Pargasvägens port är nu vår huvudingång. Naguvägen endast för räddningstrafik!

28.04.2023 kl. 15:13
Pargasvägens port fungerar som koloniträdgårdens huvudingång 7-21 varje dag. Detta arrangemang gäller maj-juni, kanske också juli. Naguvägens ingång är stängd för både fotgängar-, cykel och biltrafik för att spårvägsbygget på Naguvägen ska bli klart i tid.

För dem som kommer med spårvagn eller buss och brukar stiga av vid Mannerheimvägen, kan det nu löna sig att byta till buss 506 på Mannerheimvägen antingen vid Tullbommens eller Granvägens hållplats och stiga av vid hållplatsen intill Brunakärrs församlingshem (Tenalavägen 6, nära Kiskovägens K-affär). Därifrån är det kortare väg att gå till Pargasvägens port.

Att Naguvägen är stängd för all trafik betyder att också leveranser och beställningar i högre grad än normalt måste skötas via Pargasvägens port och Bastubacken. Därför är det ännu viktigare än tidigare att alla leverranser och avhämtningar meddelas styrelsen i förväg: brunakarr@brunakarr.fi eller sms till 044 986 3306 (föreningens telefon).
Då kan styrelsen försöka koordinera leveranstrafiken föra att undvika kaos.

Räddningstrafiken ska fortfarande ledas ledas till Storstuguvägen via Naguvägen, eftersom Storstuguvägen är den enda vägen i koloniträdgården som håller biltyngd och är tillräckligt bred.

Räddningsverket i Helsingfors tog beslut om undantagsarrangemang fredag 28.4.2023 efter ett krismöte, då föreningen fått till känna en plan som hade gjort verksamheten i koloniträdgården omöjlig. Alternativet hade varit att stänga koloniträdgården till mitten av sommaren och avboka all planerad verksamhet.

Vi kommer att få skyltar för att besökare ska hitta oss trots det oväntade omvälvningarna.

Om du vill veta mer, kom med på flagghissningen med servering efter talkot lördag 6.5 kl. 13.