Räddnings- och spårhundar tränar på området

05.11.2022 kl. 13:46
Räddnings- och spårhundar inleder i november kvällsträningar i koloniträdgården med tillstånd av lottinnehavare på området.

Tillståndet gäller ett begränsat antal lotter, som givit sitt tillstånd för träning under vintertid.

I hundtträningen tillämpas samma principer som vintern 2019-2022, då responsen från kolonisterna var enbart positiv.

Kaninjakt och hundträningen sker aldrig samtidigt.