Bullerväggen kommer till i höst

15.09.2022 kl. 13:49
Vecka 38 börjar entrepenören borra pålar för bullerväggen och ungefär vecka 42 börjar bullerväggens element läggas på plats.

(Uppdaterat 21.9.2022)

När bullerväggen är klar har vi en ny huvudport vid Naguvägen.  Den ska fungera med nuvarande nycklar.

Utanför koloniträdgården kan gatuarbetena fortsätta till hösten 2023.

Styrelsen uppmanar lottinnehavarna intill bullerväggen att vara uppmärksamma på eventuella skador på lotterna/stugorna och dokumentera dem för eventuellt senare behov.  

Entrepenör för gatuarbetet är VM Suomalainen.
Styrelsen följer med hur arbetet framskrider.

Skanska börjar bygga bullerväggen mot depån senare. Någon tidtabell finns inte än.

Läs mer i VM Suomalainens meddelande 16.9.2022