Lottgranskarna synar särskilt häckarna

19.06.2024 kl. 10:52
I år fäster lottgranskarna särskild uppmärksamhet vid häckarna som får vara högst 140 cm höga . De sista granskningarna görs söndag 30.6.
  • Lotterna 1-29 onsdag 26.6 kl. 13-

  • Lotterna 30-57 onsdag 26.6 kl. 14-

  • Lotterna 58-85 onsdag 26.6 kl. 13-

  • Lotterna 86-114 söndag 30.6 kl. 11- (ändrat datum)

Häckarna får vara maximalt 140 cm höga mätt från sandgången. Staden rekommenderar också att häckarna är högst 60 cm breda.

Om inte lottinnehavaren klippt sin häck enligt normen, kan föreningen låta göra det på lottinnehavarens bekostnad..

Årsmötet 2024 godkände ett preciserat förfarande om sanktioner i samband med brott mot arrendeavtalet och stadens regler om hur trädgårdslotterna ska skötas

Om du har frågor som gäller granskningen kan du skicka dem till lottgranskning@brunakarr.fi.