Översvämningar

19.01.2023 kl. 13:42
Vi överraskas av översvämningar så gott som varje år. Arkivbild från år 1993

 I underhållsteamets whatsappgrupp har översvämningarna diskuterats de senaste dagarna (vecka 3 sedan söndag 15.1) och de har säkert bekymrat också  i Fb-gruppen.

Idag  (19.1)fick ordförandena hälsningar från stadens Stadsmiljö/Kymp: Någon kolonist hade skickat bilder av översvämningarna i Bruna till någon i stadens ledning, men utan detaljerade förklaringar.

Samma översvämningsläge gäller nu i alla koloniträdgårdar. Staden önskar att medlemmarna inte kontaktar staden direkt i frågor som gäller koloniträdgården utan att de alltid går via föreningen.
Ifall översvämningen nu kräver pumpning kan staden betala pumphyran

MEN
a) Jobbet ska vi sköta själva. Det kräver att 1-2 medlemmar sköter hyrning och åker efter pumparna. Att ca 10 medlemmar turvis hjälps åt att sköta och övervaka pumpningen. Kan kräva 2-3 dagar. Anvisningar fås av styrelsen brunakarr@brunakarr.fi
b) Fakturan för pumphyran ska skickas till föreningen som sköter saken vidare.