Trafiken på depån kommer igång småningom

15.05.2024 kl. 14:53
Skanska överlåter 16.5 buss- och spårvagnsdepån till Helsingfors stads trafikaffärsverk (HST).

Busstrafiken till och från depån sätter igång i början av juni. Den reguljära spårvagnstrafiken startar på hösten 2024.

Från och med 17.5.204 kan eventuell respons som gäller depån riktas till HST på adressen kaupunkiliikennen.fi/info/anna-palautetta/