Meddela elmätartalet och talkotimmarna inom september!

04.09.2022 kl. 17:32
Varje lottinnehavare ska meddela stugans elmätarställning och talkotimmarna inom september. Båda kan meddelas på pappersblanketten (A4) som delats med Sommarbladet. Den ska lämnas i styrelsens postlåda bakom Storstugan.

Skicka varken elmätartalet eller talkouppgifterna per E-post, eftersom de anmälningarna inte registeras. Styrelsen behöver inte heller någon bild på elmätaren.

Elmätartalet kan även meddelas elektroniskt på hemsidan på adressen https://www.brunakarr.fi/sv/foreningen/blanketter/elektroniska/.
Där finns också talkoblanketten i utskriftsversion (pdf)