Vatten

13.05.2024 kl. 11:23
Vattnet öppnades till toaletterna måndag 13.5 och till lotterna 14.5. Tack vattengruppen!

Vattnet öppnades till tolaetterna 13.5.2024 efter att ett rörbrott och boilerproblem hade åtgärdats.
Vattnet till lotterna kunde öppnas tisdag 14.5.

Toalett nr 6 (med Tvättmaskin) öppnas i slutet av veckan.

Kontrollera alltid när du lämnar lotten att kranarna är stängda. Rapportera om eventuella läckage t.ex. i underhållsgruppen på wa eller i slutna Fb-gruppen.