Strömavbrottet över i koloniträdgården

21.02.2023 kl. 16:45
Strömavbrottet pågick i ett dygn från 21.2 15.00 till 22.2 15.09.

22.2 kl. 15.09: Strömavbrottet över.
Problemet berodde på pålningsarbetena vid Naguvägen, som råkade träffa elledningen till koloniträdgården.

21.2.23. kl. 15: Strömavbrott i koloniträdgården.
Helen kollat. Entrepenören vid bygget av Naguvägen Informerad. Utredningar pågår.
Ifall du har värmen på i stun och något kan frysa, rädda det nu!