Vattnet till området stängs till vintern

14.11.2022 kl. 15:45
Vattnet till socialbyggnaden stängs söndag efter julfesten.
Under vinten kan medlemmarna använda ekotoan bakom Storstugan. Vattnet till socialbyggnaden öppnas på våren (april-maj) när risken för köld är över.