatuarbetana att finns på Kiskovägen där det en bit efter Tenalavägen finns en skylt om 24 h parkering.